Ren kærlighed?

Hvad nu hvis alle alligevel bliver frelst i sidste ende? Tænk, hvis det slet ikke betyder noget, om du er kristen, buddhist, muslim eller ateist.
Det er en tanke, som kaldes universalisme. Ideen om, at uanset hvem du er, så betyder dit valg af tro ikke noget i forhold til evigheden.
Jeg synes, det er vigtigt at reflektere over troen. Nogle gange kan man tro på noget, som egentlig ikke står i Bibelen. Man tror måske på det, fordi det er en tradition i den kirke, man kommer i. Ideen om evig frelse for alle mennesker er fristende. Hvem ønsker ikke, at ’det ender godt’ for alle?

Den almindelige dansker siger ofte: ”Alle religioner er grundlæggende ens”. De afslører dermed hurtigt, at de ikke har brugt ret lang tid på at sætte sig ind i de store religioners forskelle. Der er tydelige fundamentale forskelle.
Måske skyldes tanken om universalisme også vores – ret store – fokus på, at Gud er kærlighed. Vi søger Guds kærlighed og snakker hele tiden om Guds kærlighed. For Guds kærlighed er jo større end alt andet, som der står i Korintherbrevet. Det er sandt – men der er mere end det.

Nogle gange fokuserer vi så meget på én del af Guds karakter, at vi glemmer de andre. Alle mennesker lever i en ”dømt tilstand”, indtil vi vælger at tage imod den mulighed, Jesus gav os, for et evigt liv. Som Jesus sagde:
”Og ligesom Moses ophøjede slangen i ørkenen, sådan skal Menneskesønnen ophøjes, for at enhver, som tror, skal have evigt liv i ham. For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. For Gud sendte ikke sin søn til verden for at dømme verden, men for at verden skal frelses ved ham. Den, der tror på ham, dømmes ikke; den, der ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har troet på Guds enbårne søns navn.” (Johs. 3, 14-18)
Dit valg har evige konsekvenser. Jesus kom ikke for at dømme verden. Hvorfor? Fordi vi allerede er dømt i udgangspunktet pga. syndefaldet! Han vil sætte os fri fra dommen, og det betyder, at vi har et valg med evige konsekvenser. Universalismen er ikke sand, og det gør vores mission mere tydelig.
Vi skal selvfølgelig ikke dømme andre mennesker – hverken før eller efter døden. Men vi kan holde fast i, hvad Bibelen siger: at Gud både er kærlighed og retfærdighed.

Af Henrik Engedal
ung@udfordringen.dk