Lettere tilgang til lederskole

Fra september ændrer Aarhus Valgmenighed sin skole i discipelskab og ledelse, ”Kaliber”.

Johannes Thomsen

Hvor undervisningen tidligere var fordelt på forskellige hverdage, rykker det nu ind i weekenderne, ligesom lovsangsskolen Kantoriet. Weekendstudierne kombineres med online-huddle hver 14. dag, som er en form for klyngesamling over nettet.
Aarhus Valgmenighed håber, at den nye form vil gøre skolen mere tilgængelig. Johannes Thomsen, som er leder for Kaliber, siger:
– Jeg elsker Kaliber, fordi jeg gang på gang har set helt almindelige disciple få tro for, at de kan lede mennesker omkring sig ind i discipelskab.
Eva