Professor: Det er fornuftigt at tro

Der er rationelle argumenter for det kristne verdenssyn, sagde William Lane Craig ved forelæsninger i Aalborg og København. Ifølge dr.theol. William Lane Craig findes der rationelle argumenter for Guds eksistens og for Jesu genopstandelse.

– Det vestlige samfund blev afkristnet efter Oplysningstiden. Men man skal huske, at størstedelen af datidens tænkere troede på Gud, sagde dr.theol. William Lane Craig.

Han talte til en fuld sal i missionshuset Bethesda i København onsdag den 18. april.
Dagen før havde han forelæst på Aalborg Universitet i faget Anvendt filosofi.
Dr. Craig er professor ved Talbot School of Theology i La Miranda, Californien.

Forsvar troen…

Den teologiske disciplin, der handler om at finde rationelle argumenter for kristendommens sandhedspåstande, kaldes ’apologetik’.
Dr. Craig forklarede, at apologetikken har fået en ny relevans i de vestlige samfund. Ikke mindst på grund af den stigende verdsliggørelse i vestlig kultur.
– Forestil dig, at du modtog en invitation til at tro på voodoo. Det ville nok virke på dig som bizart, måske endda underholdende. Men for en person fra Haiti ville det danne grundlag for seriøs refleksion, forklarede Dr. Craig.

…i et verdsligt samfund

Med andre ord: Den kultur, der omgiver os, har stor indflydelse på vore religiøse forestillinger.
– Det vestlige samfund er dybt afkristnet på grund af Oplysningstiden. Men man skal huske, at størstedelen af denne tids tænkere var teister, sagde Dr. Craig (teister tror på det guddommelige – red.).
Den vestlige verden har siden Oplysningstiden sat sin lid til de fysiske videnskaber som eneste leverandør af sandhed om verden.

Sandhed om verden

Derfor må også kristendommen præsenteres som leverandør af netop sandhed om verden. Og i følge Dr. Craig findes der rationelle argumenter, som kan føre bevis for både Guds eksistens og troværdigheden af Bibelens beskrivelse af Jesu liv og død.
– Der er en fornuftig årsag til det kristne håb, sagde han.
Blandt de rationelle argumenter, han talte om, er det såkaldte kosmologiske argument. Argumentet bygger på, at alting har en årsag. Derfor er universet ikke opstået ved tilfældighed. Tværtimod er Gud den første årsag og dermed skaberen af hele universet.
Og det styrker den kristnes selvtillid at vide, at der er et solidt og rationelt grundlag for troen. De første apostle i Bibelen brugte såkaldt ”apologetisk bevisførelse” i deres forkyndelse, fortæller Craig.
– Det var apostlenes standard-procedure at argumentere for Guds eksistens. Se bare Apostlenes Gerninger kapitel 17 og 19. Der henviste de til Guds skaberværk for at vise Guds hånd i naturen.
William Lane Craig har doktorgrader fra henholdsvis Birmingham Universitet fra 1977 og München Universitet fra 1984.
Han er forfatter til flere bøger om de logiske beviser for Guds eksistens og historiske beviser for Bibelens fremstilling af Jesus og apostelenes liv.
Han har publiceret artikler i flere videnskabelige tidsskrifter. Et udvalg af disse findes på hjemmesiden www.reasonablefaith.org.