Bibelen er som en avis

Avisredaktør Morten Thomsen Højsgaard skal lede Det Danske Bibelselskab.
Det Danske Bibelselskab har ansat Morten Thomsen Højsgaard som ny generalsekretær fra 1. februar 2011. Han er nu kirke og tro-redaktør på Kristeligt Dagblad. – Bibelselskabet skal være bedst af alle til at oversætte, sælge og formidle Bibelen til den brede befolkning, siger Morten Thomsen Højsgaard. Den 37-årige kristendomshistoriker og ph.d. bliver chef for 20 medarbejdere.

Analytiker

Morten Thomsen Højsgaard har bl.a. markeret sig som analytiker i en række udsendelser om tro i tv og radio, herunder som fast paneldeltager i programmet Religionsrapport på DR P1. På Kirkernes Mediedag i Fredericia den 22. januar vil han også give sin analyse af kirkens plads i medierne anno 2010.
– Bibelen er verdens vigtigste bog, og jeg ser meget frem til at udbrede dens indhold, siger han.
Hvordan vil du gøre Bibelen til hvermandseje i et samfund, der i stigende grad lefler for nyateismen?
– Bibelen har i et samfund, som i stigende grad også præges af religionskritik, brug for gode ambassadører. Derfor vil jeg i mit virke som generalsekretær indbyde en lang række mennesker til at fortælle om deres liv med Bibelens historier og deres tro i den moderne virkelighed, som vi lever i. Heldigvis har menneskers tanker om livets allerstørste spørgsmål fortsat meget stor gennemslagskraft i mediebilledet.
– Individualismen er den helt store trend i det danske samfund. De fleste vil vælge selv – også i troens verden. Af samme grund udgiver Bibelselskabet flere og flere bibeludgivelser tilpasset individuelle behov.

Åndelige strømninger

I Kristeligt Dagblad har du givet udtryk for fascination af andre religioners hellige skrifter. Hvordan vil du inddrage andre religiøse skrifter uden at give køb på Bibelen?
– Vore muslimske medborgere i Danmark og hele debatten om integration har betydet, at danskerne har fået øjnene op for, at hellige skrifter stadig har stor betydning. Det er også blevet klart, at der er forskel på dem. Bibelen har den store fordel, at det er en bogsamling, som skal og må oversættes til hver ny generation. Det hjælper med til at gøre dens budskab levende. Der ligger en kolossal frigørende og udviklende kraft i, at kristendommens hellige bog af natur hele tiden skal oversættes og fortolkes.
– Hele verden var på den anden ende af nysgerrighed og begejstring, da Judas-evangeliet udkom for nogle år siden. Herhjemme har også Thomas-evangeliet tidligere vundet stor udbredelse. I forvejen har Bibelselskabet oversat og udgivet en lang række af de øvrige såkaldt apokryfe skrifter fra den græsk-romerske verden. Og i samme ånd vil Bibelselskabet også fremover med udgivelser og formidling fremme forståelsen for den verden og de åndelige strømninger, som Bibelen blev til i. Ny viden om fortiden fremmer forståelsen – også for troens plads i nutiden.

Forsker og underviser

Morten Thomsen Højsgaard har erfaring som underviser af kommende teologer ved det daværende Institut for Gammel og Ny Testamente på Aarhus Universitet, samt som forsker i samarbejde mellem fagene teologi og religionssociologi ved Københavns Universitet.
Morten Thomsen Højsgaard har skrevet videnskabelige artikler og redigeret flere udgivelser om kristendommens historie, danskernes gudstro og religiøs kommunikation.
Som ny generalsekretær skal han lede en hæderkronet institution, der rummer alle grene af dansk kirkeliv. Selskabet blev grundlagt tilbage i 1814 og var i 1946 medstifter af United Bible Societies, som i dag koordinerer samarbejdet mellem omkring 160 medlemslandes bibelselskaber. Bibelselskabets protektor er Hendes Majestæt Dronning Margrethe II.
Springet fra avis til bibeludgivelse er ikke stort, mener Morten Thomsen Højsgaard:
– Bibelen er som en avis. Der står meget i den, men kun de færreste læser det hele. Til gengæld er det godt, hvis man holder sig orienteret – hver dag.