Grundig bog om Grundtvig

Grundtvig (1783-1872) er først og fremmest kendt for sine salmer. Han skrev næsten 1.600, og tæller man hans oversættelser og gendigtninger af andres salmer med, er han ophavsmand til 253 af Den Danske Salmebogs 791 salmer, næsten hver tredje.
Det er en af mange oplysninger om Grundtvig i denne bog af Anders Holm, der er ansat på Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet.
Men Grundtvig var meget andet end salmedigter, og Anders Holm formår at komme hele vejen rundt om giganten Grundtvig. Han begynder med at fortælle kort om Grundtvigs liv. Resten af bogen handler om, hvad Grundtvig har udrettet og haft af betydning både for sin samtid og eftertid helt op til i dag.

Overskueligt overblik

De mange sider ved Grundtvig bliver behandlet én for én i hvert sit kapitel. Vi møder Grundtvig som romantikkens digter, som teolog og præst, som den historie- og nordisk mytologi-interesserede, som salmedigter, som fædrelandsdigter, som fri- og højskolemand, som kritiker af den sorte skole, og som politikeren, der var med i den grundlovsgivende forsamling og sad i Folketinget i årene efter, at vi fik grundloven i 1849.
Det er en super systematik, som giver et overskueligt overblik over alt det, Grundtvig har foretaget sig, været engageret i, ment og skrevet.

Faglig og folkelig

Bogen fremstiller sig selv som en introduktion til Grundtvig. Det er den også på den måde, at den forklarer tingene fra bunden og er skrevet på et forståeligt sprog, så alle kan være med. Men den går flere spadestik dybere end til at introducere. Den er en grundig, faglig og folkelig bog om Grundtvig.
Ove Klausen

Anders Holm: Grundtvig – introduktion og tekster • 171 sider • 210 kr. • Systime