Debat

Debatindlæg er udtryk for læserens egen holdning – ikke nødvendigvis Udfordringens. Obs! Max 200 ord. Red. forbeholder sig ret til at forkorte og udelade indlæg.

Kampen om sjælene

Tørklædedebatten kører fortsat på de høje nagler, men drejer sig vel i virkeligheden om islam og denne verdensreligions menneskesyn. Samtidig fortæller nyhedsmedierne os, at man i Grækenland også har haft en politisk-religiøs debat kørende om tallet 666, som er omtalt i Joh. Åb., og som den græsk-katolske kirke er utilfreds med skal stå på et nyt græsk identitetskort, da man ikke vil kaldes Antikrist. Ordet Antikrist står ikke i de to nævnte bibelske bøger, men i Joh. 1. brev, 2, 18-24. Det har ofte undret mig, at man ikke primært bruger den tydelige definition på Antkrist, der står her, bl.a. med ordene.: “Antikrist er den, der fornægter Faderen og Sønnen,” i stedet for at skulle tolke. I islam er Jesus kun en profet, idet man ikke accepterer, at Gud havde en søn, Jesus Kristus. Derfor vil jeg påstå, at islam er Antikrist. Allerede i dag ser vi overalt på kloden en kamp mellem muslimer og kristne. Jesus spørger et sted.: “Mon menneskesønnen vil finde troen – på ham?”, når han vender tilbage. En eventuel kamp kan komme til at foregå for eller imod Jesus! Den er allerede godt i gang, selv om man ikke vil indrømme det.
(Forkortet af red.)
Kurt Ravnkilde.
Gyvelvej 11, Odense

Fattede du pointen?

Det sker, at en fortæller eller taler, når han kommer til slutningen af sin beretning, glemmer pointen, (kernepunktet) – og så er det ligesom, det hele bliver til noget ligegyldigt.
At man også kan blive forstyrret (slået ud) i forsøget på at fortælle noget sjovt eller godt, har vi nok alle prøvet. Det kan være meget frustrerende.
Jeg har en datter, som jeg elsker meget højt – men af og til kan hun godt være noget af en prøvelse! Hun går på universitetet, og er selvsagt meget klog, men til tider også noget pernittengrynet… Hun har øje for bagateller. Hvis man sprogligt udtaler et ord forkert eller siger noget, der efter hendes mening ikke er rigtigt, så kommer hun efter en.
Når der kommer sådan en indskudt bemærkning fx midt i en vigtig fortælling, så kan jeg i hvert fald let blive slået ud, så pointen mister noget af vigtigheden, eller tabes helt.
Tænk dig manden, der lidenskabeligt siger:”Jeg ælsker dig, Marie!” Og Marie så svarer: ”Det hedder nu elsker, med e.” Så er romantikken forduftet, og pointen røget sig en tur.
Julen er lige afsluttet, og hvor mange fattede mon pointen i den?
I medierne og forretningslivet er det svært at finde beretningen om verdens frelser, Jesus, der blev sendt til vor jord som en gave og hjælp i al vor nød.
Et nyt år er lige begyndt, og mange frygter, hvad det vil bringe af problemer og prøvelser.
Da Kingo var 40 år, skrev han en af sine allerbedste salmer, hvor det sidste vers er en god pointe:
Du bedst min tarv og trang,
o Herre, kender,
tilmed er lykkens gang
i dine hænder,
og hvad mig tjener bedst i hver
en måde, du det tilforn jo ser.
Min sjæl, hvad vil du mer?
Lad Gud kun råde
!
Godt nytår.
Ole Westergaard
Frederiksborgvej 195
4000 Roskilde

Nissen i Løkken

Jeg troede ikke, at præster troede på nisser… jeg tror på, at dæmoner findes, men jeg tror ikke på, at nisser eksisterer – det er gammel overtro!
Jeg tvivler på, at nogen vil sidde og meditere over en nisse – jeg tror de fleste regner dem for nissebørn – julemanden og hans familie. De fleste nisser ser jo søde ud – og julemanden og hans kone ser da som regel også søde og venlige ud – modsat det uhyre, præsten i Løkken havde hængt op!
Nisser er, hvad vi selv gør dem til!
Hvis vi skal bekæmpe dæmonerne, så skal vi sætte ind helt andre steder.
Vi skal have stoppet offentlige tilskud til det okkulte – skoler / aftenskolers undervisning af diverse alternative behandlingsformer som yoga og meditation – m.m.
Fx kan jeg nævne Infogruppen http://infogruppen.minisite.dk, som har gjort et stort arbejde for at få stoppet de okkulte teknikker på en skole. Citat: Infogruppen har kortlagt tilblivelsen af FBEI ud fra Jes Bertelsens tanker og planer og har peget på de nyreligiøse og sekterisk-okkulte elementer i denne baggrund, som også genfindes i FBEI’s pædagogiske koncept, Pentagrammet, designet af Jes Bertelsen.
Rollespil er også meget populært i skolerne – det indeholder elementer af magi, vold og okkultisme – det er meget værre end de små nisser – de gør altså ingen skade, de kan sammenlignes med alle andre eventyrfigurer som Snehvide og de syv små dværge.
Så der er meget alvorligere ting at tage fat på.
Jeg tvivler slet ikke på, at folk kan være hjemsøgte af dæmoner – eller folk kan blive besatte af dæmoner, det kommer af alt det okkulte, der dyrkes i dag – de alternative okkulte behandslingsformer – clairvoyance m.m. De åbner op for dæmonerne ad den vej – ikke ved at sætte et par strikkede nisser op til jul!
(Forkortet af red.)
Elly Jensen
Tingbjervej 5, Høng

Nissefordomme

Jeg har med bedrøvelse læst Jon Knudsens indlæg om nisser. Ganske vist har han fuldstændig ret i, at nisser historisk set blev antaget som trolde, men i vore dage er nisser at betragte som dukker. Jeg tror ikke, at JK vil kunne finde nogen i Danmark, der tilbeder nisser. Jeg er en kristen og har et tæt tilhørsforhold til Jesus Kristus, hvilket ikke har forhindret mig i at have nisser i mit hjem, da mine børn og børnebørn var små. De har da heller ikke taget skade, idet de alle uden undtagelse har deres forankring i Kristus. For en del år siden var der en dame, der skrev, at man ikke måtte have elefanter i sit hjem, da det var afguder. Hun havde det sikkert fra Indien, hvor der findes elefantguder. Ikke desto mindre har jeg fra mine børn fået tre små elefanter, som jeg er meget glad for, hvorfor jeg dengang imødegik den fordom om elefanter. Mit barnebarn havde en natdragt med små blå elefanter. Skulle det så ødelægge drengen? Nej, læs Romerbrevet 8,1: ”Så er der da ingen fodømmelse for dem, som er i Kristus Jesus”. Så ingen skal komme med deres artikler og trække fordømmelse ned over mit hjem, hvad enten det drejer sig om nisser, elefanter eller andet, som mennesker finder på. Jeg kender mange kristne, der har nisser i deres hjem, men de er bestemt ikke afguder.
I stedet for at hænge en nisse i en galge burde JK langt hellere vise det positive ved kristendommen og præsentere for sine naboer, at det, vi fejrer, er at Jesus kom til jorden for at frelse os. Vi har jo som kristne den forpligtelse at forkynde evangeliet, det glade budskab.
Rolf Grenov
Lyngby Torv
Kgs. Lyngby

Hvad er nisser?

Hvert år især i november og december myldrer nisserne frem næsten overalt. Og det er jo ikke kun børn, der tror på nisser, men også voksne. Men hvem er de? Og hvor kommer de fra?
I. Allertidligst var det her i Norden vætterne og i den forbindelse især tandvætterne. Men der var også søvætter. (”Klabautermanden”, ”Den flyvende Hollænder”, som søfolk næsten til nutiden har troet på.) Når de store skibe vendte hjem fra søtogter, var det længe skik at tage dragehovederne af for ikke at skræmme tandvætterne. Et hensyn, som angribende, fladbundede skibe næppe viste, når de sejlede ind i en å / flod for at plyndre en by.
2. Nede i Tyrkiet var der en from, børnevenlig biskop: Nicolaus / Santa Claus / Father Christmas, der uddelte gaver ved juletid. – Hans nutidige arvtagere er meget bevidste om deres ”monopol” og deres fagforening: Julemandslauget.
3. Der har nok altid været hjemløse i DK. Både omstrejfende og fastboende. De fastboende boede på lofter, i stalde og lader. De hjalp til med arbejdet i stald, lade, mark, mose og skov. Deres løn var mad og familiens aflagte tøj. Maden var tidligere ofte grød til hele husstanden hele året. Ved juletid kom der en smørklat eller noget andet godt i. – Gamle historier om dem er ofte blandet sammen med stumper af Oldtidens vættehistorier.
Tilfældigvis hed nogle af disse mænd og drenge Nis / Niels / Nikolaj, men var dog næppe allesammen opkaldte efter biskoppen i Tyrkiet. Mange mennesker i nutiden synes at være af nisseslægt: Nissen, Nielsen, Nikolajsen.
Jens Peter Lauge Giversen
Nørager I B, st. th.
6400 Sønderborg