Det bredeste frikirkeforum i Danmark

FrikirkeForum erstatter Evangelisk Frikirkeråd og skal informere, inspirere og skabe nyt.
FrikirkeForum blev allerede dannet ud af det tidligere Evangelisk Frikirkeråd for et par år siden. Men nu kommer der realiteter bag tankerne. FrikirkeForum er et udvalg under Danske Kirkers Råd.

Henrik Andersen

Arbejdet i Evangelisk Frikirkeråd begrænsede sig efterhånden til et samarbejde omkring kirkerets- og skattespørgsmål samt DR’s radiotransmissioner af gudstjenester fra kirker uden for Folkekirken. Det samme har hidtil været tilfældet for FrikirkeForum.
Men en række frikirker, repræsentanter for internationale kirker i Danmark og FrikirkeNet har nu drøftet muligheden for fremover at styrke det frikirkelige fællesskab med eksempelvis fælles konferencer. Et ønske, der mødte positiv opbakning.
Mere end administration
Såfremt drøftelserne realiseres, bliver FrikirkeForum det bredeste frikirkelige netværk i Danmark. Primusmotor bag initiativet er Frelsens Hærs programchef, Henrik Andersen.
– De tre nøgleord, jeg har lanceret for målet med FrikirkeForum, er Information, Inspiration og Innovation, så det netop bliver andet end et rent administrativt forum, oplyser han.
Følgende er med i forummet: Apostolsk kirke, Baptistsamfundet, Frelsens Hær, International Christian Community (ICC), Metodistkirken, Missionsforbundet, Pinsebevægelsen og FrikirkeNet.
levi