Livet på landet og livets lektier

s15_etnDen lange skolevejKrista Loise Jørgensens erindringer i bogen Den lange skolevej er skrevet i et stille, roligt fremadskridende tempo, hvor læseren får indblik i en opvækst, der starter på landet i fattige kår.

De var så fattige, at det gjaldt om at spare, om at være nøjsom og om at få det bedste ud af livet på trods af de vilkår, som herskede i 30’rnes landbrugskrise og nedgangstid. Alligevel går det fremad, og i løbet af livet ændrer tiderne sig både på det individuelle plan hos forfatteren og i samfundet. Som læser får man indblik i opgangstidernes indflydelse på forfatterens liv.

Svære vilkår

De ydre omstændigheder i erindringerne handler om opvækstens mange flytninger, vanskeligheder, knap uddannelse og mange jobs, der starter med ”at komme ud og tjene” som hushjælp, uddannelse som statsautoriseret barneplejerske, jobs på forskellige børneinstitutioner, flere flytninger, ægteskab og egne børn, efteruddannelse – og til sidst skrivekløe.
Det er en beskrivelse, der også rører ved de samfundsmæssige skift i løbet af et langt liv, fx kvindernes rolle som husmødre, deres indtræden på arbejdsmarkedet og forfatterens tanker omkring det. Der er pudsigheder i bogen, som fx dengang forfatteren kom til Sjælland og skulle aflægge sit jyske ”a” og tage ordet ”jeg” i brug, selv om hun længe efter blev ved med at sige ”a” i sine bønner til Vorherre! Bogen er krydret med refleksioner, der inkluderer kirke og tro, og til sidst også de tanker, forfatteren gør sig om alderdommen, hvor hun ser tilbage på livet og dets lektier.

Erindringerne fortæller ikke alt!

Krista Louise Jørgensen bruger meget passiv-formen i sin skrivestil og undgår derved at skrive ”jeg”, men det gælder også mere generelt. Læseren får ikke altid at vide, hvem der er i spil, det fremgår så af den efterfølgende tekst. Det gør hun måske for at lægge afstand til sig selv – måske også som et værn mod at være ”selvudleverende”, et udtryk hun selv bruger og er betænkelig ved at være. Ind i mellem virker det nærmest som, at teksten underspiller begivenhederne og følelserne, som hun antyder – uden at læseren dog får den fulde indsigt i dem!
Krista Louise Jørgensen har siden sin debut i 1982 skrevet flere romaner, børnebøger og digtsamlinger, og nogle har været anmeldt her i bladet.

Krista Louise Jørgensen:
Den lange skolevej
– Erindring
232 sider
198 kr.
Queenswood