Jøder og kristne i kirkens historie

Laustens værk om kirkens forhold til jøderne er – til tider – rystende læsning. Bogen Jøder og kristne i Danmark er et koncentrat af seks bind, som har et dansk kirkehistorisk fokus på, hvad kirken fra middelalderen frem til 1948 har ment om jøderne – og omvendt. For dette imponerende værk modtog forfatteren i oktober Dansk Forfatterforenings faglitterære pris 2012.
Hvis man troede, at jødernes historie blot bestod i, at Christian IV i 1600-tallet inviterede dem til Danmark, for at de kunne sætte skik på økonomien, hvorefter de levede godt frem til 2. verdenskrig, så har man ikke fået det hele med! Bogen er en grundig dokumentation af kirkens holdning til jøderne og deres reaktioner, som bygger på materiale i Rigsarkivet, private arkiver, prædikener, tidsskrifter, aviser, bøger og betænkninger.

Veldokumenteret

Forfatteren dokumenterer, hvordan kirkens fremtrædende teologer gang på gang har udtalt sig kritisk over for jøder og jødedom. Ofte har statsmagten villet lempe regler, som kunne give jøderne større frihed, og derfor haft høringer af kirkens repræsentanter.
Nogle gange har statsmagten rettet sig efter kirkens kritiske indvendinger, men generelt har konge og statsmagt været bedre end kirken til at beskytte jøderne. Det hører med til historien, at Danmark ikke havde religionsfrihed før Grundloven i 1849, og selv efter denne tid kneb det med friheden. Bogen viser også det jødiske samfunds reaktioner og samarbejdet mellem rabbinere og biskopper, som også kunne være positivt fx under 2. verdenskrig, da den københavnske biskop hjalp og var initiativtager til Hyrdebrevet, som blev oplæst i alle kirker.

Delte meninger

Roden til kirkens kritiske holdninger over for jøderne bunder i indflydelsesrige teologers tolkning af luthersk lære om jøderne tilbage i tiden og senere tiders henvisninger til disse, hvilket ifølge forfatteren har påvirket kirkens teologi frem til 1948, hvor bogen slutter. Til gengæld fremhæver han også prominente enkeltpersoner og strømninger i kirken fx grundtvigianismen, som ikke lå under for fordommene i forhold til jøderne. Heldigvis trængte fordommene ikke helt ind i den danske folkesjæl, for så havde de danske jøders redning under 2. verdenskrig næppe været mulig, og forfatteren gør opmærksom på, at bogen er et kirkehistorisk produkt med huller i det historiske materiale, for ikke alle i kirken har haft fordomme, og der har også været andre tolkninger.
Det er forfatterens håb, at vi må lære af fortiden i relation til nutidens minoriteter. Bogen er en rystende om end vigtig dokumentation af kirkens fordomme i teologiens navn, men også historien om en vellykket integration.

Martin Schwarz Lausten:
Jøder og kristne i Danmark
– fra middelalderen til nyere tid
352 sider • 299 • Anis

Martin Schwarz Lausten er dr. theol., professor emeritus i kirkehistorie ved det teologiske fakultet, Københavns Universitet siden 2008. Forsker og foredragsholder. Han har skrevet en række bøger om kirkehistoriske emner og er indvalgt i en række videnskabelige og historiske selskaber.
Denne bog udgivet i 2012 bygger på følgende 6 bind af samme forfatter:
Kirke og synagoge (1992 og 2002)
De fromme og jøderne (2000)
Oplysning i kirke og synagoge (2002)
Frie jøder? (2005)
Folkekirken og jøderne (2007)
Jødesympati og jødehad i folkekirken (2007)