De fleste indvandrere er kristne

I medierne fylder muslimerne mest i omtalen af indvandrere. Men de seneste år er fordelingen svunget over, så der nu er lidt flere kristne end muslimer. De to grupper udgør langt den største del af indvandrerne. Her er nogle fakta.
Kristne udgør – måske overraskende for nogle – den største religiøse gruppe blandt indvandrere, flygtninge og efterkommere i Danmark.
Debatten i medierne efterlader ofte et indtryk af, at hovedparten af indvandrerne i Danmark er muslimer.
Sådan var det også i en tiårig periode fra 1999 til 2008. Da udgjorde muslimer den største gruppe blandt indvandrere, flygtninge og efterkommere i Danmark. Frem til slutningen af 1900-tallet og igen fra 2009 er kristne den største gruppe.
Det viser en beregning, der er foretaget af Netavisen Multisamfund.dk.
Beregningen er foretaget med udgangspunkt i den religiøse fordeling i de lande, indvandrerne, flygtningene og deres efterkommere kommer fra. Der er tale om en beregning, og derfor skal tallene tages med forbehold for de udsving, der er knyttet til beregningsmetoden.
Der er tale om omtrentlige tal, ikke en eksakt statistik. Alligevel giver udregningen et billede af, hvilken religiøs baggrund indvandrere, flygtninge og efterkommere kommer fra.
Beregningerne viser også, hvilke tendenser der kendetegner udviklingen i befolkningssammensætningen i Danmark.

Over ½ mio. indvandrere i Danmark i dag

Ved indgangen til 2012 var der 580.461 indvandrere, flygtninge og efterkommere i Danmark – ud af en samlet befolkning på 5.580.516 mennesker.
Beregningen viser, at 41,6 pct. af indvandrer-gruppen er kristne, 39 pct. er muslimer. 5,6 pct. er buddhister eller hinduer, og 0,2 pct. er jøder. Resten tilhører andre religioner, er ikke religiøse eller tilhører kategorien ”uoplyst”.
Fordelingen mellem kristne og muslimer var næsten den samme i 1997 – med 41,7 pct. kristne og 39,8 pct. muslimer.
Herefter faldt den kristne andel, og den muslimske voksede frem til 2004, hvor der var 37,3 pct. kristne og 44,1 pct. muslimer. Fra 2005 vendte udviklingen igen, således at de to grupper stort set var lige store i 2009, og i 2011 er kristne igen den største gruppe.

Stor stigning i EU-opholdstilladelser

Den væsentligste årsag til udviklingen er, at der i perioden er sket en stor stigning i indvandringen fra lande, hvor hovedparten af befolkningen er kristne. Antallet af opholdstilladelser til EU-borgere, til arbejde og studie mv., er mere end tredoblet fra 1997 til 2011.

Flere fra Østeuropa

EU’s udvidelse med en række østeuropæiske lande i 2004 og 2007 kan direkte aflæses i indvandringskurven.
Udvidelsen har ført til en stor stigning i indvandringen fra især Polen, Rumænien og Litauen.
Der boede ved årsskiftet 31.720 polakker her i landet. Det er næsten tre gange så mange som i 1997. Siden da er Polen da også rykket fra en 12.-plads og op på andenpladsen på listen over flest udlændinge i Danmark. Kun Tyrkiet ligger højere.
Tilsvarende er antallet af rumænere i Danmark steget med flere hundrede procent – fra 1.622 i 1997 til 10.862 i dag. Alene siden Rumænien blev medlem af EU i 2007, har der været en stigning på 270 procent.
Udviklingen har været næsten den samme for litauere. Da Litauen blev EU-medlem i 2004 boede der 1.786 litauere i Danmark. Det er siden vokset til 7.946 – eller med næsten 350 procent.
I de tre lande udgør kristne mellem 85 og 99 procent af befolkningen, så den stigende indvandring fra disse lande har bidraget markant til udviklingen i den religiøse fordeling i indvandrere, flygtninge og efterkommere i Danmark.

Færre fik asyl og familiesammenføring

Mens der i perioden skete en stigning i antallet arbejds- og studieopholdstilladelser mv., faldt antallet af familiesammenføringer, og færre asylansøgere fik asyl. Disse fald hænger i høj grad sammen med de stramninger, der blev foretaget på udlændingeområdet af skiftende VK-regeringer sammen med Dansk Folkeparti. Nedgangen i antallet af opholdstilladelser som følge af asyl, familiesammenføring mv. kan dog talmæssigt ikke måle sig med stigningen i opholdstilladelser til arbejde, studie m.v.

Multireligiøst Danmark

Indvandrere, flygtninge og efterkommere udgør godt 10 procent af Danmarks befolkning – og de gør Danmark til et mere multireligiøst samfund.
Hovedparten af buddhister, hinduer og muslimer i Danmark er kommet hertil som indvandrere eller flygtninge.


Artiklen fortsætter efter annoncen:225.000 muslimer

Beregningen af den religiøse fordeling blandt indvandrere og flygtninge viser, at der blandt udlændinge i Danmark er ca. 225.000 muslimer i 2012 – mod ca. 130.000 i 1997. Tilsvarende er der tilsammen omkring 30.000 buddhister og hinduer – mod ca. 15.000 i 1997.
Det betyder, at godt fire procent af befolkningen er muslimer, og at lidt over en halv procent er buddhister eller hinduer.
Hertil kommer, at et antal danskere er konverteret og har tilsluttet sig en af de tre religioner.
Religionsforsker og konsulent Mogens S. Mogensen anslår, at omkring 3.000 danskere er konverteret til islam.
I bogen ”Når danskere skifter tro” (Unitas Forlag, 2005) anslår han, og at der er mellem 4.000 og 5.000 konvertit-buddhister.
Derimod er det vanskeligere at sætte tal på konverteringer til hinduismen.

Nyreligiøse

Mogens S. Mogensen

Mogens S. Mogensen oplyser, at Hare Krishna har omkring 500 medlemmer i Danmark, og at hovedparten af disse er etniske danskere.
Han oplyser videre, at 45.000 danskere siden 1972 har gennemgået Transcendental Meditations program, men at kun få af dem vil betegne sig som hinduer.
”Men det faktum, at omkring 25 procent af befolkningen i dag tror på reinkarnation, er imidlertid et tegn på, at kontakten med hinduisme – bl.a. gennem TM og yoga-kurser – har øvet en markant indflydelse på danskernes religiøse opfattelser,” konkluderer Mogens S. Mogensen.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Nye kristne kirker

En del af de kristne indvandrere og flygtninge – der altså svarer til antallet af muslimer – har dannet egne migrantmenigheder, hvor de holder gudstjeneste på engelsk, fransk, arabisk, farsi, kinesisk, kirundi eller et andet fremmed sprog.
Andre kommer i Folkekirken, Den Katolske Kirke eller en dansk frikirke.