Sindet er dit livs kontrolcenter

Den fortabte søn var adskilt fra sin fars kærlige omsorg og beskyttelse, mens han levede blandt svinene.
Den fortabte søn var adskilt fra sin fars kærlige omsorg og beskyttelse, mens han levede blandt svinene.

De ting og de tanker, vi fylder vores sind med, ender med at styre vores adfærd. Men Guds ord kan give os liv og fred. Casey Treats undervisning har i denne uge fokus på, hvad der styrer vores sind – og dermed vores liv med nøglerne 16 og 17.

Når vi koncentrerer os om Guds ord, vil det give os både liv og fred.

Sindet er et vidunderligt og betydningsfuldt skaberværk af Gud.
Ingen dyr har et sind som vores, ingen maskine eller computer kan stå mål med dets evner, og intet menneske har udnyttet dets fulde potentiale. Det er vores livs kontrolcenter. Det opbevarer alle vores erfaringer og alt, hvad vi har lært. Det tænker og skaber information.

Vælg det rigtige

Sindet vælger fra et utal af valgmuligheder hver eneste dag.
Det planlægger og ser ind i fremtiden med en forestillingsevne, som er ubegrænset. Det er blevet sagt, at det er forfærdeligt, at spilde sit sinds muligheder, og alligevel gør vi det hver dag. Selv i den kristne verden lader vi vores sinds tanker strejfe omkring og føre os ind i middelmådighed og negativitet.
Rom. 8:5-6 siger:
Den kødelige vil det kødelige, og den åndelige vil det åndelige. Det, kødet vil, er død, og det, ånden vil, er liv og fred.
Gud har etableret sindet som en center for tænkning, beslutninger, tro og forestillingsevne. Dette afsnit i Romerbrevet viser os, at sindet afgør, om vi lever efter kødet – som er den syndige natur, negative ønsker og den del af mennesket, som ikke er genoprettet – eller efter ånden, den gudfrygtige, hellige, genskabte del af den kristne.
Hvis vi koncentrerer vores sind om negative ønsker, forestillinger eller erfaringer, vil vi til sidst følge disse tanker og begynde at praktisere dem til en vis grad.
De ting, vi koncentrerer vores sind om, bliver snart vores adfærd.
Det er veldokumenteret, at det et barn ser i fjernsynet, har indvirkning på dets adfærd.
Hvis det er en voldelig tegnefilm, bliver det som oftest ophidset og aggressivt.
Hvis det er en fredelig tegnefilm, giver det en mere mild og rolig opførsel. Ligeledes vil den mand, som ser pornografiske film, søge de seksuelle fantasier, han har iagttaget. Jeg tror, at meget af den voldtægt, incest og seksuelle vold, vi ser i vores verder kan føres tilbage til pornografi.
Gud formede vores sind til at være et fantastisk redskab til at Iære os hans veje, ikke kun mens vi er her på jorden men gennem hele evigheden.
Vi har evnen til at modtage information og bruge den, som ingen anden skabning har. Vi skaber billeder og tanker, som bliver hos os hele livet.
Det er Guds plan, at mennesker skal modtage hans ord og forstå hans veje for at have fællesskab med ham på hans plan for evigt.

Adam valgte forkert

Adam skulle modtage al den viden, han havde brug for, fra Faderen, ikke fra onde eller negative kilder. Træet til kundskab om godt og ondt var der for at give Adam en valgmulighed – at lære fra Gud eller fra verden.
Så længe Adam valgte at modtage Guds ord, havde han fremgang, og han ville være fortsat med at lære alting, også mere end træet til kundskab om godt og ondt nogen sinde kunne have givet ham. Men ved at tage del i verdens kundskab og tanker åbnede Adam sit sind og sin ånd for ting, der var i modsætning til Gud.
Den første virkning af Adams synd var åndelig død eller adskillelse fra Gud. Derefter fulgte en måde at leve på, som til sidst endte med fysisk død.
Germem Jesus kommer vi tilbage til Gud i åndelig henseende, når vi bliver født på ny. Men vores sind skal fornyes ved Guds kundskab, hvis vi skal leve sammen med ham hver dag.
Målet for enhver kristen skulle være at have den form for fællesskab med Herren, som det var hans hensigt fra begyndelsen. Selv om vi aldrig kommer tilbage til Edens Have med en genfødt ånd og et fornyet sind, kan vi komme til at leve og vandre sammen med Gud igen.
I Rom. 8:5-6, som vi læste tidligere, siger Paulus, at det, du koncentrerer dit sind om, er afgørende for, om du lever efter kødet eller efter Ånden. Hvis vi tænker på ting fra den negative verden omkring os, kommer vi til at leve kødelige, negative og verdslige liv. Paulus siger, at det kødelige sind fører til død.

Udenfor Guds velsignelse

Hvilken død taler Paulus om? Åndelig død? Nej, for hvis det var tilfældet, ville de fleste kristne have mistet deres frelse og være åndeligt døde, eftersom de fleste har sind, der ikke er fornyet.
Den død, han taler om, er adskillelse fra Guds velsignelse og forsørgelse.
At være død betyder i sin fulde mening egentlig at være adskilt.
At være fysisk død betyder at være adskilt fra sit legeme. At være åndeligt død betyder at være adskilt fra det evige liv sammen med Gud.
Men den form for død, som det kødelige sind medfører, er illustreret i Lukas 15 i lignelsen om den fortabte søn. I denne beretning taler Jesus om en utaknemlig søn, som forlod sin fader, spildte sin arv i et verdsligt liv og til sidst endte med at spise sammen med grisene. Hans tåbelighed havde adskilt ham fra hans faders kærlige omsorg, og han var elendig, mens han forsøgte at klare at leve i en negativ verden.
Bibelen siger: ”Da gik han i sig selv”.
– Sønnen vendte tilbage til sin fader og angrede, hvad han havde gjort (v. 17).
Da faderen modtog ham, sagde han:
”Min søn her var død, men er blevet levende igen” (v.24). Derefter omfavnede han ham, gav ham tøj på og genoprettede ham og fejrede hans hjemkomst med en stor fest.
Denne søn var aldrig fysisk død, og han holdt heller aldrig op med at være denne mands søn. Men da han forlod faderen og fulgte sine egne kødelige tanker, blev han adskilt fra eller død fra faderens beskyttelse og forsørgelse.
Det krævede, at han kom helt ned at skrabe bunden, inden denne søn vågnede op. Men han gjorde det og fornyede sit sind, så han vendte hjem.

Nøgle nr 16 til sindets fornyelse:

Det, du koncentrerer dit sind om, vil afgøre, hvor du går hen i livet.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Ligesom den fortabte søn er mange kristne i dag døde fra Guds beskyttelse og forsørgelse. De lever, som om de ikke var Faderens børn – med de samme kampe og fejltrin som de, der ikke kender Gud. Mange kristne er endog i tvivl om deres nye fødsel, fordi de møder de samme udfordringer som dem i verden og derfor tror, de ikke kan være virkelig frelst.
Der er nogle, som har konkluderet, at hele den kristne tro bare er en eller anden religion på grund af de negative ting, de har oplevet.
De tænker, at hvis Gud var virkelig i deres liv, så ville visse ting ikke være sket for dem. Problemet er mangel på kundskab om sindets fornyelse. Gud er med dem, og de er virkelig hans sønner og døtre. Men de lever i livets ”svinesti”, fordi deres sind er fyldt med verdens tanker.

I livets svinesti

Lad mig afslutte med parallellen til den fortabte søn her. At mennesker lever i livets svinesti betyder ikke nødvendigvis, at de søger efter synd eller det onde. Det betyder, at de lever adskilt fra Guds kundskab og vilje. De lever i konstant frygt og vantro, og deres sind har åbnet døren for negativitet og derved adskilt dem fra beskyttelse og forsørgelse fra Faderen.
Det kødelige sind er død – adskillelse – men det åndelige sind er liv og fred.
I Williams New Testament, Rom. 8:5-6 står der, oversat til dansk:
Mennesker, som lever efter den standard, der er sat af deres lavere natur, tænker normalt på de ting, som naturen fører tankerne hen på.
At tænke på de ting, som den lavere natur fører tankerne hen på, betyder død. At tænke på de ting, som Ånden fører tankerne hen på, betyder liv og fred.
Det emne, Paulus behandler her, er, hvad vores sind er fokuseret på. Når vi fokuserer på kødelige, sensuelle, grådige og materialistiske ønsker eller tanker med vrede, frustration og vold, så er vi afskåret fra Guds liv og fred. Så kommer vi til at leve i overensstemmelse med vores tanker. Men når vi fokuserer på Guds tanker, Guds ord og den måde, hvorpå Gud ønsker, vi skal leve hver dag, så lever vi i overensstemmelse med hans tanker og har hans beskyttelse og forsørgelse.
Es. 26:3 siger: ” . . .. og hvis sind er fast, som vogter på fred, for det stoler på dig”.
Det betyder ikke, at vi går rundt og ikke tænker på andet end Gud hele tiden. Han ved, at vores sind er vores livs kontrolcenter, og at vi må passe vores arbejde og sørge for vores hjem.
Johs. 1:1 siger, at Ordet var Gud. Når vi tænker på linje med Guds ord, når vores holdninger er styret af Guds ord, når vi møder livet med Guds ord, så er vores sind fæstet ved ham.
Vejen til at Guds liv og fred bliver vores liv og fred, er at have vores sind fæstet ved ham. Mennesker søger efter fred gennem stoffer, kærlighedsaffærer, materielle ting, religion, New-Age filosofier og mange andre ting, men de finder den aldrig.
Freden kommer kun til dem, som har et åndeligt sind, som de koncentrerer om Guds ord, og som ikke giver kødet eller verden lov til at styre dem.

Nøgle nr. 17 til sindets fornyelse:


Artiklen fortsætter efter annoncen:Når du giver dit sind et nyt fokus, får du et nyt billede af din fremtid.

Da jeg begyndte at lære om forskellen mellem et kødeligt og et åndeligt sind, var jeg en narkoman, som næsten havde ødelagt sit liv.
Mine tanker var så skøre, at jeg halvdelen af tiden ikke vidste, hvad jeg tænkte, og den anden halvdel af tiden ønskede jeg ikke, at nogen skulle vide det. Da jeg var blevet født på ny, var det næsten umuligt for mig at koncentrere mine tanker om positive ting.
Hvis Gud ikke havde sagt, at jeg kunne gøre det, ville jeg ikke have prøvet.

Guds ord hjælper

Efter måneders ihærdigt arbejde med at tilegne mig Guds ord og koncentrere mit sind om det, begyndte jeg at kunne kontrollere mine tanker og opbygge et åndeligt sind.
Når jeg følte mig deprimeret, begyndte jeg at tænke på den bestemmelse, Gud havde for mit liv, i stedet for at drikke eller ryge en joint.
Når jeg var vred og havde lyst til at slå en i fjæset, begyndte jeg at tænke på den store kærlighed, som fik Jesus til at give sit liv for mig.
Når jeg begyndte at bekymre mig om regninger og penge, standsede jeg op og begyndte at tænke på Guds løfter om at dække alle mine behov og give mit liv fremgang.
Snart begyndte jeg at erfare Guds fred, fordi mit sind var koncentreret om ham. Jeg begyndte at se hans velsignelse og forsørgelse, fordi jeg fulgte Ånden og ikke kødet. Det samme kan ske for dig.
Vi skal øve os i at koncentrere vores sind om Guds ting og ikke denne verdens ting, så at vores kontrolcenter fører os i Guds retning.
Meditation er ganske enkelt at tænke på noget. Vi mediterer alle sammen hver dag hele dagen. Men problemet er, at vi ofte mediterer over negative, selviske, frygtsomme og verdslige ting.
Men hvis vi tænker på eller mediterer over Guds ord dag og nat, siger Salme 1:3, at vi vil være ”som et træ, der er plantet ved bækken; det bærer frugt til rette tid, og dets blade visner ikke. AIt, hvad han gør, Iykkes for ham”.
Når du kan kontrollere dit sind, kan du kontrollere din skæbne, fordi Guds ords sandhed er grundlaget for al succes i livet.

Artiklen er skrevet af Casey Treat og stammer fra bogen ”Sindets fornyelse” (Alstrups forlag på dansk). Casey & Wendy Treat har bl.a. grundlagt Christian Faith Center i USA og er internationalt anerkendte undervisere.
Artiklen er skrevet af Casey Treat og stammer fra bogen ”Sindets fornyelse” (Alstrups forlag på dansk). Casey & Wendy Treat har bl.a. grundlagt Christian Faith Center i USA og er internationalt anerkendte undervisere.

Skridt til personlig forvandling

1. Kontrolcentret i mit liv er


Artiklen fortsætter efter annoncen:2. Hvilke ting tænker jeg på, som medfører negative resultater i mit liv?

3. Hvilke områder af min tænkning er åndelige?

4. Hvilke områder af min tænkning er kødelige?

5. Hvad kunne jeg tænke mig at koncentrere mine tanker om for

at forme en ny fremtid?

 

Af Casey Treat