Inspiration til studier om Den Treenige Gud

Studiematerialet ”3-I-EN” henvender sig især til unge mennesker, men der er inspiration at hente for andre voksne, der har lyst til at arbejde med Treenigheden.
3-I-EN er en studiebog om Treenigheden, og den er fyldt med forskellige aktiviteter til unge voksne, så de sammen kan lære noget om Guds personlighed.
3-I-EN indeholder også instruktioner til dem, der er ledere af grupper eller små samlinger, som vælger at bruge bogen; men man kan også blot bruge den som inspiration til at lede møderne.
Det er en blanding af korte beretninger om Guds personlighed samt inspiration til både meditative og underholdende aktiviteter, som deltagerne kan opleve sammen i gruppen. En af opgaverne er fx at lege med ler, hvor man kan forme leret for derigennem at få en lille forestilling om, hvordan Gud skabte mennesket.

Varierede studieoplæg til Treenigheden

Bogen består af tre dele – Faderen, Sønnen og Helligånden -, og den indeholder to samlinger i hver, hvor hver enkelt person i Treenigheden gennemgås.
I den første del er Fadervor og Trosbekendelsen brugt til at beskrive Gud som personlig Far i stedet for en fjern Gud. Bogen forklarer tydeligt, at Gud er interesseret i vores liv og gerne vil være os nær.
Beskrivelsen af Jesus er meget lig den første beskrivelse. Vi ser Jesus som et billede på den Gud, som forstår os, fordi Jesus var 100% Gud og 100% menneske. Deltagerne læser også i Bibelen om, hvem Jesus hævdede at være. Fx sagde han ”Jeg er livets brød”. Ifølge bogen betyder det, at Jesus er vores daglige, åndelige næring.
Beskrivelsen af Helligånden er også interessant. Her forklarer forfatterne, hvordan Helligånden hjælper de kristne med at gøre ting, som de ikke ville kunne uden hans ånd. En af Helligåndens opgaver er at vække vores tro og opmuntre os.

Gode oplæg til at reflektere over Guds personlighed

3-I-EN er skrevet af folk med tilknytning til KFUM og K og er særlig velegnet til møder med unge mennesker. Bogens højdepunkter er de inspirerende forklaringen om Helligånden og opmuntringerne til læserne om at læse i Bibelen hver dag.
Nogle af de tanker, bogen kommer med, vil nogle teologer nok være uenige i. Fx siges det i bogen, at Gud forandrer sig, selvom Bibelen siger op til flere gange, at Gud aldrig forandrer sig.
Ellers er det en god bog, som lærer unge mennesker at reflektere over Guds personlighed og opmuntrer dem til at praktisere de forskellige aktiviteter i deres dagligdag.

René Høeg og Majbrit Billesø Jensen (red.):
3-I-EN – et studiemateriale
om Den Treenige Gud
71 sider • 129 kr. • Unitas