EFTERSKOLE-TEMA
Efterskole til elever med særlige behov

Stubbekøbing Efterskole ser ethvert menneske som dyrebart, ukrænkeligt og med sin egen selvstændige værdi.Stubbekøbing Efterskole startede et nyt skoleår med 50 nye elever. Efterskolen bygger på et kristent værdigrundlag, men optager alle uanset tro.
Alle elever på skolen har særlige behov der imødekommes for, at der kan ske læring og udvikling. Nogle har andre indlæringsvanskeligheder. Andre har diagnoser som autismespektret, ADHD eller andre specifikke diagnoser. Hos andre elever er manglende selvværd og selvtillid hovedårsagen til de særlige behov. Fælles for alle er, at de har brug for specialundervisning og ofte også vejledning og støtte i fritiden.

Det er skolens formål at udvikle eleven socialt, motorisk og intellektuelt samt give eleven selvforståelse. Et andet formål er at give eleverne lejlighed til at møde evangeliet om Jesus Kristus som verdens frelser og give hjælp til at leve som afgjorte bekendende kristne.
Fritiden på skolen er planlagt, så der ikke er for lange pauser, før elever og medarbejdere mødes til noget fælles.
Der er mange forskellige muligheder for fritidsaktiviteter, for skolen forsøger at undgå, at nogle elever kommer til at kede sig eller kommer til at opleve en negativ fritid. Derfor er der ekstra medarbjederhænder – også i fritiden.