FOR KVINDER
Derfor skal du tilgive dig selv

Læs den kendte bibellærer RT Kendalls 10 argumenter for, at du skal tilgive dig selv.Har du nogensinde følt dig skyldig ved tanken om at tilgive dig selv? Det har jeg.
Ideen er sådan her. Hvad jeg har gjort er så forfærdeligt, at jeg ikke fortjener at blive sat fri fra skylden.
Det ville være uansvarligt at til-give mig selv fuldstændig og ikke se tilbage. Jeg skal jo have min retfærdige straf.
Det samme er problemet, når det handler om at tilgive andre. Vi er bange for, at de ikke får deres retfærdige straf. At tilgive dem sætter dem fri, og derfor betyder det, at de muligvis ikke bliver straffet. Da min ven Josif Tson sagde til mig ”RT, du må tilgive dem fuldstændigt!” var jeg ikke glad. Men jeg vidste, at han havde ret. Jeg tog hans råd og fik en fred tilbage, som jeg havde glemt fandtes.

Hellere fred end straf

Men jeg må være ærlig: jeg skiftede frem og tilbage, frem og tilbage i månedsvis. Freden ville komme og gå propertionelt med min attitude mod dem, som havde såret mig og min hustru.
Jeg er ked af, at det tog mig så længe, men jeg kom til konklusionen: Freden er bedre! Vejen fremad er at værdsætte freden fra fuldstændig tilgivelse så højt, at du hellere vil have den, end at de bliver straffet behørigt.
Før vi fortsætter, må jeg i endnu højere grad tydeliggøre, hvad følgerne er, når vi tilgiver os selv fuldstændig.
Det er ikke bare at lade os selv smutte uden om, men også at sætte os selv fri fra enhver tanke om straf. Dette inkluderer at acceptere os selv, som vi er, og ikke se tilbage. Det er at lade fortid være fortid.

Utilgivelighed er synd

Her er ti gode grunde til at tilgive dig selv.
1) Det er præcis, hvad Gud ønsker, at vi gør. Dette har mange af os svært ved at tro, men det er synd mod Gud ikke at tilgive os selv. (Efeserbrevet 4, 31-32)
2) Satan ønsker ikke, at vi skal tilgive os selv. Jeg tror, at en af måderne at kende Guds vilje på, er at forestille sig, hvad djævelen vil have os til at gøre – og så gøre det modsatte.

Du behøver ikke bære skylden

3) Det vil give dig indre fred og frihed fra skyldens lænker. Der er intet, som kan sammenlignes med den fred og frihed, som kommer fra fuldstændig tilgivelse. Er du nedtrykt over fortidens skyld? Det behøver ikke fortsætte sådan.
4) Den grad af tilgivelse, du giver dig selv, kan hænge direkte sammen med din brugbarhed. Jeg kan fortælle, at fuldstændig tilgivelse af mig selv og andre har været en livlinie til Helligåndens salvelse.
5) Når du tilgiver dig selv fuldstændigt, vil det hjælpe dig til at elske mennesker mere. Mennesker, som ikke tilgiver dem, der sårer dem, har ofte svært ved at synes om sig selv. Derfor er det ikke underligt, at de også kæmper med at synes om mennesker.
6) Mennesker vil synes bedre om dig, når du har tilgivet dig selv. Ikke at tilgive sig selv er en form for falsk selv-kærlighed. ”Det jeg har gjort, er så særligt og specielt slemt, at der ikke er nåde nok til mig. Selvom Gud kan tilgive, så skal jeg ikke”. Når du elsker dig selv på Guds måde, respekterer du dig selv, som Gud ønsker.
7) Det vil gøre det lettere for dig at gøre alt det, Gud har lagt på din vej, fordi du ikke bliver forstenet af fortiden.

Et bedre helbred

8) Dit fysiske helbred bliver bedre. Det er videnskabelig bevist, at bitterhed er dårligt for helbredet. Når du ikke vil tilgive dig selv, bliver du bitter på dig selv.
9) Dit psykiske og følelsesmæssige helbred bliver bedre. Hovedproblemet, som alle rådgivere og terapeuter møder, er skyld. Det gælder, uanset om deres klienter er religiøse eller ej. Gud ønsker, at hans folk skal have godt mentalt helbred. At tilgive sig selv er et godt sted at starte.
10) Du skal tilgive dig selv, fordi det er vigtigt for din åndelige sundhed. Når vi ikke tilgiver, lukker vi af for en del af Helligåndens nærvær. Når vi tilgiver, er der fri forbindelse.
Af RT Kendall