Fra sygdom Til sundhed

Du er velkommen til at skrive til mig og stille mig spørgsmål. Der vil blive bedt for alle brevemner. Ønskes en salvedug tilsendt, medsend da venligst adresseret og frankeret svarkuvert (normalkuvert 5,50 kr.). Salvedug kan ikke rekvireres over internettet.
Orla Lindskov Christensen
Anne Maries Vej 16
9000 Aalborg
– Orla@Udfordringen.dk.

Spørgsmål 1:

Stress skader hukommelsen

Kære Orla Lindskov
Tak for dine svar i Udfordringen og bøn for syge samt salveduge.
Jeg har tænkt på dig mange gange; men det er aldrig blevet til noget med at kontakte dig, selv om jeg har haft meget lyst til at gøre det.
Min bøn er, om du vil bede for mig og for hele min familie. Bede for, at mine børn, børnebørn og svigerbørn må blive personligt kristne og få fred og glæde og kærlighed i deres hjem og ikke være stressede. Og vil du sende en salvedug til mig, som jeg selv kan bruge?
Jeg er personlig kristen, men har igennem de sidste seks år været igennem en meget svær periode både privat og arbejdsmæssigt.
Vil du bede om, at min ryg må blive bedre, samt at min hukommelse må styrkes, samt at jeg må få fred, glæde og overskud til at være noget mere for min familie, samt for andre, der har behov. På grund af stress og udbrændthed har min hukommelse taget skade. Vil du bede om, at jeg må få Helligåndens vejledning til, hvordan min fremtid skal være.
Jeg sender en frankeret kuvert til salvedugen, som jeg håber kan være mig til hjælp, når jeg beder for andre.
Gud velsigne dit fortsatte virke.
Maria

Svar 1:

Overlad stress til Gud

Kære Maria
Jeg har bedt for dig og din familie, og jeg har sendt en salvedug, som jeg har salvet og bedt over for dine fysiske og psykiske behov.
Du skriver, at din hukommelse har taget skade på grund af stress og udbrændthed. Det vil jeg gerne sige lidt om, da jeg oplever, at stress og udbrændthed er et større og større problem blandt danskerne, også langt ind i de kristnes rækker. Jeg har endda lige i dag hørt, at langvarig stress fremmer demens og hukommelses-svigt. Det er derfor noget, vi må tage meget alvorligt.
Hvad er det da, der gør, at et stigende antal danskere bliver stressede og brænder ud?
En del af forklaringen, tror jeg, ligger i den kendsgerning, at mange mennesker udelukkende bruger deres egen kraft. Man kobler meget sjældent eller aldrig Guds kraft ind i dagligdagens byrder og problemer. Det resulterer altid i ulykkelige reaktioner.
Et sted i Bibelen står disse gode og opmuntrende ord: – ”Hør O Israel! Du behøver ikke at kæmpe, stå stille og se Herrens frelse.”
Man kan så spørge: – ”Hvad betyder det at stå stille?”
Det betyder at gøre alt, hvad du gør, med fred og med din naturlige ligevægt. Det betyder også, at det du ikke formår og ikke magter, det overgiver du til Herren og slapper derefter af frem for at presse og stresse dig selv. Mange får stress, fordi de forlanger mere af sig selv, end de rent faktisk formår. De presser sig selv til ”over evne”-præstationer. Jeg sagde til en mand, der var meget anspændt og stresset: – ”Tag det roligt og se Herrens hjælp og frelse.”
Efterfølgende sagde han: – ”De ord har virkelig hjulpet mig meget.”
De fleste mennesker, også mange kristne, er alt for ihærdige. De bærer selv deres byrder og kæmper selv deres kampe. Derfor befinder de sig næsten altid i en tilstand af indre ufred, og de oplever aldrig mirakler. Denne tilstand af indre ufred svækker desuden immunsystemet.
”Stå stille og se Herrens frelse.”
Vi kunne også udlægge disse ord fra Gud på denne måde: – ”Hør, O Israel, du vil aldrig vinde dette slag ved egen kamp. Læg det i mine hænder, og du vil få sejren givet.”
Det betyder så selvfølgelig ikke, at vi bare skal ligge på sofaen og vente på, at Herren gør alt vores arbejde. Nej, det er ikke dovenskab, Bibelen opfordrer os til. Du skal gøre det, der er muligt for dig, men det, der er umuligt for dig, det der giver dig stress og suger kraften ud af dig, det, der gør, at du brænder ud, – det skal du overlade til Herren.
Når vi står stille og venter på Herrens indgreb, så sker der noget forunderligt for os. Det læser vi om i Esajas’ Bog, kap. 10, vers 13:
– ”Ny kraft får de, der venter på Herren. De får nye svingfjer som ørnen; de løber uden at mattes, vandrer uden at trættes.”
Det er et løfte om, at Gud vil give os det modsatte af stress, nemlig ny kraft. Verden stresser os mennesker. Det gør Gud aldrig.
Med venlig hilsen
Orla Lindskov

Min oplevelse:

Min mand er blevet lam

Kære Orla
Jeg har før fået en salvedug, og jeg tror på, at det var derfor, Gud hjalp mig dengang, da jeg ikke har haft ”attacker” i 5 år (sclerose).
Men nu har jeg et bønne-emne, og jeg vil så gerne tro, at min mand kan blive helbredt ved Guds indgreb. Jeg har bedt og bedt.
Min mand Ejvind har fået en hjerneblødning og er lammet i den ene side og kan ikke tale. Det hele er nu så svært. Han får sondemad 6 gange dagligt. Men han kan heldigvis kende mig og familien. Vi tjener begge to i Frelsens Hær i Århus.
Nu kan han ikke blive længere i Hammel Neurocenter. De kan ikke hjælpe mere. Derfor har jeg valgt at tage Ejvind hjem. Han blev indlagt og opereret d. 7. juli på vores 26 års bryllupsdag.
Tak for Brevkassen, som hjælper så mange. Jeg vil tro, og jeg elsker Jesus.
Kærlig hilsen
Rose Annette Mortensen

P.S.
Du må gerne sætte mit navn under brevet, så flere kan bede for mig og min mand.
Tak


Artiklen fortsætter efter annoncen:Min oplevelse:

Som ringe i vand…

Kære Orla Lindskov
Det går som ringe i vandet. Folk henvender sig til mig angående hjælp og salveduge. Min veninde er fuldstændig rask. Knuden i maven er væk, og hun er glad. Tak!
Med kærlig hilsen
Aa.

Min oplevelse:


Artiklen fortsætter efter annoncen:Nyren er stadig god

Kære Orla Lindskov
Vil du hjælpe mig igen med en salvedug. Du har før sendt en salvedug til min bror for problemer med en nyre. Den salvedug hjælper endnu. Så han har fortsat gode tal med den nyre, og han har skønnet på din hjælp. Vi har tillid til din forbøn.
Med kærlig hilsen
K.

Min oplevelse:

Glæder mig meget

Kære Orla!
Her får du en lille hilsen fra mig i Kbh.
Vil du godt salve disse to salveduge til mig og min datter med alt godt fra Himlen? Også en stor tak for din forbøn. Jeg glæder mig uendelig meget til de ny-salvede salveduge. De plejer at hjælpe så godt. Siden du salvede og bad over dem sidst, har de virket godt.
Kærlig hilsen fra
H.