En fremmed sagde tak

Af Bo Knudsen Præst ved  Herning Kirke
Af Bo Knudsen
Præst ved
Herning Kirke

Kun ved at sige tak, kan man tage ret imod.

Alle forældre prøver på at lære deres børn at sige pænt tak. Og så hører vi her om ni voksne mænd, som fuldstændig glemmer at sige tak. Det er en køn historie.

Vi skal ikke undskylde de ni utaknemmelige bæster, men måske kan vi finde nogle grunde til, at de glemte at sige tak.
Måske er det også sådan, at vi kan genkende noget af det fra vores eget liv.

Hvad er bøn?

Der er ti spedalske, der kommer til Jesus.
Spedalskhed var en frygtelig sygdom, og på Jesu tid var der ikke rigtig nogen mulighed for helbredelse.
Derfor blev man straks isoleret fra det øvrige samfund og blev sendt udenfor byen, hvis man blev syg, og det var ligefrem en pligt for spedalske at advare, hvis nogen nærmede sig. Så skulle de råbe: ”Uren, uren.”
Men det er ikke det, de råber, da Jesus møder en flok spedalske. De råber: ”Jesus, Mester, forbarm dig over os!”
De har altså set, hvem han er.
De genkender ham, og det som de ved – det som de har hørt, får dem til at henvende sig til ham i bøn.
Dermed har vi den første pointe: at bøn er at komme til Jesus i sin hjælpeløshed og bede om hans hjælp.

Hvad er tro?

Hvad gør Jesus så?
Der står, at Jesus siger til dem, at de skal gå til præsterne og blive undersøgt, og mens de var på vej derhen, blev de rene.
Det vil sige, at det de skulle gøre, var at begynde at gå mod Jerusalem – mod præsterne, inden de overhovedet kunne se noget tegn på helbredelse.
Der ville ikke have være noget at sige til, hvis de sagde: Den mand tager gas på os, og vi synes ikke, at det er særligt sjovt.
Men det gjorde de ikke.
De tog Jesus på ordet og begyndte at gå mod præsterne.
Det handler om tro!
Det handler om at have en sådan tillid til Jesus, at når han siger noget, så tør man tro, at det er sandt, selvom man ikke kan se det. Og det er den anden pointe, som vi skal have fat i: at tro handler om at have tillid til Jesus og tage ham på ordet!

Hvad betyder det at sige tak?

De ti spedalske måtte gå i tro på, at der var hold i Jesu ord.
Og så sker underet, mens de er på vej.
De bliver helbredt, og en af dem vender om og går tilbage til Jesus for at sige tak.
Det var en samaritaner.
Han søgte til ham, som havde givet ham den gave at blive helbredt, og der får han så endnu mere. For Jesus siger til ham: ”Din tro har frelst dig.”

En trejde pointe

Der er den tredje pointe, nemlig: at den som siger tak, får endnu mere.
Det er faktisk temmelig alvorligt det, som beretningen fortæller os, nemlig at det kun er den ene, der siger tak, der får del i Guds frelse. De ni utaknemmelige blev helbredt for deres sygdom, og så kunne de gå til præsten og blive erklæret rene, og de kunne gå videre hjem til konen og give hende et knus, og de kunne gå hjem og lege med børnene og leve et almindeligt liv herefter, men de gik glip af Guds frelse.
Hvor forfærdeligt og alvorligt!

Hvad med os selv?

Kan vi genkende os selv i noget af det? I Bibelen kan vi læse at: ”Alle har syndet og mistet herligheden fra Gud”. Synden skiller fra Gud.
På den måde er det vores spedalskhed.
Evangeliet til os er, at han, som kan helbrede, kommer imod os. Han kommer imod os med ordene: ”Således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv.”
Den gave må vi ikke glemme at tage imod!


Artiklen fortsætter efter annoncen:Luk. 17:11-19

Teksten er fra Bibelen på Hverdagsdansk

Ti spedalske bliver helbredt

11På sin vandring mod Jerusalem fulgte Jesus på et tidspunkt grænsen mellem Galilæa og Samaria. 12I nærheden af en landsby kom ti spedalske hen imod ham. De standsede op et stykke fra ham 13og råbte: »Jesus, Mester, vær barmhjertig og gør os raske!«
14Han så på dem og sagde: »Gå hen til præsterne og lad jer undersøge.«
Mens de var på vej derhen, forsvandt deres spedalskhed.
15En af dem vendte tilbage til Jesus, da han så, at han var blevet helbredt, og på vejen lovpriste han Gud med høj røst. 16Han faldt på knæ med ansigtet mod jorden foran Jesus og takkede ham for, hvad han havde gjort. Det var en samaritaner! 17Jesus spurgte: »Blev de ikke helbredt alle ti? Hvor er de ni? 18Er den her fremmede den eneste, der er kommet tilbage for at give Gud æren?«
19Så sagde Jesus til ham: »Rejs dig blot og gå hjem. Din tro har frelst dig.«.

Ti spedalske oplevede helbredelse. Men kun én blev frelst.
Ti spedalske oplevede helbredelse. Men kun én blev frelst.