Guds åbne døre

Det har jo været dejlige dage her i Berlin med herlige og undertiden stærke indtryk. Jeg vil lige standse op ved Flugtmuseet ved Checkpoint Charlie, hvor vi blev bekendt med Ronald Reagens berømte tale, der blev holdt d.12. juni 1987. Gert Grube
Forfatter og kunstner

Med alvorlige og myndige ord fik han sagt: ”Mr Gorbajov, open this Gate!” – ”Hr. Gorbatjov, åben den port!” Det gav genlyd over det meste af verden, og blot to år senere (d.6. nov.-89) faldt muren, hvilket udløste store jubelscener.
Det hele gik smertefrit, ja, ikke et eneste skud blev løsnet. Ikke så sært at forbundskansler Angela Merkel kunne sige: ”Det, der var umuligt, blev muligt.”
For knap 2000 år siden lød en anden røst på øen Patmos. Velovervejet og myndigt blev der sagt fra øverste sted til apostlen Johannes:
”Se, jeg har stillet dig foran en åben dør, som ingen kan lukke.” En pragtfuld sætning med en herlig treklang.
For det første åbnede Jesus en port til Guds hjerte. Da han døde på korset, blev det 8 cm tykke forhæng sønderrevet fra øverst til nederst, og en port blev åbnet for alle.
Dernæst åbnede Jesus porten til de evige boliger, og i vor hverdag formår han at åbne døre og porte ind til et varmt fællesskab med ham og andre.
Jeg vil godt lige citere resten af verset fra Johs.3,8: ”Vel er din kraft kun liden, men du har holdt fast ved mit ord.” Vi ved godt, at vi er små og magtesløse, når vi møder livets barske realiteter, vi kan blot tænke på de fire unge mennesker, der mistede livet i Norge, ja, og mange andre situationer. Men der står et ”MEN” i sætningen, og deri findes håbet. ”Men du har holdt fast ved mit ord.” Hvordan kan vi nu det, når vi i os selv er svage og små?
Her vil jeg bruge et billede. Jeg læste engang om en svømmelærer, der ikke kunne få sin elev til at svømme. Men så en dag sagde han bestemt: ”Betro dig dog til vandet, det kan bære.” Da eleven så fandt ud af at betro sig til vandet og bevæge sine arme, opdagede han, at vandet kunne bære. Guds ord kan også bære os. Vi må blot betro os til det og bevæge bønnens arme.

Portåbningen i 1989 udløste en fantastisk begejstring, hvor meget mere må vi så ikke begejstres over de porte og døre, som Jesus ved sin død har åbnet for os!

En andagt fra Gert Grubes rejse til Berlin. Gert Grube har skrevet andagtsbogen ”Slip Glæden løs”.