Fra sygdom til sundhed

Du er velkommen til at skrive til mig og stille mig spørgsmål. Der vil blive bedt for alle brevemner. Ønskes en salvedug tilsendt, medsend da venligst adresseret og frankeret svarkuvert (normalkuvert 8,00 kr.). Salvedug kan ikke rekvireres over internettet.
Orla Lindskov Christensen
Anne Maries Vej 16
9000 Aalborg
– Orla@Udfordringen.dk.

Spørgsmål 1:

Hvad er pilgrimsrejser?

Kære Orla Lindskov
For øjeblikket er det meget populært med pilgrimsrejser blandt danskerne. Især pilgrimsrejser blandt kristne har min interesse. Man hører meget nu også om muslimernes pilgrimsrejser til Mekka.
Som jeg har opfattet det, går de kristnes pilgrimsrejser mange forskellige steder hen. Nogle finder sted i Spanien. Andre i Frankrig. Nogle også ad forskellige ruter her i Danmark.
Jeg personligt kunne godt tænke mig noget i retning af en pilgrimsrejse til Israel for at besøge alle de bibelske steder. Jeg ville gerne se stederne, hvor Jesus opholdt sig.
Hvis du vil bede for mig næste gang, du er i Frelsens Hær i Valby eller i Allerød, så tror jeg også på, at jeg klarer det rent legemligt. Jeg bor i København. Jeg er ikke i den lykkelige situation at have et stærkt og sundt legeme. Tværtimod. Jeg er heller ikke tilhænger af kristendom, som udvikler sig på en voldsom måde.
Ifølge Efeserbrevet kapitel 6, vers 11 og kapitlet ud befinder vi os som kristne i en krigslignende situation, mens vi lever her på jorden. De nævnte vers lyder voldsomt i mine ører. Jeg vil gerne citere versene her for læserens skyld: – ”Ifør jer Guds fulde rustning, så I kan holde stand mod djævelens snigløb. Thi for os står kampen ikke mod kød og blod, men mod myndigheder og magter, mod verdensherskerne i dette mørke, mod ondskabens åndemagter i himmelrummet. Tag derfor Guds fulde rustning på, for at I kan stå imod på den onde dag, overvinde alt og bestå. …Overalt skal I løfte troens skjold, hvormed I kan slukke alle den Ondes brændende pile. Grib frelsens hjelm og Åndens sværd, som er Guds ord. ….
Disse vers lyder jo i mine ører ret voldsomt. Det lyder som krigslarm.
Hvad mener du om pilgrimsrejser? Og hvad mener du om det med åndelig krig?
Jeg håber, at du finder plads til mit brev, og jeg glæder mig til at høre dine kommentarer.
De bedste hilsener fra
”Sven.”

Svar 1:

Himlen er målet for vores rejse

Kære ”Sven”
Både inden for den protestantiske og den katolske teologi og digtning fremstilles livet her på jorden som en pilgrimsfærd eller pilgrimsrejse, hvis mål er Guds by, det himmelske Jerusalem. Dette har i høj grad sit udgangspunkt i Hebræerbrevets kap. 11.
Hvis du nærlæser dette kapitel, fortæller det os om tros-heltenes længsel efter det himmelske Fædreland. Det fortæller os, at for dem handlede livet her på jorden om at nå målet, især det himmelske Jerusalem, Guds by.
Ordet pilgrim er et latinsk ord og betyder en troende, der besøger et helligt sted. Den tanke at Gud var særligt nærværende på bestemte geografiske steder har eksisteret i tusinder af år. I kristendommen har Jerusalem og Rom øvet stor tiltrækning på kristne fra kristendommens tidligste tider.
De protestantiske kirker afskaffede pilgrimsrejsen, da den efterhånden havde udartet sig til en måde, hvorpå man troede, at man kunne erhverve sig aflad og syndsforladelse. De protestantiske kirker betonede også stærkt budskabet om, at Gud er os nær, uanset hvor vi befinder os rent geografisk.
Men nok om det. Lad os gå tilbage til budskabet i Hebræerbrevets 11. kapitel.
Budskabet her er, at vi som mennesker aldrig må glemme, at vi hører hjemme et andet sted. At vi her på jorden er som landflygtige fra det himmelske rige.
Og ifølge Efeserbrevets 6. kapitel må vi heller aldrig glemme, at vi er som udlændinge i fjendtlige omgivelser. Du taler om krigslarm.
Den kristne er som en soldat, der må kæmpe for sejr for at kunne vende hjem til sit eget land. Derfor må den kristne iføre sig Guds åndelige rustning og huske på, at fjenden – som er djævelen – uophørligt stræber efter at svække rustningen og slukke den kristnes indre lys. Lyset, som er Jesus Kristus.
Paulus’ billede med rustningen spiller derfor en vigtig rolle, hvis vi vil forstå den kristnes situation her på jorden.
Jeg håber, mit svar kan hjælpe dig til bedre at forstå Efeserbrevets kap. 6 samt til bedre at forstå, hvad der er den dybere bibelske betydning af begrebet pilgrimsrejse.
Med venlig hilsen
Orla Lindskov

Spørgsmål 2:

Kan sorg gøre folk syge?

Kære Orla Lindskov
Jeg vil gerne stille dig et meget kort spørgsmål: – Kan sorg gøre folk syge?
Min mormor mistede for et år siden min morfar. Han døde af sygdom. Min mormor og morfar har været troende kristne, så længe jeg kan huske. Min mormor har sørget, lige siden min morfar døde, og hun kan ikke finde glæde ved noget.
Hun har altid været kernesund og arbejdsom. Men siden min morfar døde, har hun skrantet, mistet sin energi og lider nu af 2 sygdomme. Jeg tror det hænger sammen med sorgen. Kender du den sammenhæng?
Venlig hilsen
Barnebarnet

Svar 2:


Artiklen fortsætter efter annoncen:Glæde kan helbrede

Kære Barnebarn
Ja, sorg, og som du beskriver det, vedvarende, langvarig sorg kan gøre folk syge. Ingen tvivl om det. Jeg mindes endda tidligere at have læst i folkesagn, at der var kvinder, der døde af sorg, når de mistede deres elskede.
Selvfølgelig skal der være plads til sorgen, når man mister ved dødsfald. Sorgen og savnet er noget naturligt. Men sorgen må ikke blive kronisk, for så kan den gå hen og blive livstruende. Jeg ved godt, at sorgen ikke kender til noget bestemt antal dage eller til en bestemt tid. Men det, der kan medvirke til at sorgen kun får sin naturlige tid, er kærlige mennesker omkring den sørgende. Mennesker, der rækker deres kærlige hænder frem mod den sørgende, hænder fyldt med medfølelse og omsorg.
Jo, jeg kender den sammenhæng, du nævner med din mormor: – at sorg kan gøre syg. Men vi skal sandelig også huske, at glæde kan helbrede.
Med venlig hilsen
Orla Lindskov

Min oplevelse:
Kære Orla Lindskov!
Hjertelig tak for dit brev og for salvedugen!
I løbet af lørdagen fik jeg det meget bedre med min vejrtrækning, og jeg vidste, at det var svar på din forbøn!
Så kom dit brev med salvedugen mandag, og jeg anbragte den på brystet. Men så fik jeg det meget værre. Men min kloge kone sagde, at det nok var symptomer på, at salvedugen virkede. Og det var rigtigt. Jeg fik det nemlig snart meget bedre. Og jeg er dig dybt taknemmelig. Jeg har hele tiden salvedugen på. Men jeg beder dig alligevel om din forbøn, for jeg kæmper med frygten for, at min dårlige vejrtrækning skal vende tilbage.
Jeg er dybt taknemmelig for din hjælp og for Guds Søns trofasthed og kærlighed. Han er den bedste ven, som er givet os.
Mange venlige hilsener J.A.