Rundt om eksorcismen

En katolsk læge og præst – og eksorcist – har skrevet en lille, vigtig bog om emnet.Hvem husker ikke – om ikke andet så af omtale – den gruopvækkende film Eksorcisten, der i 1973 vakte bestyrtelse i stort set alle lejre? Hvad ikke alle ved er, at filmen faktisk var baseret på en sand historie, men hvad var egentlig fakta, og hvad var fup?
I denne lille bog forsøger den katolske læge og præst Jeremy Davies, der blev udnævnt til sit bispedømmes eksorcist i 1986, at konfrontere en række fejlagtige forestillinger om emnet. Af den grund er det en vigtig bog, også fordi det er den første katolske bog på dansk om emnet.

Dæmoners oprindelse og påvirkning

Der er meldinger om, at antallet af djævleuddrivelser er i stadig stigen i den katolske kirke. Den protestantiske kirke har officielt kun få udmeldinger om praksis.
Forfatteren starter med at redegøre teologisk for de dæmoniske ånders oprindelse og behandler også de eksorcismer, Jesus udførte. I vor egen tid forudser Davies ”et nyt forår for Guds Ord i Kirken”, men forudsætningen er et opgør med modernismen:
”Eksorcismens tjeneste blomstrer i Kirken proportionelt med dens medlemmers levende tro på Kristus” (s. 14).
Dernæst gennemgås forskellige former for dæmonisk påvirkning, herunder også deres forbindelse til synd, omvendelse og sindslidelser.

Sejrsproklamationen – og en advarsel

Jeremy Davies har ikke blot ét, men hele to budskaber: dels at Djævelen allerede er overvundet gennem Kristus, og at Kirken tilbyder frugterne af denne sejr til alle mennesker. Og dels en advarende påmindelse: at det kan være farligt at åbne for dæmonisk indflydelse og at beskæftige sig med fx nyreligiøsitet og okkulte fænomener.
Bogen supplerer fint Marianne Juel Maagaards bog, Et satans uvæsen, der behandlede eksorcisme i folkekirken og blev anmeldt i dette blads nr. 41/2003.
Jeg skal dog beklage, at litteraturlisten ikke er blevet ordentligt checket for danske oversættelser. Forlaget Perspektiv udgav faktisk Doreen Irvines bog Ud af Satans greb allerede i 1973.

Jeremy Davies:
Eksorcisme
i Den Hellige Skrift og i Kirkens praksis
48 sider • 50 kr.
Katolsk Forlag