Kirkens værdier diskvalificeres

I Danmark har der været en hetz på kristne og jødiske symboler, men denne hetz begrænser sig ikke til Danmark, vi ser den også ude i den store verden. Religiøse symboler skal holdes ude af det offentlige rum.
Baggrunden var nogle muslimske kvinders klædedragt, og det førte til en klapjagt på alle religiøse symboler. Kristne symboler i franske og italienske skoler skulle fjernes. Herhjemme vil man undgå evangeliserende tekster i folkeskolens materialer, selv tekster i salmebogen vil nogle skoler indføre censur mod. Undskyldningen er, at teksten kan virke stødende på folk med andre religioner, men det er en dårlig undskyldning.
En SF’er ville have Kirkeministeriet ændret til Ministeriet for Livsanskuelser. En klar diskvalifikation af folkekirken samt de værdier, kirken indeholder.
Et flertal i folketinget vil – i strid med Bibelens lære – have indført et ritual for vielse af homosexuelle.
Politikernes indgriben i kirkens indre anliggender fører til en forvanskning af forståelsen af mand/kvinde-billedet i skaberværket. Ægteskabet er en Guds gave til kvinden og manden. Gud velsignede dem og sagde til dem: ”Bliv frugtbare og talrige, opfyld jorden.” Det er umuligt for to af samme køn.
Når synden bliver accepteret som normale og ikke som forkerte handlinger, hvad skal vi så frelses fra, når vi ikke kan kende forskel på ret og uret? Så forstår vi ikke længere, at vi har brug for Jesus Kristus, for at blive mødt med nåde, så vi kan blive hele mennesker og få del i det evige liv.
Biskopperne holder i øjeblikket udsalg på kerneværdierne, begrebet nåden er den første værdi, der er faldet. Den er fjernet i den alternative oversættelse af Det nye Testamente kaldet ’Den Nye Aftale’, som biskopperne nu anerkender til gudstjenestebrug.

Folkekirken er i frit fald – men kirken er langt mere end folkekirken. Kirken er Guds menighed på jord, og der er brug for, at menigheden går til modangreb på tidens forsøg på at ødelægge kirken. Guds menighed må gå forrest i den nødvendige folkelige og åndelige vækkelse.