David Wilkersons profeti fra 1973

David Wilkerson blev kendt for sit arbejde blandt narkomaner og bogen ”Korset og Springkniven”. I 1973 fik han et syn, som på det tidspunkt virkede utrolig. Men set i bakspejlet er meget af det allerede gået i opfyldelse. Her er en afskrift fra hans fremlæggelse ved Luthersk Konvent i Minneapolis 7 -11 august 1973.

Jeg så et syn i april (1973), så grufuldt, at det lamslog mit sind. I de sidste 3 måneder har jeg forsøgt at ryste det af mig, men jeg kan ikke. Jeg har kun haft 2 syner i mit liv. For 15 år siden førte det første syn mig til New York`s gader. Hver eneste kendsgerning i det syn er blevet opfyldt. Indtil i aften har jeg været meget bange for at dele dette mit andet syn med jer, af frygt for at blive kaldt fanatiker. Men den samme hellige Ånd, som for 12 år siden fik mig til at skrive historien om Korset og Springkniven, har talt til mig i aften og siger, at jeg skal dele dette syn med jer. I dette syn så jeg 5 frygtelige ulykker komme over Amerika og verden.

I. En verdensomspændende lavkonjunktur pga. økonomisk forvirring

Jeg så i mit syn højst endnu et par år med fed velstand og derefter en økonomisk tilbagegang, som vil berøre hver eneste lønmodtager i verden. Verdens økonomer vil være helt ude af stand til at forklare, hvad det er, der foregår. Det vil starte i Tyskland, brede sig til Japan og endelig komme til USA. Store og ansete selskaber vil gå bankerot, ligeledes vil kirkesamfund gå bankerot og nogle missionsprojekter mislykkes. Et af de tydeligste budskaber, jeg nogensinde har modtaget fra Gud i mit liv, er dette: Brug de næste få, gode år, der er tilbage, til at forberede jer på økonomisk krise. Få jeres familie gjort rede, fordi svære tider er på vej.

II. Jeg ser naturen i
fødselsveer

Overnaturlige tegn og forandringer, der ikke kan forklares af mennesker. Katastrofer over hele verden, som vi ser det nu, ser jeg som naturens fødselsveer, oftere og stærkere jo nærmere vi kommer Guds herredømmes fødsel. Jeg så store jordskælv komme i USA. Jeg så verdensomspændende hungersnød, især i Kina, Indien og Rusland. Jeg så verdens fødevareforsyninger skrumpe ind og millioner, der sultede. Jeg så en ny slags kosmisk storm komme som en voldsom ild fra himlen og efterlade en røgstribe.
Hvirvelstorme, haglvejr, oversvømmelser og orkaner vil hamre løs på jorden med en sådan styrke voldsomhed, at menneskeheden må indrømme, at verden er under overnaturlig hjemsøgelse.

III. En strøm af snavs og en dåb i smuds i Amerika

Jeg ser Nahums profeti blive til virkelighed i nær fremtid. Gud sagde: ”Jeg … dænger dig til med skarn …” (Nahum 3:6) Det vil betyde ”Triple-røntgen film” (3-dimensionelle pornofilm) udsendt på kabel-tv efter midnat. Det vil betyde halvcensurerede film i almindeligt TV indenfor de næste få år. Det betyder, at vore aviskiosker vil blive overdynget med en sådan art af smudslitteratur, at ”Playboy-magazinet vil ligne et stykke ”puritansk affald”. Det vil betyde, at seksualundervisning i skolerne vil benytte sig af tegnefilm, filmatiserede og dramatiserede samlejer. Lige, når det kommer frem, vil der blive en succesrig kampagne imod dette smuds, men netop når det ser ud til, at USA`s højesteret vil gå imod pornografien og alle nationer vender tilbage til gammeldags moralsk standard, vil sluserne pludselig åbne sig, og Satan vil udspy smuds fra Helvede, hvorefter det bliver, som der var i Lots dage, så Guds mest hengivne sjæle må harmes.

IV. Oprør i hjemmene

Jeg ser, at det nye og primære ungdomsproblem i Amerika og verden i øvrigt vil blive had mod forældre. Jeg læser dette op for jer af frygt for, at jeg skulle komme til at ændre blot en smule af det, som jeg har set, og som jeg måtte skrive ned, efterhånden som Helligånden lagde det på mit hjerte. Bibelen taler om, at en mands værste fjender skal blive dem, der tilhører hans egen husstand. (Mika 7:6, Matt.10:21,10:35-36:12). Børn vil vende sig imod deres forældre med lidenskab. Forældre vil blive forrådt og ”dø tusinde gange” i hænderne på de børn, som har lært at afsky deres hykleri. Der vil være millioner af ellers bortløbne børn, som nu ikke behøver at løbe hjemmefra, fordi deres forældre giver dem, hvad de vil have, blot de bliver hjemme. Det vil end ikke forventes, at børn har noget at gøre med deres forældre. De vil bo under samme tag, men være som fjender i en krig, der er under våbentilstand. Dette er det tydeligste syn, jeg nogensinde har set i mit liv. Dette problem vil blive større end noget andet, større end narkotikaproblemet, sexmisbrug, alkoholmisbrug og et hvilket som helst andet ungdomsproblem. En undersøgelse, vi foretog for nylig i 12 af Amerikas byer, at ud af 5000 sagde 45% allerede: ”Jeg hader mine forældre!”

V Et forfølgelsesvanvid mod sande, åndsfyldte kristne, som elsker Jesus Kristus

Jeg har ikke i aften tid til at komme ind på alle detaljer angående de 4 katastrofer, jeg lige har omtalt. Ånden har imidlertid tilskyndet mig til at gå i detaljer med det, jeg har set om den kommende forfølgelse. Se, det var Jesus selv, der bød, at vi skulle ”oppebie” pinsen. Det var Jesus selv, der bød, at Ånden skulle falde på os. (Ap. G.1:4-5). Jesus selv lovede os, at vi skulle blive ”iført kraft fra det høje. (Luk. 24:49 ). Men det var også Jesus Kristus selv, der forudsagde, at der ville komme forfølgelse af alle sande åndsdøbte troende. Jesus forudsagde det. Johs. 15:19: ”Var I af verden, så ville verden elske sit eget. Men fordi I ikke er af verden, men jeg har udvalgt jer af verden, derfor hader verden jer. Kom det ord i hu, som jeg har sagt jer: En tjener er ikke større end sin herre. Har de forfulgt mig, vil de også forfølge jer. Har de holdt fast ved midt ord, vil de også holde fast ved jeres.” Og her er endnu et ord: ”Broder skal overgive broder til døden, og børn skal sætte sig op imod forældre og slå dem ihjel. Og I skal hades af alle for midt navn skyld. Men den som holder ud indtil enden, han skal blive frelst. Når de forfølger jer i en by, så flygt til en anden. Thi sandelig siger jeg jer: I skal ikke komme til ende med Israels byer, før end Menneskesønnen kommer. En discipel står ikke over sin mester, ej heller en tjener over sin herre. Disciplen må være tilfreds, når det går ham som hans mester.” (Matt. 10:21-25 ).
Hensigten med den kommende forfølgelse, som jeg ser i Ånden, vil være at adskille og sprede de sande troende fra de falske. Tiden er ved at løbe ud, men evangeliet må stadig prædikes for alle verdens nationer, inden Jesus kommer. I vor tid bliver Helligånden udgydt over tusinder.
Men ligesom efter første åndsudgydelse på pinsedag sidder disciplene stadig og synger og priser Gud, – og man deler kun med hinanden. Der er stadig nogle iblandt os, som taler i tunger, men dog stadig lever som Djævelen. Men Gud vil lægge øksen ved roden. Han vil skille hveden fra avnerne, sprede sit korn til de fjerneste kroge i verden. Og Guds ord vil blive opfyldt. 2. Tim. 3:12: ”Sådan skal også alle de, som vil leve et gudfrygtigt liv i Kristus Jesus, blive forfulgt.”
De citerer skriften, hvor der står: ”I skal blive fyldt med Helligånden. De skal tale i tunger.” Gå hele vejen, hvis du vil være en karismatisk kristen. Læs det hele uden undtagelse: Alle, alle, A-l-l-e, der vil leve gudfrygtigt i Kristus Jesus, vil blive forfulgt. Lad mig dele det med jer, som Helligånden har åbenbaret for mig i et syn om forfølgelsen:

1. Det skal komme et forfølgelsesvanvid over jorden

Jeg ser nu en forfølgelse komme, som menneskeheden aldrig tidligere har været vidne til. Det vil blive en forfølgelse af sande Jesus-troende. Den skal hæve sig som et mangehovedet uhyre op af havet, starte langsomt og pludselig, når der synes at være allermest religionsfrihed, spredes ud over USA, Canada, ja den hele verden og til sidst blive en slags vanvid. Vanviddet er allerede over os. Den antikristelige ånd baner sig allerede vej ind i hjerterne hos mænd i visse høje stillinger, i regeringen og domstolene, som en slags åndelig ondskab i de høje stillinger. Denne åndelige ondskab i de høje stillinger vil til sidst, og snart, blive en plage, ikke blot for officielle personer, men også de, der er knyttet til kirkerne, missionærer og præster. Der er allerede nu tegn på denne plage. Jeg ser en tid komme, hvor næsten alle missions og evangeliske projekter, al religiøst radio- og TV-programstof og alle missionsselskaber vil blive så nøje overvåget, udspurgt og plaget af regeringens embedsmænd med den virkning, at de vil blive ængstelige for at bevæge sig eller ekspandere i nogen som helst retning.


Artiklen fortsætter efter annoncen:2. Jeg ser en superverdenskirke opstå

Jeg ser et superverdenskirke-råd dannes, bestående af en union mellem liberale, økumeniske protestanter, og den Romersk-katolske kirke. Politisk går de hånd i hånd, og skaber den stærkeste religiøse magt på jorden. Den union vil starte med et samarbejds-velfærdsprogram og vil ende i en politisk union. Denne superverdenskirke vil kun være åndelig af navn. Den vil frit anvende Jesu Kristi navn, men vil faktisk være Antikrist og politisk i mange af sine aktiviteter. Denne stærke kirkeunion vil være dybt involveret i sociale aktiviteter, mægtige velfærdsprogrammer og medlidenhedstjeneste. Dens ledere vil komme med udtalelser om at møde de menneskelige behov. Den vil udsende en opfordring til social aktion, politisk indflydelse, og til større engagement i verdensproblemerne. Pludselig vil der komme en ejendommelig række af begivenheder. Netop, når det ser ud som om den økumeniske bevægelse er afgået ved døden, vil en række af ejendommelige begivenheder muliggøre rammerne omkring denne union. Rom vil stille krav, som de protestantiske økumeniske ledere vil anerkende. Paven vil blive anset for at være mere den politiske end den åndelige leder for denne kirkeunion. De protestantiske ledere af den økumeniske bevægelse vil være afhængige af Roms beslutninger. Protestanterne vil ikke blive bedt om at betragte ”den hellige fader” som overhoved for denne kirke. De vil acceptere hans politiske lederskab, men ikke hans rolle som apostelen Peters efterfølger. Jeg antyder ikke, at Paven eller nogle af de kirkelige ledere, som er involveret i denne superkirke vil være engageret i antikristelige handlinger. Bibelen taler noget om dette, men det kan jeg ikke gå ind på nu. Bibelen siger noget, om jeg har forstået det ret, så jeg ser ting, der gør mig bange langt ind i sjælen. Jeg ser en hærskare af karriere-mennesker trænge sig ind på de mest indflydelsesrige poster i denne superkirke. Det vil være ugudelige og antikristelige mennesker, besat af den ide, at denne superkirke skal blive en stor politisk magt, stærk nok til at undertvinge enhver, som vil modsætte sig dens handlinger. Og mens de, der sidder i lederstillingerne, taler om mirakler, kærlighed og forsonlighed osv., vil de uslinge, der arbejder for dem, gå i gang med at plage og forfølge hver eneste religiøs organisation, som ikke hører ind under deres lederskab.

4. For det fjerde ser jeg homoseksuelle og lesbiske blive budt velkommen i superkirkeunionen.

Jeg ser, hvordan denne superverdenskirke stiller sig forstående, og accepterer homoseksuelle og lesbiske i deres fællesskab. Homoseksuelle og lesbisk kærlighed vil blive forsvaret af lederne for denne kirkeunion. Homoseksuelle vil ikke blot blive budt velkomne, men de vil blive opmuntret til at fortsætte deres udfoldelser. Homoseksuelle og lesbiske præster vil ikke alene blive ordineret og få indflydelsesrige stillinger, men de vil også blive fremstillet som en ny slægt af pionerer blandt evangelister, der introducerer nye former for kærlighed og evangelisation. Jeg ser for mig i næsten enhver større by i USA og overalt i verden, homoseksuelle kirker, der kun er opfyldt af at tilfredstille deres egen form for åndeligt behov, nyde fuld anerkendelse fra den organiserede religion. Deres søndagsskole- og kirkelitteratur, som uddeles til børnene, vil bibringe teenagere den forståelse, at homoseksuelle forhold er normal og fuldt acceptabel kristen praksis.

5. Nøgendans i kirken

Nøgendans i nogle af disse medlems-kirker vil blive undskyldt med at være ”kunstneriske former for tilbedelse”. Mennesker vil tilbede skabningen mere end Skaberen, og Gud vil blive tvunget til at overgive denne slags tilbedere til deres synder. Som et resultat vil mange blive givet over til et fordærvet sind, som skaber en ny form for sindssygdom, der ikke vil være modtagelig for nogen som helst art af behandling.
Se, Gud vil ikke lade dette gå upåtalt hen, selv om disse nøgendanse ikke vil blive vidt udbredte, vil de dog i fremtiden blive godtaget af mange kirkeledere som et legitimt udtryk for tilbedelse.


Artiklen fortsætter efter annoncen:6. Okkult praksis inden for denne kirke

Jeg tror, at denne superverdenskirke vil se igennem fingre med visse okkulte handlinger. Der vil blive oprettet studiekredse med det formål at definere Djævelen som ganske ufarlig og venlig, – en man ikke behøver at frygte. I nogle af de mest respekterede, velhavende kirker i Amerika vil seancer komme til at erstatte bedemøder, – ja, det foregår i virkeligheden allerede! Flere og flere ledere vil blive indviklet i intriger ved overnaturlige krav fra spiritistiske og Satan-dyrkende grupper. Jeg ser den dag nærme sig, da visse præster, som aldrig har levet Gud særlig nær, vil blive tæt knyttet til Djævelen.
Satan skal stå frem som en lysets engel for om muligt at forføre endog Guds udvalgte. Satans udsendinge vil ligne engle, og de vil forsøge at sprede deres budskab inden for kirken: at fjenden, Satan, ikke skal frygtes. Superkirken vil aldrig officielt acceptere okkult praksis direkte, men de forskellige former, fx spådomskunst, horoskoper osv., vil blive respekteret og accepteret i vide kredse.

7. En usynlig kirke af sande troende

Hør nu godt efter: det næste jeg ser, oprejsningen af en anden superkirke, – en overnaturlig, usynlig kirke
En union af dybt åndelige efterfølgere af Jesus Kristus, bundet sammen af Helligånden og gennem indbyrdes tillid til Kristus og hans ord. Denne overnaturlige kirke af sande troende vil blive en slags undergrundskirke og omfatte katolikker og protestanter af alle afskygninger: unge og gamle, sorte og hvide og mennesker fra alle nationer. Mens den synlige superverdenskirke vinder politisk magt, vil dette usynlige legeme af troende vokse kolossalt i åndelig kraft. Denne kraft vil udspringe af forfølgelse. Forfølgelsesvanviddet, som kommer over denne jord, vil drive disse kristne tættere sammen og tættere til Jesus Kristus. Der vil være mindre opmærksomhed henvendt på kirkesamfundsmæssige bånd og mere koncentration om og læggen vægt på Jesu Kristi komme. Helligånden vil føre mennesker af alle tros- og livsmønstre sammen. Og selvom denne overnaturlige kirke allerede eksisterer rundt omkring i verden, vil den i de dage, der snart kommer, blive næsten usynlig, politisk set. Den vil ikke udtale sig om sociale samfundsspørgsmål, men idet forfølgelserne bliver mere intense, vil dette legeme af sande troende blive næsten radikalt i dets evangelistiske bestræbelser. Denne usynlige kirke vil modtage overnaturlig kraft fra Helligånden til at prædike evangeliet i alle fire verdenshjørner.

8. Forfølgelse af karismatiske katolikker

Dette får mig til at ryste, og jeg har kæmpet med Herren i 3 uger, idet jeg sagde: ” Men Herren sagde: ”Sig det!”
Karismatiske katolikker, der anser sig selv for at være lemmer i Jesu Kristi overnaturlige, usynlige kirke, må se den mest frygtelige forfølgelse i øjnene. Jeg forudser i Ånden, at den romersk-katolske kirke tænker på at trække velkomst-l¢beren ind for alle katolikker, som taler i tunger til pinsefolkenes lære angående Helligånden. Der vil fra højere politiske lag blive lagt pres på præster for at få dem til at ”slukke ilden”.
Hold øje med Paven, når denne indtager en negativ holdning til den karismatiske bevægelse indenfor den katolske kirke. Hvedebrødsdagene er ved at være forbi. Katolske blade vil snart begynde at udtale sig imod bevægelsen inden for sine egne rækker og kalde på udrensning. Det vil begynde som en langsom tendens, men vil hurtigt tage fart indtil alle katolikker i denne bevægelse til sidst vil stå over for virkelig forfølgelse inden for deres egen kirke.
Den karismatiske bevægelse inden for den katolske kirke vil blive så stærk og udbredt, at den vil forekomme nogle ledere at være en trussel, nemlig de, som ikke forstår, hvad det betyder.
Jeg ser mere end 500.000 involveret i den katolske karismatiske bevægelse inden for kort tid. De, der ikke er med i bevægelsen, vil anklage dem, der er med for mangel på socialt engagement og for at være for glemsom mod kirkens traditioner. De vil blive anklaget for at vende jomfru Maria ryggen og negligere pavens autoritet.
Enhver karismatisk katolik, som ”blæser i basun” for Helligåndens dåb, må forberede sig på forfølgelse. Det vil ikke ske fra den ene dag til den anden, men ganske sikkert vil den dag komme hvor hver eneste katolik, som har oplevet en åndelig opvågnen, må se at finde ud af, hvor de, han skal stole på, findes. Nogle vil blive tvunget til at vende tilbage til traditionen og gå ind på at ”nedfryse” deres oplevelse. Men mange andre vil imidlertid snart opdage, at de finder mere kristen kærlighed, fællesskab og åndeligt vidnesbyrd sammen med de andre åndsfyldte protestanter og katolikker, som nu har centreret deres liv på personen Jesus Kristus, Helligåndens fylde og hans snarlige genkomst. Mange vil ikke tro mig, men jeg ser den dag for mig, hvor katolikker, lutheranere og mange flere fra alle trossamfund må ”drage bort fra dem”. (2. Kor. 6:l7 ). Disse nye kristne vil ikke kalde sig protestanter eller katolikker, men simpelthen ”fornyede kristne”. Deres fællesskab vil ikke være baseret på en oplevelse af at tale i tunger, men vil være centreret omkring Faderen og Hans Søn Jesus Kristus. Det er vort fællesskab.

9. Jeg ser en forfølgelse gennem brydninger inden for kommunikationsmidlerne

Der er for tiden en kolossal frihed til at forkynde evangeliet i radio og fjernsyn. Aldrig før har dørene været mere åbne end nu til at forkynde Kristus gennem disse medier. Netop nu ejer og driver kristne egne radio- og Tv-stationer, og de har fuld frihed til at bede for syge, rejse penge og fremme evangeliet på en hvilken som helst måde, de finder egnet. Men pas på! Forfølgelse og uro er allerede på vej. Der er tegn på forandring i luften. Kristus-centrerede radio- og tv-programmer vil blive skydeskive for sataniske kræfter, som er fast besluttede på at tvinge dem alle væk fra radiobølgerne. Der er allerede bag kulisserne en bevægelse i gang med at oprette en slags vurderingssystem for al religiøs radio- og TV-programlægning. De liberale ledere af dette superkirkeråd vil snart forsøge at etablere et bedømmelsesudvalg og tiltvinge sig sæde i FCC (Federal Communikations Commision) som den endegyldige myndighed over al betalende støtte af religion i medierne. De ønsker intet program udsendt uden deres godkendelse. Dørene, som nu er vidt åbne, vil langsomt men sikkert blive lukket. Kristne radio- og TV-stationer kan nu begynde at vente forfølgelse og forstyrrelser. Ateistiske og antikristne kræfter forbereder allerede nu proces mod visse religiøse stationer og jeg ser Satan forsøge at få disse stationer og programmer til at løbe ud i sandet gennem papirnusseri, sagsanlæg og skattemæssige problemer. Satan vil benytte enhver taktik, der står til hans rådighed, for at fjerne alle Kristus-centrerede programmer fra medierne. Og det budskab, jeg har til alle jer, som har jeres tjeneste i medierne, er dette fra Helligånden: Arbejd, mens det endnu er dag, for natten kommer, da ingen kan arbejde. Dette er det budskab til medierne.


Artiklen fortsætter efter annoncen:10. Forfølgelse fra Hollywood

Læg mærke til, hvordan Hollywood forstærker sit angreb mod sand religion med flere og flere nærgående film, Filmen ”Marjoe” var det mest frække forsøg fra Djævelens side på at nedsable og latterliggøre al religion, som har med Jesu Kristi blod at gøre. Det er aldrig før sket i Amerikas historie. Vækkelses prædikanter og evangeliske forkyndere vil blive fremstillet på en klicheagtig måde som… charlataner, svindlere, pengegale komikere. Flere og flere filmproducenter forsøger at rive glorien af vor moral. Kirker og præster vil på en speciel måde blive angrebet, og samtidig vil okkultisme og heksekunst blive forherliget og gjort sensationel.

11. Forfølgelse fra tv-lystspil

Tv-lystspil shows vil, det viser Helligånden mig, blive mere og mere frække i deres gøren grin med Kristus og alle sande kristne. Lystspilforfatterne vil rette det ene hårde slag efter det andet mod hellige traditioner med henblik på at få dem ryddet af vejen, og disse shows vil efterhånden mere og mere afbrydes af usømmelige ord og alt vil kunne gå i Tv. Fjernsynets programlæggere vil blive absolut blasfemiske, og millioner og atter millioner af vantro mennesker vil sidde foran fjernsynet og overbegrine og bespotte emner, der en gang betragtedes som hellige, men som nu undergraves, bespottes og latterliggøres. Forleden aften blev det i ”Dagens show” serveret særligt livagtigt, da impressionisten David Fried ondsindet spottede Billy Graham som værende en profitmager og pengepuger. Det fik mit blod til at koge! Marjoe sad der og spottede Oral Robert og Billy Graham, og det kom til mig med en voldsom kraft: David, dette er kun begyndelsen. Talk-shows overalt, filmen, teatre tramper på Kristus og hans blod og forherliger Djævelen.

12. Forfølgelse gennem beskatning af kirker

Hør nu godt efter! Der kommer et forsøg på at beskatte kirker og de med kirkerne forbundne organisationer. Ateistiske kræfter med hjælp af Borgerrettighedsunionen vil presse denne sag helt op til Højesteret. Det vil en tid gå tilbage for dem, men det afholder dem ikke fra at lægge pres på Kongressen for at få denne aktiveret. Og et bagslag af juridisk art fra domstolene vil ikke standse dem. På trods af retsafgørelser, vil vi til sidst få en beskatning af vore kirker. Jeg ser denne komme som en ubetydelig form for ejendomsbeskatning, men det vil snart udvikle sig til en uhyre stor beskatning, som vil bringe visse uafhængige kirker og missionsselskaber på fallittens rand. IRS, Internal Revenue Service, (det amerikanske skattevæsen), ser jeg en dag blive et af de kraftigste våben imod Jesu Kristi kirke. Det vil da blive muligt for regeringens embedsmænd at opretholde et kvælertag på kirkerne, og disse embedsmænd er allerede nu i gang med at ”grave” i de private bøger hos næsten enhver ikke udbyttegivende religiøs organisation i Amerika, inklusive vores, netop nu. Enhver Tv-prædikant vil blive udsat for undersøgelse.

13. Undergravning af kristen uddannelse

Jeg ser tre særskilte måder, hvorpå Djævelen vil forsøge at undergrave kristen uddannelse:

1. Disse kristne skoler, gymnasier og universiteter vil ikke undgå de kommende tiders forfølgelse og forstyrrelser. Først vil der komme politiske og bureaukratiske forstyrrelser sammen med akutte finansielle problemer. Føderale regeringsembedsmænd vil lægge flere og flere bånd på i tilgift.

2. En næsten uforklarlig holdning hos eleverne af sløvhed, uro og manglende respekt for lederne.

3. I kan forvente, at lærerkollegierne vil blive infiltrerede af lærere og professorer, som vil blive uvidende redskaber i Satans hånd, idet de vil undergrave grundlaget for tro og lederskab. Satan vil forsøge at rive lederskabet for disse skoler og institutioner ud af hænderne på sande Guds mænd og i stedet lægge det i hænderne på kompromisserende liberale, som ikke vil søge at kontrollere tendensen hen imod agnosticisme. Lederskabet ved kristne institutioner kan godt forberede sig på svære tider såvel finansielt som åndeligt.

14. Jesus- revolutionen vil ”køre sur”

Jesus-revolutionen vil blive en Jesus-oprørsbevægelse. Åh, hør mig! Mine venner, jeg har aldrig i mit liv forkyndt mere under Helligåndens salvelse, – aldrig før har jeg følt mig mere kaldet til at tale hans ord, end jeg gør netop her og nu. Guds Ånd er over mig, og jeg profeterer. Hør det! Jesus-revolutionen blandt unge mennesker vil stagnere, og udisciplinerede tilhængere vil vende tilbage til deres narkotika, deres fri sex og deres gamle levevis. Forfølgelse vil skille fårene fra bukkene. Kun fuldt overgivne disciple vil stå tilbage, når tågen letter. Der vil snart komme en tid, hvor det ikke længere vil være populært at være en ”Jesus person”. Jesus-sangene vil ikke være på hitlisterne. Hans navn vil ikke længere være et kommercielt aktiv for Broadway og Hollywood. Den verden, som en gang brugte Jesu navn i alle mulige sammenhænge, vil nu vende sig imod ham og helt afskrive ham. Jeg ser en genopførelse af den først optegnede Jesus-bevægelse i historien. Husker du, da Jesus kom ridende ind i Jerusalem på et æsel til Hurra-råb og Hosianna-råb og under lovprisning fra tusinder, som var med i denne Jesus-bevægelse? Unge mennesker rev grene fra palmetræerne og strøede dem på vejen, andre bredte deres kapper ud til det lille æsel at gå på, og de råbte: ”Hosianna Davids Søn! velsignet være han, som kommer i Herrens navn! Hosianna i det højeste!”
Men denne første Jesus-bevægelse kørte snart ”sur”. Kort tid stod den samme Jesus over for den samme, men nu vrede folkeskare. Og nu råbte de: ” Korsfæst ham, bort med ham.” Den samme skare vendte sig imod ham.

Den moderne Jesus-bevægelse har også haft sine skarer, og de har sunget deres lovprisning af Jesus. Jesus var virkelig ”in”. Men se hvad der nu sker: Blomsterbørnene går tilbage til stofferne, og en Jesus-oprørsbevægelse slår igennem nu som et resultat af den okkulte praksis, der foregår blandt vore unge på skolerne. Unge djævletilbedere har startet en kædereaktion af had-Kristus-klubber på vore skoler allerede. Had-Kristus-klubber, hvis hovedformål er at plage Jesus folk og gå imod Jesu Kristi befalinger. Åh, men venner, – ud af denne Jesus bevægelse vil der blive en ”hård kerne” af Jesus folk, som fuldstændigt overgiver deres tidligere måde at leve på til Herren. De forsager deres gamle vaner og overgiver sig til tjenesten i Jesus Kristus. Og mit budskab til jer Jesus folk er klart og tydeligt: Vær rede til at blive forfulgt! Forbered jer på at stå ansigt til ansigt med disse Had-Kristus-klubber i jeres skoler. Mange steder vil kristne unge mennesker, som tager åbent standpunkt for Kristus, blive ”stenet” med ord fra deres jævnaldrende. Denne oprørsbevægelse imod Kristus vil blive personligt ledet af Djævelen selv, og dem som har overgivet sig til hans tilbedelse. Jesus folk vil ikke blot blive kaldt ”sære”, men alle mulige navne. I gymnasiernes og universiteternes hjørner vil der blive spyttet på dem, og dagen kommer, da bibler bliver revet ud af hænderne på dem og revet i stykker af en grinende og spottende flok. Disse plager vil efterhånden blive så voldelige og udbredte, at kristne unge enten vil blive hærdede som stål og stå op og vidne imod dem, eller krybe for dem og fornægte deres tro. Det er noget sådant, der forstås ved forfølgelse.

15. Jeg ser også en åndelig opvågnen bag jern- og bambustæpperne.

Mens de frie lande oplever en bølge af forfølgelse, vil jern og bambustæppelandene opleve en kort periode med åndelig opvågnen. De, som har levet under frygtelige religiøse forfølgelser, vil nu fryde sig over en begrænset tidsperiode med frihed. Guds hellige Ånd skal flænge jern- og bambustæpperne, søge efter at finde hungrige hjerter i Rusland, Kina og Østeuropa. Der kan ikke herske tvivl om det! Guds løfte om at han vil udgyde sin Ånd over alt kød udelukkede ikke alle disse nationer. Gud vil frembringe en midlertidig våbenstilstand mellem øst og vest med det udtrykkelige formål, at få evangeliet ind i de kommunistiske lande. Japanske og koreanske kristne vil blive brugt af Gud til at nå tusinde i Kina. Åndsudgydelsen i Vesttyskland sker for at den skal trænge igennem til Østtyskland. Den udgydelse, som finder sted i Finland nu, er bestemt til at brede sig i det nordlige Rusland. En kolossal Helligåndens bevægelse. Ironisk nok vil dørene, mens de er ved at lukke sig på denne side af ”tæppet”, begynde at åbne sig på den anden side. Men efter en kort periode af frihed og åndelig opvågnen vil dørene pludselig lukkes og disse nationer blive kastet ud i frygtelige forfølgelser.

Til slut:

Det vigtigste er, at alt dette taler til enhver præsts og enhver kristent hjerte. Jeg ser, at mange af de ting, jeg har talt om her i aften, allerede er begyndt og kun er højdepunkterne af det, jeg har set. Jeg tror, at det alt sammen vil blive opfyldt i denne generation. Ikke alt på en gang, men nogle af disse ting begynder at ske netop nu. Men en ting er allerede over os:
Jeg ser noget tydeligt, jeg ser en sladderkrig. Jeg ved nu, at Satan har erklæret krig imod enhver sand Jesu Kristi tjener. Han vil ikke lade noget middel uprøvet i sine forsøg på at vanære og nedrakke enhver Guds mand, som er fast besluttet på at forblive sand. De præster og prædikanter, som nægter at være deres hustru utro og løbe med i den nye moral, vil blive skydeskive for alle tiders mest ondskabsfulde og ondsindede sladder. Djævelen vil oprejse sladrekællinger til at plage og bagtale jer og lyve jer alt ondt på. Jeg tror, at Billy Graham og andre store prædikanter rundt om i verden må imødese mere og mere latterliggørelse, sladder og misforståelse fra pressen og fra liberale folk ved medierne. Hvert motiv vil blive draget i tvivl, enhver erklæring vil blive undersøgt og gjort til genstand for krydsforhør, og de vil blive spottet og bagtalt af TV-komikere. Præster, som en gang troede, at de ikke havde nogen fjender i hele verden, vil en dag vågne op og opdage, at nogen taler om dem, og de vil ikke kunne forstå, hvorfra det kommer. Præster og kirkerne må på en speciel måde imødese den mest ondsindede sladder af alle. Løgne og falske udtalelser vil florere i en sådan grad som kom det fra selve Helvede. Det vil blive en overnaturlig demonstration af dæmonisk magt. Ikke en eneste sand forkynder af evangeliet vil være immun. Og hustruerne, – hør mig nu: hustruerne til disse prædikanter, som er gifte, vil også komme under angreb fra denne ondsindede sladder. Legioner af løgnedæmoner er blevet sluppet løs på verden med det ene formål at anklage kristne gennem sladder og bagvaskelse og at frarøve dem deres sejr, tro og tillid til Jesus Kristus. Deres sladderkrig vil ikke kun være rettet mod præster, men mod enhver sand og åndsfyldt troende i Jesus Kristus. Endog teenagere vil opleve, hvad det vil sige at være udsat for ondsindet sladder.

Gud har alt under kontrol

Og jeg kommer nu til mine afsluttende ord fra Herren: I har ingen ide om og kan slet ikke forestille jer hvilken kamp, jeg har haft med at stå her og sige, hvad jeg har sagt i aften. Fjenden har sagt til mig; ”De vil kalde dig fanatiker! Hvorfor risikere 15 års anerkendt arbejde, som folk respekterer dig for, og rejse sig op som en nar?” Men venner, jeg kan ikke ærligt stå her i aften og blot kilde jeres ører. Verdens ende er kommet over os. Men jeg har altid været en positiv prædikant. Jeg har ikke prædiket meget om dom. Men mine venner, I kan ikke tale om Jesu Kristi komme før I åbner øjnene og ser alt det, som sker rundt om os nu. Herren siger: ”Men når dette begynder at ske, da skal I rette jer og løfte jeres hoveder, thi jeres forløsning nærmer sig.” (Lukas 21:28 ).
Dette bringer mig frem til mine sidste ord:

Da jeg modtog dette syn om katastroferne, gjorde det mig så bange, og jeg var så lamslået over for Gud, at han holdt mig vågen nat efter nat, igen i går nat, – midt på natten. Og jeg spurgte Herren angående alle disse ting. Hvordan skal vi gøre alt det vi modsætter os at gøre, når så mange svigter, og folk går i skjul af frygt for at skibet er ved at synke. Herre hvad skal vi gøre? Skal vi frasige os sejren? Skal vi overlade denne verden til Djævelen, og blot lade ham gøre, som han vil? Skal vi betale vore regninger og opspare en reserve i banken? Købe en lille bondegård og flygte, prøve at ride stormen af og ellers håbe på bedre tider? Skal vi blot give op? Hvordan kan du se på alle orkanerne og vejrmeldingerne og hvordan kan du se på alle ulykkerne, som enhver af Herrens profeter har forudsagt? Hvordan kan den kristne forblive normal? Hvordan kan han bevare sin holdning? Hvordan kan han være objektiv? Hvordan kan han være fornuftig i en tidsalder og en verden, som falder fra hinanden? Herre, hvor står vi nu?

Og kære venner, nu skal du høre, hvad Helligånden sagde til mig: blot 5 små ord, men så mægtige, at det vakte et strålende nyt håb og en ny tro, og jeg vågnede op med et råb! Og disse 5 små ord, som flammede i mit hjerte, var disse:

GUD – HAR – ALT – UNDER – KONTROL!

Dette er hvad jeg fik:
Hele naturen er under kontrol. Vi hører om jordskælv, hungersnød, pest, haglstorme, dødbringende hedebølge, oversvømmelse og radikale vejrforandringer, der slår alle rekorder, – det ser ud som om naturen er uden for al kontrol! Men Guds ord har klart forudsagt, at det ville ske. Guds vrede skal udgydes over denne jord gennem naturens løsslupne rasen, fordi Gud advarer menneskeheden om, at dommen kommer. Dette er fødselsveerne, og jo nærmere vi kommer hans kongeriges fødsel, desto hyppigere og mere intense vil det blive, indtil Guds kongerige er født frem. Det var Gud der fortalte Job, at han stængte for havet med porte. Havet kan ikke passere portene. Han indsatte portslå og døre til at standse de stolte bølger. Gud sagde, at han greb om jordens flige og gudløse rystedes bort. Han gemmer sne og hagl til kampens og krigens dag. Han åbnede regnen en rende og tordenens lyn en vej. (Job 38:8-25 ). Hvem gør det? – GUD!

Du Guds barn: i de dage der kommer, vil Helligånden sige til dig, ”frygt ikke naturens rasen, Gud er stadig konge over syndfloden.”
Du ser på disse flodbølger, jordskælv og orkaner, og du siger til dig selv: Det er min Gud, som taler, han kalder og han tugter og han siger: ”Bliv rede!”
Selv Djævelen er under hans kontrol.
Det kan godt være, at Gud tillader, at der røres ved de fysiske og materielle ting omkring dig i lighed med Job, men hør dette: Satan kan ikke besætte dig eller røve din tro på Gud fra dig. Djævelens magt har sin begrænsning, og bibelen siger, at selv en baby-kristen kan slå Satan på flugt, simpelthen ved at stå ham imod med ordet og blodet. Bibelen siger: ”Stå Djævelen imod, så skal han fly fra jer.” (Jakob 4:7).

Lyder dette som nederlag?
Antyder det en sejrrig Djævel? Aldrig!
Gud har alt under kontrol, og vi er under hans kontrol, så vi er ikke bange for Djævelen. Herrens frygt er visdoms begyndelse (Salme 111:10 ). Og Guds budskab er dette: ”Gud har ikke givet os fejheds ånd, men krafts og kærligheds og besindigheds ånd.” (2.Tim. 1:7 )

Du og jeg, og alt, hvad der rører os, er under hans kontrol, uanset, hvad der sker i denne fordrukne verden. Alle ting samvirker til gode for dem, som elske Gud, dem, som efter hans beslutning er kaldede. Vel, lad dollaren falde, lad depression og lavkonjunktur komme. Lad der komme arbejdsløshed, forurening, inflation, krige og krigsrygter, lad samfundsstrukturen opløses. For et sandt Guds barn er alt under kontrol. Det betyder ikke noget, intet kan skade dig. Han sagde: ”Se op, glæd og fryd jer!”

Afsluttende

:
Fremtiden er under hans kontrol. Gud har planlagt alt forud. Han kender det nøjagtige øjeblik, hvor Kristus kommer tilbage. Den sidste trængsel, dommen og slaget ved Harmagedon er alle med i hans kalender og han vil blokere dem, én ad gangen. Og den Gud, som kontrollerer både himmel og jord, siger til os:

”Kristne, åndsfyldte: nationerne er som en dråbe i havet, og tilsammen er de kun støv på min vægt, – pust. Verdensnationerne er som en dråbe i havet! Alle nationer er som intet stillet overfor mig. De er mindre end intet. I skal ikke bekymre jer om verdensmagterne. Jeg har alt med i programmet!”

Gud tæller stadig vore hovedhår, han tæller stadig hver spurv, der falder til jorden. Han hører os stadig, førend vi beder. Han svarer, førend vi kalder på ham. Han giver langt ud over det, som vi beder om eller forstår.
Så sig til Gud: Se, han er stadig den, som frelser, helbreder og døber i Helligånden. Og bringer sit hus i orden. Og at frygte er blasfemi. Og nu kan du lade denne aften bag dig, gå i seng og sige til dit hjerte: Gud har alting under kontrol. – Halleluja.