At komme hjem…

s15_jcHimlen til forskelOpfølgeren til bestselleren ”Himlen findes virkelig” minder os om evighedsperspektivet og betydningen af det kristne håb.

Himlen findes virkelig er blevet en bestseller trykt i over 8 millioner eksemplarer på 38 forskellige sprog, og forældrene til Colton, som kunne fortælle den fantastiske historie om sin visit i Himlen, fik vendt op og ned på deres liv i mere end én henseende.

I Himlen til forskel følger Todd og Sonja Burpo (Coltons forældre) op på, hvad det har gjort ved dem som mennesker, at deres søn er blevet deres guide til Himlen. Himlen er ikke en abstraktion eller et diffust håb om et eller andet, der venter, når man tager sit sidste åndedrag. Himlen findes virkelig. Gud er der, det er hans hus, og ligesom i det jordiske liv lukkes de mennesker ind, som er kendt af husets Herre.
”Min tro og Coltons tro bygger på en virkelig Gud, som har gjort virkelige ting i vores liv. Virkelige bønner har fundet svar, og virkelige liv er blevet forvandlet af en virkelig Gud og hans søn Jesus. Jeg ved, at nogle vil være uenige, og at andre måske ikke er nået til en afklaring om dette. Det kan jeg sagtens leve med. Men jeg kan ikke leve med, at troende mennesker ikke vil tale om, hvad Gud har gjort for dem”.
I 42 små tekster opsummerer de pointer om kristenlivet, som relaterer sig til evighedsperspektivet og det blik ind i det himmelske, som Colton har givet dem. Det er en dyb længsel efter at komme hjem, som gennemsyrer teksterne, hvad enten temaet er sorg, tilgivelse, familie, bøn, smittende tro eller et af de mange andre temaer, som præsteparret reflekterer over. At komme hjem til familien, som er gået forud, men som følger med fra Himlen og venter med længsel på de jordiske slægtninge. At komme hjem, hvor sygdom, sorg og lidelse forløses og erstattes af herlighedslegemer. At komme hjem til vores himmelske far, som har gjort et hjem klar til os.
Bogen var sandsynligvis ikke blevet til noget, hvis ikke det var for dens forgængers succes, for i sig selv er der ikke store teologiske åbenbaringer at finde på siderne, men fordi Himlen virkelig findes, bliver budskaberne alligevel relevante og aktualiseret. Og hvem har ikke behov for at blive mindet om evighedsperspektivet og få rettet opmærksomheden på betydningen af det evige håb?

Todd og Sonja Burpo:
Himlen til forskel
237 sider • 199,95 kr.
ProRex