KD – børnenes parti

Når der er vedtaget en lov, der gør det muligt at blive skilt ved et klik på computeren, så er det ikke fremskridt, som nogle politikere vil kalde det. Nej, det et tværtimod et stort skridt tilbage for vores samfund.
Samfundet er bygget på familierne. Familierne er samfundets byggesten, og ved at gøre det lettere at blive skilt nedbryder man samfundet.
Der argumenteres med, at vi voksne er kloge nok til at vurdere selv. Ja, det kan godt være, at vi er kloge, men i den situation hvor to mennesker står overfor en skilsmisse, så kan man let miste klogskaben. Derfor vil Kristendemokraterne arbejde for, at der i alle kommuner bliver en gratis og anonym rådgivning for par med problemer i ægteskabet. Især for børnefamilier. Det er nemlig børnene, der betaler prisen i denne situation. I Ringkøbing – Skjern kommune er det lavet med stor succes, således at skilsmisseprocenten er faldet meget.
KD er nemlig børnenes parti. Vi håber, en sådan rådgivning kan gennemføres efter næste valg, således at vi kan begynde at genopbygge vort samfund i stedet for at nedbryde det, som vores nuværende regering er i gang med.
KD er det eneste parti, der klart melder ud, at vi varetager den svage og forsvarsløse part, nemlig børnene. Børnene bliver aldrig spurgt om hvad de ønsker, men der tages altid hensyn til de voksne, som selv kan tage ansvar.
Jens P. Hansen
Kattedamsvej 46
9440 Aabybro
Regionsformand for
Kristendemokraterne

Er der dækning?
Kirke- og ligestillingsminister Manu Sareen mener ikke, det er retfærdigt, at homoseksuelle par skal spørge 17 præster før de finder en, der vil vie dem. Men understreger, at præsterne fortsat skal have lov til selv at vælge. Det handler jo om tro og samvittighed for præsterne, men også om bibelord, som må formodes at stå over demokratisk snusfornuft.
Hvor svært skal det være at foretage et rundspørge til præsterne i kongeriget Danmark og derefter udgive en liste over hvilke præster, der er med på noderne med hensyn til at velsigne og vie de homofile?
Af mangel på respekt for de bibeltro præster kan man frygte for, at den første præst, der nægter at vie to af samme køn, sidder med Sorteper. Han bliver pålagt at skaffe en præst, som vil vie parret i den ønskede folkekirke. Simpelthen. Det manglede bare.
Det næste bliver jo nok, at de folkevalgte menighedsråd ikke gider de bibeltro præster, som er alt for besværlige at have med at gøre. Men hallo! Det er jo ikke kun præsterne, der må rette ind nej, Gud må bøje sig for folket, for menighedsrådene. Det er sket før. “Deres råb sejrede”, står der i Bibelen. “Så besluttede Pilatus, at deres krav skulle efterkommes; han løslod ham, de krævede, ham (Barabbas) der var kastet i fængsel for oprør og drab. Men Jesus udleverede han (til korsfæstelse), så de fik deres vilje.
NB. Hvis homoseksualitet er arveligt betinget, skulle enæggede tvillinger have samme seksuelle præferencer. Men sådan er det ikke, viser ny forskning. Det må betyde, at homofili kan fremkaldes, men også helbredes. Det er med andre ord ikke noget, man kan give Gud skylden for. Spørgsmålet er jo så, om der overhovedet er dækning for præsternes velsignelse i den himmelske bank?
Knud Held-Hansen
Juelsparken 2, 2.tv.
9210 Aalborg SØ

Om Vassula Rydén
Det undrer mig og gør mig ked af, at Udfordringen i sidste blad, valgte at spilde en helside på omtale af Vassula Rydén og hendes budskaber med ført hånd med automatskrift. Selv om hun, som påstået, fik profetier om tsunamien og tvillingtårnene i USA inden dette skete, bekræfter det slet ikke, at det er Bibelens Jesus Kristus, der gav hende disse profetier.
Prædiketeksten til idag d. 21.7.13, handler om at kende ulven i fåreklæder. Kristne i mange lande, også i Danmark, har glemt at de skal bedømme om ånden i Vassulas bøger er fra Jesus og Gud, eller om hun er et forført redskab for ulven.
Jeg vil her advare alle mod Vassula Rydéns bøger og budskaber, for min frelser Jesus Kristus bruger ikke medier til at skrive automatskrift med kuglepen.
Svend Jensen
Ikast kristne Antikvariat
Navervej 9, 7430 Ikast

Alternativet til islam
Islam er, som alle véd, en større åndsmagt end som så. Problemet i dette “kristne” land er bare, at vi intet åndeligt alternativ har, selvom vi teoretisk har den største, forvandlende guddomskraft af alle indenfor vor rækkevidde, nemlig evangeliet om Jesus Kristus.
En af mine nære venner, en ung ingeniør fra Sri Lanka, fortalte mig, hvilket chok han fik, da han som 14-årig kom til Danmark. Han troede, han kom til et kristent land. Han så jo kirker over alt, hørte deres klokker kalde til gudstjeneste, så det hvide kors i vort flag, hørte dronningen nævne Guds navn i sine nytårstaler, osv., men oplevede i praksis et meget gudløst land.
På en læreanstalt blev han ved een lejlighed tvunget til at høre på en homoseksuel gæstetaler, der fortalte, hvor dejligt det var at være homoseksuel. Han udvandrede i protest, men fik læst og påskrevet, at en sådan “opførsel” ville fremover ikke blive tolereret, og den ville få konsekvenser, hvis det skete igen.
Bertel Haarder sagde engang i et TV-interview, at det ikke var kristendommen som sådan, de muslimske indvandrere reagerede på, men derimod på vor gudløshed. Det er tankevækkende, synes jeg.
Det eneste svar på den missionerende, aggressive islam er derfor vor egen personlige omvendelse til den Gud, vi som folk har vendt ryggen, og blive efterfølgere af den Frelser, som i sin fylde overskygger Muhammed – ikke med hans sværd eller sharia-love, men med kærlighedens lov.
Jørn Nielsen
H.C. Lumbyes Vej 159A
4700 Næstved