Brudepar

Pernille Soli Maltesen
og Christian Hyttel,
viet i Fredensborg Slotskirke den 28. maj 2011.

Maria Kühl og Thomas Sloth Kronborg Hansen,
viet i Citykirken Århus
den 16. april 2011.