Følg den røde tråd gennem Bøgernes Bog

”Bibelens røde tråd” er en øjenåbnende bog om Bibelens enhed.Med denne bog om Bibelens røde tråd får enhver kristen læser særdeles fast grund under fødderne.
Forfatteren til bogen er den finske teolog og bibellærer Leif Nummela, og der er i Finland udviklet et helt kursus, der hedder Den røde tråd, og som har fået stor udbredelse der. Tanken er, at det med denne bog nu også skal kunne tilbydes i Danmark.

Adressen der fører til Jesus

If. en GT-ekspert skulle der være 65 klare Messias-profetier i Gammel Testamente (samtlige disse profetier er stillet op i en af bogens mange skematiske oversigter). Dertil kommer de mange Kristus-prototyper, altså personer i GT, som besidder nogle egenskaber, som genfindes i Kristus, samt fænomener og handlinger, som på den ene eller anden måde peger frem mod Kristus.
Nummela omtaler ”billedligt” disse forudsigelser og forbilledlige forekomster i Gammel Testamente som dele af den adresse, der bestemmer, at der kun kan være en eneste ”modtager” – kun en person, som opfylder samtlige profetier og prototyper: Jesus af Nazaret.
Men Jesus selv findes også som person i sin ”præeksistens” i GT. Nummela nævner som eksempel Herrens engel og den person, Nebukadnesar så i den gloende ovn sammen med Daniel og hans venner.
Det får så forfatteren til at skrive i sin konklusion:
”Jesus opfylder alle Guds løfter. I ham virkeliggøres alle forudsigelserne fra Det Gamle – og fra Det Nye – Testamente. I ham bliver også hele Bibelen fuldbyrdet. Man har endnu ikke læst Bibelen, som man bør, eller tolket den korrekt, før man har fundet Jesus i den. Sådan er det, ligegyldigt hvilken af Bibelens bøger eller afsnit vi læser” (min fremhævelse).
Det er ikke noget, man opdager ved en første, overfladisk gennemlæsning. Det kræver, at man studerer og grunder over teksten. I den forbindelse har forfatteren en pointe, som der nok kan være noget rigtigt i, selv om man måske kan have lyst til at stille sig tvivlende:
”Der kendes i kirkehistorien ikke en eneste holdbar og konstruktiv fornyelse eller vækkelse, der ikke indeholdt en omfattende bibelundervisning for folket. … det eneste, der kan bibringe vækkelse, er åndsbåret bibelundervisning.”
I bogens kontekst er det ganske forståeligt: En underviser ”graver” Jesus frem i en hvilken som helst af Bibelens bøger og skildrer ham på en sådan måde, at man må tage stilling til ham – at man ikke kan andet end overvældes af den guddommelige plan for at redde mennesker fra evig undergang, beskrevet og virkeliggjort som den er i dette Gudsmenneske og gennem Guds Ord, Bøgerne Bog.

– og nøglen til hele eksistensen

Men ikke nok med det. Forfatteren har endnu en slutfanfare, som kun den, der har åndeligt åbne ører, kan høre:
”Uden Kristus og uden at forstå betydningen af hans liv, død og opstandelse bliver hele verdenshistorien et meningsløst skuespil, vanvid og lidelse uden nogen form for plan. Kun gennem Kristus åbner Bibelen sig som en sammenhængende helhed. Men også kun gennem Kristus ser vi meningen med historien og vores eget liv. Kristus er nøglen til hele eksistensen.”
Så nu er enhver interesseret – og hvem burde ikke være det? – med denne bog inviteret til at tage på eksprestur gennem Bibelen for at få øje på og virkelig se Jesus og kun ham – og dermed finde den mening og sammenhæng i tilværelsen, der rækker ud over døden og ind i evigheden!
Jeg har ikke læst mange bøger, der i den grad dokumenterer, at Bibelen er en enhed, hvis egentlige hovedperson er Jesus, ikke bare i Ny Testamente, men også i Gammel Testamente, og hvis forfatter dybest set er Helligånden. Den være hermed varmt anbefalet!

Leif Nummela:
Bibelens røde tråd
260 sider • 249,95 kr.
Lohse