Nye muligheder i konfirmand-undervisningen

Unge bruger mediernes muligheder, når de sætter billederne og de små videoklip (fra mobilen) fra weekendens højdepunkter ind på deres Facebook-side. Det er derfor en super god idé at bruge billeder i formidlingen af kristendommen til konfirmanderne, når nu det er deres egen måde at udtrykke sig på.
De mediemæssige muligheder er mangfoldige, og der er både skidt og kanel at finde på nettet. Bogen Konfirmandundervisning med billeder leverer et arsenal af links, referencer og muligheder – hvis man vil bruge det i undervisningen.
Interaktion, sanselighed og visualisering er kernebegreber på de 150 velillustrerede sider. Der er helt konkrete undervisningsoplæg for dobbeltlektioner, hvor det pindes ud, hvordan man kan bruge billeder, film o.l. ”Gå ud i all Youtube…” er overskriften på et kapitel, som giver konkrete eksempler på musikvideoer, som fx Nephews Police Bells & Church Sirens, hvor meningen med livet tematiseres, og det er blot et enkelt pluk i buketten. Mon ikke det kan bruges til ny inspiration rundt om i landet.
Hvor styrken er en levendegørelse af bibel og tro gennem konfirmandernes ord og billedlige udtryk, kan svagheden måske blive, at historierne og troen drukner lidt i det væld af kreative og sprælske idéer. Men det afhænger vel i sidste ende af præsten, som også må vælge ud af det spændende idékatalog.

Tager afsæt i det, der kendetegner drenges natur

Den almindelige konfirmandundervisning slår tilsyneladende ikke til i forhold til nutidens drenge. Men hvad gør man så?
Idéen med denne lille publikation Konfirmandundervisning med drenge er at tage afsæt i det, der kendetegner drengenes natur. Drenge kan lide at konkurrere, de kan lide bevægelse; det, der synes at være en smule fare ved, er spændende; og visualisering hjælper på forståelsen. Forfatterne giver sig derfor i kast med at beskrive en række øvelser, konkurrencer o.l., som i en eller anden forstand kan relateres til undervisningens temaer og mål. Mulighederne er mangfoldige, og der er isbrydere og humørskabere nok.
Action, samarbejde og visualisering er kernebegreber, som omsættes til helt konkrete aktivitetsoplæg med materialebeskrivelse osv. Hvor styrken er det relations- og tillidsskabende, er svagheden, at det er lidt søgt med den tematiske sammenhæng og dermed Bibelen (hvorpå troen må bygges), som bliver skubbet lidt ind i mellem ”sprækkerne” i aktiviteterne.

Kristian Brogaard m.fl.:
Konfirmandundervisning med billeder
150 sider • 249 kr.
Aros

Peter Lindberg
og Jens Sjöberg:
Konfirmandundervisning med drenge
64 sider • 149 kr.
Aros