Israel kritik af gransknings- komite om “friheds-flotillen”

Den israelske regerings netop nedsatte gransknings-komite er levet kritiseret fra mange sider – og nu også internt i form af en lederartikel idag i den ansete israelske morgenavis “Ha’aretz”. – Desværre er hverken komiteens sammensætning eller dens myndighed passende til imødegå affærens udfordringer, skriver lederskribenten. Komiteen skulle være blevet anmodet om at undersøge kendsgerninger og holde de personer ansvarlige, som forårsagede, at episoden sluttede som den gjorde og dermed tillade israelerne og deres regering at implementere den lære, der bør læres.

Videre hedder det i lederen:

– I stedet har regeringen skabt et panel, der har som mål at formilde verden, især USA. Dens myndighed er for begrænset til at udføre en virkelig undersøgelse, og dens sammensætming rejser mistanke om, at den snarere er et “public relations”-redskab end en reel undersøgelse af begivenhederne og afsløring af de ansvarlige.

– Et panel som ikke er en statslig undersøgelseskommission vil ikke kunne lade retfærdighed ske for dem, der er ansvarlige for operationens fiasko. Standsningen af flotillen har allerede forårsaget Israel umådelig politisk skade. At standse en virkelig undersøgelse ved at nedætte en komite med så begrænsede beføjelser vil kunne føre til yderligere skade, ikke blot for Israels image i udlandet, men også for dets evne til at undgå noget tilsvarende i fremtiden. Det er svært at tro, at denne komite, omend den omfatter to internationale observatører, vil overbevise verden om, at Israel seriøst undersøger raidets operations-fiaskoer.

Lederen slutter:

– Regeringen havde en mulighed for at prøve at kontrollere den skade, den har bragt over sig selv, ved at udføre en dristig og omfattende undersøgelse. Regeringen er gået glip af denne mulighed. En komite hvis sammensætning og myndighed opfattes som “afgjort på forhånd” vil ikke kunne tilfredsstille internationale ledere og deres vælgere, som først og fremmest kræver en undersøgelse. Det ville derfor have været bedre, hvis denne komite aldrig var blevet født.

Andetsteds i “Ha’aretz” hedder det:

– Netanyahu har skabt undren ved til panelet at udnævne personer, som for lang tid siden har afsluttet deres karrierer i offentlighedens tjeneste. Deres gennemsnitsalder er 81 år.


Artiklen fortsætter efter annoncen: