Glæde ved den tomme grav

I 32 graders varme samledes 440 skandinaviske turister og pilgrimme påskedag til gudstjeneste i Gravhaven i Jerusalem.

Den danske missionær Jørgen Bloch, Rønne, prædikede, og et ungt kor sang lovssange ved påskegudstjenesten ved den tomme grav i Gravhaven uden for Jerusalem. (Foto: Richard Oestermann)

Den nye danske præst i Jerusalem, Jakob Nielsen, bød alle velkommen – ”ikke mindst ham, det hele drejer sig om, Jesus”.
Stemningen var højtidelig, men samtidig også munter – over at høre påskens glade budskab om Jesu opstandelse og over det flotte vejr.
Jørgen Bloch, født i Odense og nu bosat på Bornholm, havde som rejseleder medbragt 38 turister fra hele Danmark, fra 12-80 år. Gruppen, siger han, omfattede såvel professorer som håndværkere. Han prædikede over Lukasevangeliet.
I Jerusalem fornemmedes påsken ekstra stærkt i år, fordi den østlige og den vestlige helligholdelse faldt sammen med den jødiske ”pesach”, den ugelange fest, der holdes til minde om udgangen af Egypten.
Ikke færre end 105.000 turister og pilgrimme var i Jerusalem i påsken.
Kristne med 32 fakler – en for hvert af Jesu leveår – gik i procession gennem Den Gamle By. Andre bar kirkelige flag, slog håndtrommer og sang hymner.
Politiets anslår, at 8-10.000 var i Gravkirken, og 7000 opholdt sig på den brolagte gårdsplads udenfor.
Richard Oestermann