Lektor ordineres som hjælpepræst

Morten Hørning Jensen leder Århus Valgmenigheds træningsprogram for teologistuderende, KURSEN. Nu ordineres han til hjælpepræst.
Den 18. januar ordineres Morten Hørning Jensen (billedet) af biskop Kjeld Holm i Århus Domkirke til ny hjælpepræst i Århus Valgmenighed.
– Det er fremragende for vores menighed, for vores teologistuderende og for Morten selv, at han nu ordineres. Vi har brug for at sammentænke teologisk uddannelse og menighedsliv, siger kirkens præst Keld Dahlmann.
Morten har en ph.d.-grad i teologi fra det teologiske fakultet på Århus Universitet. Han er ansat som lektor i Ny Testamente på Menighedsfakultetet i Århus sideløbende med sin ansættelse i Århus Valgmenighed.