Bøn for flygtninge

Under en lysgudstjeneste som denne i Københavns Domkirke beder man for verdens mange millioner flygtninge. Foto: Bent Dahl Jensen.
Under en lysgudstjeneste som denne i Københavns Domkirke beder man for verdens mange millioner flygtninge. Foto: Bent Dahl Jensen.

Der var bøn for verdens 45 millioner flygtninge i Københavns Domkirke den 3. december.

Dansk Flygtningehjælps generalsekretær medvirkede ved en lysgudstjeneste i Københavns Domkirke for verdens flygtninge den 3. december.

Generalsekretær i Dansk Flygtningehjælp Andreas Kamm medvirkede ved en lysgudstjeneste for verdens flygtninge i Københavns Domkirke i tirsdags.
Københavns biskop Peter Skov-Jakobsen prædikede, og gudstjenesten blev indledt med en procession, hvor asylansøgere og flygtninge fra forskellige lande bar lys ind i kirken.
I kirkebønnen blev der bedt for de mange millioner, som flygter på grund af fx krig, forfølgelse og klimaforandringer.
I år var der særlig fokus på de mange bådflygtninge, som sætter livet på spil ved at krydse Middelhavet for at nå frem til sikkerhed i Europa.

45 mio. flygtninge

På verdensplan er der i dag omkring 45 millioner flygtninge. Hovedparten er internt fordrevne flygtninge i deres eget land, mens godt 18 millioner har søgt tilflugt i et andet land.
80 procent af verdens flygtninge opholder sig i Den Tredje Verden, og kun et begrænset antal flygtninge søger asyl i den vestlige verden.
I de første ni måneder af 2013 har ca. 5.500 flygtninge søgt asyl i Danmark, mens tallet for hele 2012 var 6.184 – de fleste er kommet fra Syrien og Somalia, fortæller Birthe Munch-Fairwood fra Tværkulturelt Center.
Gudstjenesten blev arrangeret af Tværkulturelt Center og Mødestedet, som er et værested under Danmission og Apostelkirken på Vesterbro i København.