Hvad koster enhed?

Næsten alle steder i det danske kirkeliv finder man en historie om uenighed, konflikter og splittelse, med sårede mennesker og svækkede kirker og organisationer til følge.
Vi ved, at Bibelen kalder kristne til indbyrdes kærlighed. Vi ved, at Jesus bad til sin Far, at vi (hans disciple) må være ”et”. Men det er, som om det koster os for meget at leve det ud. For det koster at arbejde sig gennem konflikter, og konflikter og uenigheder slipper vi nok ikke for.
Men det kan lade sig gøre. Måske lykkes det ikke altid, men hvis vi vælger at handle i den modsatte ånd, er vi et godt stykke på vej. Vi har naturligvis brug for Guds hjælp, for ofte er vejen til forsoning ydmyghed – den modsatte ånd af stolthed, som ofte medvirker til, at konflikter går i hårdknude. Måske vi skal bede om tilgivelse, selv om vi er overbevist om, at uretten er begået af modparten ( -og måske er den). Måske vi skal lægge vores egne ønsker ned for at give plads til noget andet. Og stole på, at Gud giver tid og plads for dem senere.
Vi kan fristes til at bruge undskyldningen om, at vi skal stå fast på vores vision eller kald, og derfor ikke kan komme modparten i møde. Eller vi bruger eksemplet om Paulus og Barnabas’ uenighed og efterfølgende brud som begrundelse for splittelsen. Der er tider, hvor det er bedst at følge dette eksempel og gå hver sin vej, men alt for ofte sker det så uden den forsoning og tilgivelse, som er nødvendig for at åbne for Guds velsignelse over liv og tjeneste.
Mike Bickle fra International House of Prayer i Kansas City fortæller om, hvordan Gud bad ham begynde at besøge en kirke, hvor præsten tidligere havde såret ham dybt. Det var ikke nemt, men han gjorde det. Senere talte Gud til ham om at begynde at støtte arbejdet i samme kirke økonomisk. Det var endnu sværere, men han gjorde det. Resultat udeblev ikke. Han fik en ven for livet, og en konflikt blev vendt til velsignelse for begge parter.

Guds veje og tanker er højere end vores. De første skridt kan koste os vores stolthed, men belønningen er det så rigeligt værd. Og i sidste ende koster det os mere ikke at følge Guds vej.