Konference satte skub i den kristne mission

Det er 100 år siden, den store konference om verdens ’evangelisering’ fandt sted i Edinburgh. Det fejres af danske missionsledere på Nyborg Strand den 9.-10. juni.Har man opdaget noget værdifuldt, vil man gerne fortælle det til andre. Det gælder naturligvis også verdens bedste budskab om Guds selvopofrende kærlighed gennem Jesus.Det var baggrunden for indkaldelsen til en missionskonference i Edinburgh i 1910, en konference, der skulle blive en milepæl og markere en intensivering af den kristne missionsiver.
”Verdens evangelisering i dette slægtled” var mottoet, hentet fra John Motts bog fra 1906: The Evangelization of the World in this Generation.
– På flere måder er denne vision blevet virkelighed – der findes i dag en kirke på alle kontinenter og blandt alle folkeslag. Det bør vi fejre! siger Knud Jørgensen, Asienkonsulent for missionsselsskabet Areopagos til Folkekirkensmission.dk.
Knud Jørgensen er en af talerne ved ’Missionskonferencen 2010’ den 9. og 10. juni på Nyborg Strand. Konferencen markerer 100-året for missionskonferencen i Edinburgh og arrangeres af Folkekirkens Mission, der er en paraplyorganisation for de folkekirkelige missionsselskaber.
Knud Jørgensen ser både positive og negative sider ved missionsindsatsen i verden de forløbne 100 år.

Krig og imperialisme

– Visionen var alt for farvet af vestlig selvtillid og imperialisme. Fire år efter brændte de vestlige missionslande al deres energi og optimisme op i en krig, som var mere destruktiv end nogen tidligere. Og denne krig viste sig ikke at være en undtagelse eller en pause. Edinburghs entusiasme og gåpåmod blev ikke videreført. For de fleste missionsorganisationer betød det 20. århundrede i stedet stærk tilbagegang.
– Til trods for tab af frimodighed i vest og nord har århundredet bekræftet en af Edinburghs grundlæggende overbevisninger: At evangeliet kan slå rod i enhver kultur og frembringe frugt i kirke og samfund alle steder: Kristentroens vækst i Asien, Afrika, Oceanien og Latinamerika har overgået selv de mest entusiastiske forventninger fra 1910, siger Knud Jørgensen.
Og udviklingen vil sandsynligvis fortsætte, globalisering og moderne kommunikationsmidler taget i betragtning. På konferencen vil fremtidsperspektiverne blive skitseret af professor Lamin Sanneh fra Yale Universitetet, mens verdsliggørelsens udfordring vil blive taget under behandling af professor Michael Herbst fra Universität Greifswald.