Fra sygdom Til sundhed

Du er velkommen til at skrive til mig og stille mig spørgsmål. Der vil blive bedt for alle brevemner. Ønskes en salvedug tilsendt, medsend da venligst adresseret og frankeret svarkuvert (normalkuvert 8,00 kr.). Salvedug kan ikke rekvireres over internettet.
Orla Lindskov Christensen
Anne Maries Vej 16
9000 Aalborg
– Orla@Udfordringen.dk.

Spørgsmål 1:

Hvad gi’r tjeneste?

Kære Orla Lindskov
Gennem din tjeneste både i Udfordringen og på dine møder fornemmer jeg, at din grund til tjeneste er, at du gerne vil tjene andre. Jeg mener også, at jeg har fornemmet, at dit budskab er, at der er megen helbredelse både fysisk, men også psykisk til os mennesker i at tjene hinanden. Kan du sige lidt mere om det, for det emne interesserer mig meget.
Venlig hilsen
”Isabella”

Svar 1:

Vi skal starte med at give…

Kære ”Isabella”
Lad mig starte med at sige, at en meget stor del af Jesu budskab var en opfordring til os mennesker om at tjene hinanden. Hvorfor var det så vigtigt for Jesus at få det budskab igennem?
Jo, vi skal bl.a. forstå, at enhver tjeneste, vi gør en anden, enhver venlighed, vi viser nogen, er en styrkelse af vores egen livskraft og af den andens livskraft.
Enhver tjeneste, du udfører for et andet menneske, har en dybtgående helbredende og forløsende virkning på jer begge to.
Der er en åndelig lov, som siger: – Gør mod andre, hvad du ønsker, de skal gøre mod dig. Det betyder, at kærligheden, du giver til et andet menneske, vil vende tilbage til dig selv. Men du skal faktisk starte med at give.
Der findes mennesker, der lever hele deres liv i forventningen om, at en eller anden skal komme og give dem kærlighed, venlighed og hjælp. De forstår ikke, at de selv skal starte med at give. På samme måde er det med tjenester: – Der findes mennesker, der hele tiden forventer, at andre skal gøre dem tjenester. Ventetiden for dem kan blive lang, hvis de ikke selv vil tjene.
Det normale er, at vi reagerer, når vi ser nogen i nød. Vi kan se den andens smerte og kval. Vi ønsker at tjene det lidende medmenneske. Gud har nemlig lagt et medfølende hjerte ind i hver af os, og han ønsker, at vi skal fungere ud fra det medfølende hjerte. Sådan er vores natur, hvis altså vores natur ikke er blevet forvrænget og kommet væk fra kontakten med Gud. Nogle vælger desværre at bygge et panser omkring deres hjerte.
Hvis du vælger ikke at reagere på et menneske i nød, så dræner du dig selv for livs-energi. Vælger du at træde hjælpende til, så tilføres du livsenergi. Det sker via Helligånden. Og denne tilførsel sker, fordi du adlyder Guds ord og er i harmoni med Guds hjerte.
De fleste, der lukker deres hjerte til for et menneske i nød, fortryder det på et tidspunkt. Mennesker, som valgte at lukke deres hjerte til for nogen, der var i nød, ville have haft det langt bedre fysisk, men sandelig også psykisk, hvis de havde valgt at tjene.
Gud har en mening med hvert eneste menneske, han sender på vores livsvej, – også med de mennesker, der er i nød og i lidelse. Hvert menneske, du møder, er faktisk en gave til dig fra Gud. Han prøver vores hjerter.
Jesus fortæller en lignelse om, at vi ikke skal gå udenom den lidende. Det er lignelsen om den barmhjertige Samaritaner. At gå udenom kan i første øjeblik synes det letteste. Men det vil på et tidspunkt blive en byrde.
En døende kvinde sagde: – ”Jeg fortryder alle dem, jeg ikke fik givet et knus.”
Med venlig hilsen
Orla Lindskov

Spørgsmål 2:

Jeg føler ikke trang til at dele

Kære Orla Lindskov
Jeg føler mig tit ensom og forladt. Så sidder jeg der bare og stirrer ud i den tomme luft. Hvad skal jeg gøre?
En ven sagde til mig, at jeg er ensom, fordi jeg holder for meget på mit eget. Måske har hun ret. Jeg føler, at det, jeg har, er mit. Jeg føler ikke trang til at dele med andre og være gavmild. De har jo deres, og jeg har mit. Måske er mine tanker for hårde, for ind imellem føler jeg mig syg både i legeme og i sjæl.
Venlig hilsen C.

Svar 2:


Artiklen fortsætter efter annoncen:Bed om Guds nåde

Kære C.
Jeg tror, din ven kan have ret i det, hun siger.
Det er nemlig sådan, at gavmildhed er udtryk for åndelig modenhed.
At være gavmild vil give dig oplevelsen af selv at være i Guds nåde. Alle former for gavmildhed bekræfter nemlig et menneske, måske flere. Det bekræfter i hvert fald to, nemlig giveren og modtageren.
Du skriver, at du føler dig syg både i legeme og i sjæl. Tag det positivt. Det kan jo være, at din krop og din sjæl netop giver dig signal om, at du skal hjælpe med gavmildhed, selv om det er helt fremmed for dig.
Når du føler dig ensom, skal du bede. Bed om Guds nåde. Tro på nådens kraft til at hjælpe dig videre i dit liv. Gavmildhed er i stand til at gøre dit liv værd at leve igen.
Vær åben over for, at Gud er på færde i alt, hvad der sker i dit liv, uanset om det er det dejlige eller det svære.
Med venlig hilsen
Orla Lindskov

Spørgsmål 3:

Smerter i spiserøret og brystet

Kære Orla Lindskov
Måske har jeg lukket bekymringer ind?
Jeg har igen fået smerter i spiserøret og brystet. Smerterne har ellers været borte i over et år, efter at du bad for mig i Kristent Centrum i Aalborg. Det skete i forbindelse med et kundskabsord, du fik.
Jeg vil meget gerne, at du beder for mig igen i forbindelse med en salvedug. Mange tak.
Kærlig hilsen
R.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Svar 3:

Stå imod med bøn

Kære R.
Ifølge Bibelen er det aldrig godt med bekymringer.
Men når vi oplever, at sygdom og svaghed forsøger at vende tilbage, så skal vi netop gøre, som du gør: – stå det imod ved bøn og forbøn.
Kærlig hilsen
Orla Lindskov

Min oplevelse:
Kære Orla Lindskov
Selv om jeg er en kvinde midt i fyrrerne, har jeg faktisk lidt af alt for højt blodtryk i mange år. Det har været en stor belastning for mit daglige liv.
Jeg har været på mange forskellige former for blodtryks-medicin. Det har givet forskellige ubehagelige bivirkninger, og det har kun haft begrænset virkning.
I min nød bad jeg dig om at tilsende mig en salvedug. Jeg ved ikke nøjagtigt, hvornår miraklet skete. Men efter jeg fik salvedugen, er mit blodtryk blevet helt normalt. Det virker helt utroligt på mig. Men hvor er det fantastisk. Gud er god. Han kan, hvor vi mennesker ikke kan. En stor tak.
Hilsen fra
En Taknemmelig

Min oplevelse:
Hej Orla
Tak for salvedugen. Jeg er nu fuldstændigt helbredt for for lavt stofskifte o.s.v..
Kærlig hilsen M.


Artiklen fortsætter efter annoncen: