Fra sygdom Til sundhed

Du er velkommen til at skrive til mig og stille mig spørgsmål. Der vil blive bedt for alle brevemner. Ønskes en salvedug tilsendt, medsend da venligst adresseret og frankeret svarkuvert (normalkuvert 5.50 kr.). Salvedug kan ikke rekvireres over internettet.
Orla Lindskov Christensen
Anne Maries Vej 16
9000 Aalborg
– Orla@Udfordringen.dk.

Spørgsmål 1:

Dør vi bare?

Kære Orla Lindskov
For en tid siden var du inde på emnet opstandelsen fra de døde. Det satte mange tanker i gang hos mig. Og det, jeg så gerne vil spørge om, er, hvad sker der egentlig, når vi dør?
Jeg er først for nyligt begyndt at gå i kirke. Og jeg har heller ikke holdt Udfordringen ret længe.
Måske kan mine spørgsmål derfor virke lidt naive. Men alligevel.
Forlader sjælen legemet og flyver bort for at leve et bedre liv på et andet plan?
Eller dør vi bare og dermed færdig? Nogle i kirken sagde til mig, heriblandt min kirkes præst, at døden er som en rolig søvn, en uforstyrret hvile til opstandelsens dag. Det med opstandelsen og udødelighed interesserer mig virkelig meget. Emnet er i hvert fald interessant.
Hilsen fra ”En læser”

Svar 1:

I Guds kærlige varetægt

Kære ”Læser”
Du spørger, om sjælen forlader legemet og flyver bort for at leve et bedre liv på et andet plan?
Lad mig starte med at slå fast, at Jesus talte om en legemlig opstandelse fra de døde på den yderste dag. Spørgsmålet er da: Hvor opholder de døde sig efter døden indtil opstandelsens dag?
Når din præst og nogle i kirken taler om døden som en rolig søvn, en uforstyrret hvile indtil opstandelsens dag, ja, så kan det hænge sammen med, at Bibelen mange steder taler om døden som en søvn, en hvile og om, at de døde sover.
Jeg skal her prøve at nævne nogle af de steder i Bibelen, der taler om døden som en søvn:
Da Jesus talte til sine disciple om Lazarus, sagde han blot:
– ”Vores ven Lazarus er sovet ind; men jeg drager hen for at vække ham af søvnen.” (Joh. 11, 11).
Disciplene blev glade, fordi de troede, at Jesus mente, at Lazarus sov og hvilede sig.
Men så sagde Jesus rent ud til dem:
– ”Lazarus er død!” (vers 14).
Beskrivelsen af døden som en søvn findes ikke alene i Det Nye Testamente; den findes også i Det Gamle Testamente. Esajas fx skrev:
– ”Dine døde skal blive levende, mine dødes legemer opstå; de, som hviler i støvet, skal vågne og juble. Thi jorden giver sine dødninge tilbage.” (Esajas 26, 19). David taler i samme retning:
– ”Men jeg skal i retfærd skue dit åsyn, mættes ved din skikkelse, når jeg vågner.” (Salme 17,15).
Vi læser også i Apostlenes Gerninger 13, 36 disse ord:
– ”David sov jo hen, da han i sit slægtled havde tjent Guds frelsesplan, og han blev lagt hos sine fædre og så forrådnelse.”
Jeg vil dog ved siden af nævne, at den opfattelse, som din præst og nogle i din menighed har, ikke står alene.
Mange kristne har forestillingen om, at de, som døde i troen, efter døden går direkte hjem til Gud og lever videre hos ham efter døden.
Det Nye Testamente er ikke entydigt med hensyn til, hvad der sker med de troende efter døden. Bl.a. er der i Johannesevangeliet netop tanker fremme om, at de, der tror på Jesus Kristus, allerede ved døden er gået over fra døden til livet hos Gud og derfor ikke dømmes. (Læs Johannes-evangeliet kap. 5, versene 24 til 30).
Vi har også ordvekslingen på korset mellem Jesus og den angrende røver (Lukas-evangeliet kap. 23, versene 42 og 43:)
– ”Jesus, husk mig, når du kommer i dit rige.”
Og Jesus sagde til ham:
– ”Sandelig siger jeg dig: I dag skal du være med mig i Paradis.”
Denne ordveksling taler for, at de, som tror, efter døden går direkte hjem til Gud.
Andre igen mener, at de døde opholder sig i et fælles dødsrige indtil dommens dag. Hvorefter de retfærdige frelses, mens de fordømte straffes eller tilintetgøres.
Til slut vil jeg sige, at der er en ting, der er sikkert, og det er, at når vi dør i troen på Jesus Kristus, har døden mistet sin brod, og vi behøver ikke at frygte, for vi er i Guds kærlige og trygge varetægt.
Med venlig hilsen
Orla Lindskov

Spørgsmål 2:

Beder for min hustru

Kære Orla Lindskov
Jeg tænker mange gange over alle de ubesvarede bønner i mit liv. Der er nogle emner, som jeg har bedt over i årevis, men som jeg endnu ikke har fået svar på. Et stort bønneemne for mig er min hustrus sygdom, som jeg beder over dagligt. Jeg ville så gerne se noget ske. Jeg tror, at mange oplever det samme, som jeg gør.
Venlig hilsen
Manden, der venter

Svar 2:


Artiklen fortsætter efter annoncen:Gud har hørt dine bønner

Kære du, der venter
Jeg tror nok, at rigtig mange af os har oplevet, at der er visse ting, vi har bedt om måske i årevis, og hvor svaret endnu ikke er kommet. Hører Gud da ikke, når vi beder ?
Hører han ikke din bøn for din hustru?
Der er meget, vi mennesker ikke forstår, og jeg er heller ikke i stand til at give dig et færdigt svar med hensyn til din hustru.
Jeg forstår dog så godt dine følelser. Jeg håber derfor, at det jeg skriver nu, kan være dig til hjælp og opmuntring:
Gud har hørt og hører dagligt din bøn. Dernæst vil jeg sige til dig, at vores himmelske Far arbejder.
Der er sikkert noget, han tænker på, som du og jeg ikke kan se. Der sker nemlig meget i den åndelige verden, som vi mennesker ikke får indblik i.
Vi kan ikke se ind i Guds værksted. Men jeg ved, at Han i sin store kærlighed arbejder for dig og din hustru.
Jeg ved, at dine bønner ikke er spildt. Gud samler dine bønner i en guldskål, og dine bønner kommer allerede nu din hustru til gode.
Tab derfor ikke modet. Jeg føler og forstår, hvor svær en prøvelse din hustrus sygdom er for jer, og jeg vil hermed være med i forbøn for din hustru, men også for dig.
Med venlig hilsen
Orla Lindskov

Mine oplevelser:

Børnebørnene er nu raske

Kære Orla Lindskov
Hjertelig tak for salvedugen til vores barnebarn på et år, som har lidt af mellemøre-betændelse i flere måneder, fået penicillin flere gange og vågnet mange gange om natten med ondt i ørene.
Da jeg modtog din salvedug, som du havde bedt over, lagde jeg den i min Bibel sammen med et billede af vores barnebarn.
Efter en uge var øre-problemerne forsvundet, og nu 2 måneder efter har vores barnebarn ikke været syg af mellemøre-betændelse.
Tusind tak også for din forbøn for mit andet barnebarn, der har lidt af eksem.
Da det var værst, var der eksem på hele kroppen med små væskende blærer, der gav kløe og irritation.
Efter du bad over og salvede vores 9 måneder gamle barnebarn, er eksemen næsten helt forsvundet.
Må Gud velsigne dig og din familie rigt.
Kærlig hilsen fra
Bedsteforældrene


Artiklen fortsætter efter annoncen: