SOMMERSTÆVNER
Sommeroase afviser forbindelse til EC-bevægelsen

Scot McKnight, som holder alle bibeltimer på sommerstævnet, er ikke længere fortaler for Emerging Church, siger formanden.Programmet til årets SommerOase er endnu ikke færdigt, men på Dansk Oases hjemmeside kan man se, at teologen Scot McKnight er en af hovedtalerne.

Teologen Scot McKnight.

Ifølge Dansk Oases hjemmeside er han ”fortaler for Emerging Church bevægelsen, som er kendt for dens praksis-orienterede livsstil, sociale engagement og forsøg med nye måder at lave kirke på”.
Emerging Church (Spirende Kirke eller Kommende Kirke) er en bevægelse, der stadig er ”undervejs”, når det gælder definitionen af kristen tro i vor tid.
Bevægelsen stiller således spørgsmål ved centrale kristne trossandheder, som man forsøger at ”nyformulere”. På dansk har forlaget Boedal udgivet fem bøger af Emerging Church-teologen Brian D. McLaren, ligesom forlaget ProRex har udgivet bøger af Rob Bell.
Bevægelsen debatterer Bibelens ufejlbarlighed og det traditionelle Jesus-billede.
Man mener, at traditionel evangelisk forkyndelse er mere præget af Paulus, og det man opfatter som den ”paulinske retfærdiggørelses-lære” end af evangeliernes Jesus.
Emerging Church er inspireret af det pluralistiske samfund og vil ny-definere, hvad det vil sige at være kristen.
Bevægelsen vil fastholde, men dog nedtone den bibelske afvisning af homoseksualitet, og samtidig være åben overfor de homoseksuelle.
Flere af bevægelsens mærkesager er kontroversielle i evangeliske kredse. Det gælder også guds-billedet, hvor man ser en kontrast mellem Israels Gud i Det gamle Testamente og Jesus Kristus. Man mener, at Jesus udtrykker et ”mere modent” gudsbillede.

”Medvandrer”

Scot McKnight er lektor i Ny Testamente på North Park University i Chicago.
McKnight er meget optaget af den ”historiske Jesus”. Dvs. Jesus som jøde i Israel i det 1. århundrede med de sociale, religiøse og politiske konflikter, som det indebar.
Han har selv været igennem et opgør med traditionel evangelisk tro og opfatter sig selv som en ”medvandrer” i forhold til Emerging Church- bevægelsen.

Klassisk teologi

Udfordringen har spurgt Dansk Oases leder Jesper Fodgaard, om valget af Scot McKnight som en af årets hovedtalere er udtryk for en ny teologisk linje i Dansk Oase.
– Jeg er vildt rystet over, at man kan forbinde Scot Mc-Knight med Emerging Church bevægelsen. Han har fornylig taget et opgør med denne bevægelse, siger Fodgaard.
– Det, som Scot McKnight oprindelig gjorde op med, er den hårde retorik, som man finder hos evangelikale amerikanere.
Der er slet ikke tale, om at Dansk Oase har valgt en ny linje. Scot McKnight står for en klassisk evangelisk teologi, garanterer Fodgaard.
– McKnight har også fornylig udtalt sig om social action, det at kristne skal være med til at afhjælpe verdens lidelser. I den forbindelse har McKnight netop understreget, at social indsats ikke er det samme som evangeliet, siger Jesper Fodgaard.
Han henviser til en af Scot McKnights nyeste bøger, The King Jesus Gospel fra 2011 som bevis på at McKnight nu står for en klassisk evangelisk teologi, mens Emerging Church bevægelsen har taget en drejning i mere liberal retning.
Han har nu taget initiativ til, at det ikke længere står på Oases hjemmeside, at McKnight er fortaler for Emerging Church.

Varieret program

Et udførligt program over alle talere og seminarspor ventes først klar den 15. juni.
Der er særskilt program for de forskellige aldersgrupper: MiniOase 0-3 år, BørneOase 4 år – 2. kl., RockSolid 3. kl. – 6. kl., TeenTrack 7. kl. – 10. kl., TuneUp 17-22 år, Store telt, SeniorOase, samt seminarspor som Ådalen, Dybere liv, netværkssamlinger og koncerter.
DanskOase beskriver sig selv som ”en kirkelig netværksorganisation, der på evangelisk-luthersk grundlag arbejder for fornyelse, udrustning og mission igennem menigheder og fællesskaber i hele Danmark”.
Temaet for SommerOase 2012 er ”Mission – i Åndens kraft.”
Bodil