Et forvandlet liv

Der er også et liv før døden – det liv vi er kaldede til at leve som kristne.
Sandheden skal sætte jer fri, siger Jesus. Stephen W. Smith griber sandheden i historien om Lazarus og fortæller på den baggrund, hvordan livet med Gud er tænkt som et forvandlet liv.
Gennem 10 kapitler føres vi med beretningen som ledetråd ind i sandheden om den frihed og det liv, vi er kaldede til at leve som kristne. Vi møder Jesus, som tøver med at komme sin ven til undsætning, og oplever selv frustrationen røre på sig, når parallellen føres over til vore egne skuffelser og nederlag og spørgsmålet rejser sig ”hvorfor kom han ikke?” Vi går med Lazarus i graven – dør en desillusioneret død, og her vender forfatteren historien 180 grader om. ”Desillusioneret” vil sige, at vore illusioner om livet, som det bør være, dør. Graven bliver det mørke vendepunkt, hvor vi ser vor egen skam, angst og synd i øjnene og når lavpunktet i vores foreløbige selvbillede. Herefter vender bøtten.

En forvandling

Kærlighedens stemme kalder os til et forvandlet liv, et ægte liv og et ærligt liv. Men i ”ligklæde-metaforen” fra beretningen om Lazarus er dødens bånd og forrådnelsens stank den udfordring, mange af os gerne vil springe over. Vi ønsker mere af vores liv; mere sand kærlighed, mere hjertevarme fællesskaber, mere hverdagslevende gudsliv, men forvandlingen af årelange vaner og destruktiv adfærd skal helst være momentan. Ved hjælp af talrige beretninger om mennesker, som har gennemgået ”Lazarus-livet” – nederlag, selverkendelse, forvandling – overbeviser forfatteren os om, at vi gør ret i at ønske os mere af livet før døden. Kraften til at forvandle er Guds nåde, men forvandlingen sker ikke alene ved Guds indgreb, den koster ærlighed, trofaste barmhjertige venners indsats og villighed til at søge Guds veje frem for egne.

Ikke et ”3 dollar evangelium”

Vi udfordres derfor også til at gøre op med forestillingen om et ”3 dollar evangelium”, som forfatteren D. A. Carson formulerer det:
”Jeg vil gerne have for tre dollar evangelium, tak. / Ikke for meget – bare nok til at gøre mig glad, men ikke så meget, at jeg bliver afhængig af det. / Jeg vil ikke have så meget evangelium, at jeg ligefrem begynder at hade begærlighed og begær. / Jeg skal bestemt ikke have så meget, at jeg begynder at elske mine fjender, dyrker selvopofrelsen og overvejer at rejse ud som missionær i en fremmed kultur. / Jeg vil gerne have ekstase, men ikke anger og omvendelse. / Jeg vil gerne hæve mig lidt over det almindelige, men ikke forvandles. / Jeg vil gerne have rare, tilgivende og tolerante mennesker, til at sætte pris på mig, men jeg vil helst ikke selv være tvunget til ligefrem at elske mennesker af fremmede racer – især ikke, hvis de lugter. / Jeg vil gerne have evangelium nok til at sikre min familie og gøre mine børn velopdragne, men ikke så meget, at det tvinger mig til at ændre ambitioner eller give alt for meget væk. / Jeg vil gerne have for tre dollar evangelium, tak” (s.203).

Med studieguide

Ud over 10 kapitler, som inspirerer til eftertanke, handling og bekendelse, er der i bogen en studieguide med 12 lektioner, som giver mulighed for at arbejde sammen i en mindre gruppe med dette livsforvandlende formål. I øvrigt er disse oplæg meget kreative og alsidigt sammensatte, således at der er meget mere at komme efter end de sædvanlige skriftsteder, spørgsmål og bønner.

Relevant

Lazarus-livet er en prædiken, som er nærværende og relevant i den tid og verden, vi lever i. Jeg tror, vi er mange, som denne bogs budskab taler til og vil derfor lade forfatterens eget afsluttende spørgsmål stå som denne anmeldelses slutord:
”Tror du, at i det åndelige liv spiller rejsen såvel som målet en rolle? Tror du, at der er mere i livet? Lige nu? At dette mere hedder Jesus? Tror du, at hvis du først regner med at leve rigtigt på Den Nye Jord, så vil du leve anderledes end både Lazarus og Jesus?”

Stephen W. Smith:
Lazarus-Livet
– om livet før døden
334 sider • 249,95 kr.
ProRex