Manu har lyttet til kritikken

Fra adkillige sider er den korte frist til diskussion og behandling af folkekirkens strukturreform blevet kritiseret.
Manu Sareen, kirke- og ligestillingsminister, har nu taget kritikken til sig og forlænget udvalgets frist til at aflevere deres betænkning omkring ændringerne, så deadline nu er marts 2014.
– Det er helt afgørende for mig, at der er gode muligheder for en bred debat om fremtiden for folkekirken. Jeg vil være helt sikker på, at alle har god tid til at sætte sig ind i området og forholde sig til udvalgets arbejde, siger Manu Sareen.
Eva