Debat

Debatindlæg er udtryk for læserens egen holdning – ikke nødvendigvis Udfordringens.
Obs! Max 200 ord. Red. forbeholder sig ret til at forkorte og udelade indlæg

Tak for leder!

Tak til Henri Nissen for en meget væsentlig leder i Udfordringen 24. februar 2011!
Det er nødvendigt, at kristne i Danmark står sammen om at værne om livet og om vor kristne kultur. Vi må igen ud af busken og tale ”Roma midt imod!”
Hvad kan vi ikke udrette, hvis vi brænder for sagen? Vi svigter den opvoksende slægt ved at lade stå til og lade lunkenheden og tilfældighederne råde!
Kristendemokraterne er her igen! Hvilken mulighed! Og her er vi enige om det væsentlige. Og det er det, der er væsentligt! Det uvæsentlige kan vi ganske enkelt se bort fra. Luk øjne, ører og hjerter op – og meld jer! Ellers går det den forkerte vej.
For år tilbage hørte jeg i Sverige en gammel filosof, Alf Ahlgreen, udtale:
”Vi har i vore nationer disse to muligheder: ”Enten påny at være en kristen kultur – eller slet ikke at være nogen kultur – og vi ender da i barbariet!” – Hvad vil vi?
Inger Gimm
kristendemokrat,
Mulvadparken 77
Bramming

Den frafaldne protestantisme

Straks efter, at min kronik om mit opgør med Syvende-Dags-Adventistkirken (SDA) havde været i Fyens Stiftidende, kom reaktionerne til mig privat telefonisk og pr. e-mail både fra adventister og fremmede. Flere af dem beskyldte mig for at ville skade SDA, hvor min intention var at oplyse om en frikirke, der helst vil være anonym og forholde sig tavs i det offentlige rum, så der ikke er ret mange,der kender noget til den.
Derfor vil jeg udelukkende med citater fra Ellen G.White, som den autoritet omkring SDA’s tro og lære hun er, oplyse læserne om, hvordan man i SDA ser på katolikker og protestanter. I en af hendes mest værdsatte bøger: ”The Great Controversy”- dansk titel: ”KONFRONTATION” – på side 505 skriver hun: ”og det ender med, at der udstedes en lov mod dem, der holder det fjerde buds sabbat hellig, hvorefter de gør sig fortjent til den strengeste straf, så folket efter en vis tid får lov til at slå dem ihjel. Katolicismen i den gamle verden og DEN FRAFALDNE PROTESTANTISME (fremhævet af mig) i den nye vil følge den samme kurs mod dem, der holder alle Guds bud.”
Og i bogen ”Early Writings” – på dansk: ”Budskaber til menigheden” – på side 32-33 skriver hun: ”Jeg så, at den hellige sabbat vil være den separerende mur mellem Guds sande Israel og de vantro”.
I samme bog på side 65 skriver hun: ”Paven har ændret hviledagen fra den syvende dag til den første dag…(ikke kirkehistorisk korrekt, hvlket jeg har beskrevet i en tidligere kronik i F.S.)…Han tænkte sig at ændre det største bud i dekalogen og dermed gøre sig selv til Gud.” (Er i uoverenssemmelse med Jesu ord: Der største bud i loven er kærlighed til Gud og til næsten – Matt. 22, 37 – 40).
Jeg har her valgt udelukkende at oplyse ovennævnt kendsgerninger og har selv undladt at kritisere frikirken – citaterne alene taler for sig selv: Alle kristne, der ikke holder sabbaten (lørdagen) hellig er enten katolikker, frafaldne protestanter eller vantro.
Kurt Ravnkilde.
Gyvelvej 11.
5250 Odense SV

Så vælg da livet!

Tak til Per Ørum, der har taget abortproblemet op i Folketinget igen. Det var en sort dag, da vi vedtog loven om fri abort. Det bedrøvede mig meget, men det hjælper ikke stort, nej vi må gøre alt for at rådgive, støtte og hjælpe så mange som muligt af Guds små forsvarsløse skabninger!
Jeg ønsker ikke at dømme nogen, jeg ved, det er enormt svært at stå så alene og ofte presset til at gøre noget, som inderst inde føles helt forkert. Godt, at hos Gud er der tilgivelse for enhver!
Det er tankevækkende, at vi nu står og mangler en halv million danskere, som vi selv har slået ihjel. Må Gud tilgive os. Jeg siger selv tak for livet. Jeg elsker det.
Linda Chrstensen
Engvej 25
3330 Gørløse

Fostre på forbrænding

Der foretages mere end 16.000 aborter årligt i Danmark. Af pressen (den 4. 3.) fremgår det, at nogle aborterede fostre ender på forbrændingsanstalten, andre bliver nedgravet på en kirkegård. En række medlemmer af Det Etiske Råd ønsker en ensartet praksis.
Formanden for rådet Jakob Birkler siger: ”Der skal være en fælles praksis, som bør reguleres i dialog mellem sundhedspersonalet og politikere” og næstformanden, tidligere sundhedsminsiter Ester Larsen, ønsker en ensretning.
Tænk at spørgsmålet om, hvordan man skaffer sig af med foster-lig pludselig bliver et stort spørgsmål i politik, mens interessen for obligatorisk rådgivning forud for abort kan ligge på et meget lille sted. Det er da helt ude af proportion. Alle politiske partier i Folketinget – med undtagelse af Kristendemokraterne støtter loven om fri abort. Flere partier ønsker endda abortgrænsen sat op fra 12 uger til 16, 18 eller 20 uger. Og så gør man det pludselig til et stort spørgsmål, hvordan man skaffer sig af med ligene.
Fremfor at diskutere, hvordan man skaffer sig af med fostrene efter døden, burde man i langt højere grad diskutere. hvordan vi bevarer livet for de mange fostre.
Bjarne Nederby Jessen
Vinderød Enghavevej 73
3300 Frederiksværk
MF-kandidat for KD