Et godt ægteskab

For Mie og Leif Johanson er det vigtigt hele tiden at udvikle hinanden, familien og sig selv. Derfor har de to lige været på kursus for at få nye pointer til parforholdet. Efter 25 år er passionen, kærligheden og gnisten mellem dem stadig let antændelig. Kærlighed er kedsomhedens modsætning.
For Mie og Leif Johanson er det vigtigt hele tiden at udvikle hinanden, familien og sig selv. Derfor har de to lige været på kursus for at få nye pointer til parforholdet. Efter 25 år er passionen, kærligheden og gnisten mellem dem stadig let antændelig. Kærlighed er kedsomhedens modsætning.

Det er udfordrende at være gift! Ingen tvivl om det, men Guds principper kan hjælpe os med at værdsætte hinanden, så forskellighederne mellem ægtefællerne bliver hverdagens farverige krydderi!

De mødte hinanden for 26 år siden på behandlingshjemmet Quo Vadis i Kolding, hvor de begge arbejdede, og efter otte måneder som kærester blev de gift. Ufatteligt forskellige, forelskede og forvisset om, at fremtiden indeholdt fantastiske muligheder.

Her mange år efter hilser præsteparret Anne Mie og Leif Johanson gæstfrit velkommen i deres hjem i Odder, hvor familien nu også tæller fire børn og to plejebørn. Anledningen er en snak om ægteskab – ideer til, hvad vi gør, når hverdagen står i vejen for idealerne om den gode familie og det lidenskabelige par, der elsker at være sammen.
De synes, tiden er gået ”ufatteligt hurtigt”, og at de har formået at turde tale om deres forhold løbende, så de har oftest haft et levende og sprudlende ægteskab.

At være ét

De to har meget forskellige baggrunde og er vidt forskellige som mennesker. Fra barnsben er Leif vant til at tolke stemninger og ganske uvant med spændingsfyldte ordvekslinger. Mie elsker en god fight, hun taler meget, er analyserende og har et temperament, der er godt brugt! Leif vil gerne være hjemme i kendte omgivelser, Mie elsker spontanitet og rejser.
– At blive ét vil også sige, at vi bryder med noget af det, vi er formet af. Med den baggrund man har, den måde man tidligere har set tingene på. Som mand og hustru er man hinandens hjælpere. Vi skal hjælpes ad med at lykkes som mennesker. Og Mie og jeg ligner hinanden mere nu – end da vi stod foran alteret for snart 25 år siden. Vi har formet hinanden, og det er ikke så dårligt endda, siger Leif med et glimt i øjet.

Konflikt er udvikling

De har altid diskuteret, og tidligt i ægteskabet satte de forskellige regler op for diskussionerne: fx må man ikke gå tavs fra en konflikt, medmindre man ønsker en timeout. Kommunikationen er vigtig.
– De fleste tror på telepati ”non verbal kommunikation”. De tror, den anden kan regne ud, hvad jeg har behov for lige nu. Men nej, sådan er virkeligheden ikke. Den der opdager og mærker behov må sige det højt. Fortæl, hvad du vil have, og hvad du drømmer om. Og ja, det kan være svært. Meget kan læres, siger Mie. Og Leif tilføjer:
– En konflikt består af forskellige måder at se en sag på. Vi har været gode til at hjælpe hinanden med at tale sammen. Jeg er nok mest til at skrive et brev, mens Mie råber, og det er der ikke dialog i. Det var først, da vi forstod, at en konflikt kan gøre godt og udvikle os som mennesker, at den blev lettere at håndtere. Det handler om, at man finder ud af, at tingene kan gøres anderledes. At man selv erkender, at der er forkerte måder at gå til konflikter på – der er bedre måder at reagere på. At en konflikt kan vrides på plads lige så effektivt, som når kiropraktoren går i gang.

Gør noget

Parret Johanson har ikke opskriften på, hvad der giver det gode parforhold, men de er ikke i tvivl om, at før- ægteskabelig rådgivning er vigtig, og det har de i Odder Frimenighed. Lige så relevant er kurser for nygifte, da det er i begyndelsen, vanerne lægges – og vaner/ roller kan være vanskelige at ændre senere. Er man for længst forbi ”nygiftestadiet”, er det stadig muligt at handle!
– Vi har alle muligheder for at tilegne os viden om parforhold, familieliv osv. Og det har vi benyttet os af. Havde vi ikke gjort det, var vi ikke der, hvor vi er i dag. Vi er optaget af, at det går godt, og derfor deltog vi også for nylig i et parkursus, hvor bl.a. Peter Laugesen fra Familiefremme underviste. Et godt ægteskab skal man arbejde med. Det kommer ikke ud af det blå. Selv om vi ikke bøvler vildt med noget lige nu, så var tiden godt givet ud på kurset, fordi det gav roen til at tale sammen. Desuden fik vi ideer med hjem, som vi kan bruge i vores arbejde, siger Mie.

Pligt eller privilegium

Mie og Leif Johanson har hele deres voksenliv været engageret i at bygge kirke eller ”tjene i Guds rige”, som de også kalder det. Konkret har det betydet mange og skæve arbejdstider, frivilligt arbejde af forskellige slags, rejser og megen forberedelse derhjemme. For dem at se, tjener de sammen, og det er en opgave at give plads til at udvikle hinanden, ægteskabet og familien.
– Vi sætter hinanden fri til at være dem, vi er. Naturligvis kan vi savne hinanden, hvis den ene er væk, men vi har aftalt, at så er det den anden, der har ansvaret derhjemme. Bilen følger altid børnene og det samme gør Dankortet, griner Mie. Uddybende tilføjer hun:
– Ved at stifte familie har vi forpligtet os på hinanden. Vi er afhængige af hinanden, og vi skal hjælpe hinanden. Jeg har bestemt syntes, at Leif var en ”narhat” af og til, og selvfølgelig været vildt træt af det hele, men man skal ikke give op. Så må man i flæsket på hinanden, for græsset er ikke grønnere hos naboen. Hvis den ene føler sig som en udvisket plet, der ofrer sig, så er det helt galt. Man skal ikke leve på bekostning af den anden.

Gud guider

Leif er enig. Det kræver en fælles kamp at få et godt ægteskab. Når Gud leder os, er der ikke kun en måde at blive velsignet på. Der er mange veje til det gode samliv og familiens trivsel.
– Helt overordnet kan vi tage afsæt i Biblen. Gud har sat en række principper for menneskers liv, og kan vi omsætte bare nogle af dem i vores hverdag, så får vi både et bedre ægteskab og en mere harmonisk familie, vurderer han.
De opfordrer til, at vi handler aktivt hver dag ved at bruge disse principper: fx tilgiv, vær ærlig, vær gæstfri, giv så skal der gives jer, vær ydmyg og taknemlig. Giv ikke op – vær udholdende.


Artiklen fortsætter efter annoncen: