Fundament, Fitness, Familie, Fællesskab, Finanser og Fest

Hvis du prioriterer dit job højere end din familie, vil du snart miste din familie, som mange i vores land allerede har fundet ud af. Over halvdelen af ægteskaberne ender i skilsmisse, og hovedårsagen er forkerte prioriteter hos den ene eller begge ægtefæller.
Hvis du prioriterer dit job højere end din familie, vil du snart miste din familie, som mange i vores land allerede har fundet ud af. Over halvdelen af ægteskaberne ender i skilsmisse, og hovedårsagen er forkerte prioriteter hos den ene eller begge ægtefæller.

Det er de seks områder, hvor du skal overveje dine prioriteter i lyset af din kristne tro. I dette afsnit af serien ’Sindets fornyelse’ beskriver Casey Treat også 8 skridt til at finde planen for ens liv.

Vi skal have Guds perspektiv på fem områder, hvis vi skal bevæge os fremad i vores kristne liv, efter at vi er blevet omvendt.

Det er områder, hvor ikke ret mange kender til sandheden i Guds ord, og derfor kæmper de sig igennem livet og lever langt fra Guds fuldkomne vilje.
Min hensigt med at diskutere disse områder er at udfordre dine tanker om dem.
Jeg inviterer dig til at søge efter større kundskab og indsigt på hvert område, fordi det er afgørende for, at du kan lykkes i livet og i fælleskabet med Gud.

Du skal tro, at Gud har en plan og en bestemmelse for vores liv.

De fleste mennesker i vores verden i dag lever bare for at få livet til at gå. De har ingen fornemmelse af formål eller bestemmelse. Betalingen af de månedlige regninger og køb af en ny bil eller måske et større hus er alt, hvad de tænker på.
Men sagen er faktisk den, at inden Gud skabte jorden, kendte han dig og havde planlagt et godt liv for dig.
Den gennemsnitlige kristne fuldfører aldrig Guds bestemmelse for sit liv, fordi han ikke ved noget om den og kun lever for lavere mål og ønsker.

Vi er genskabt i Jesus Kristus

Efeserbrevet 1, 3-6 siger:
”Lovet være Gud, hvor Herre Jesu Kristi fader, som i Kristus har velsignet os med aI himlens åndelige velsignelse. For før verden blev grundlagt, har Gud i ham udvalgt os til at stå hellige og uden fejl for hans ansigt i kærlighed. I sin gode vilje forudbestemte han os til barnekår hos sig ved Jesus Kristus til lov og pris for hans nådes herlighed, som han har skænket os i sin elskede søn.”

Forudbestemt

Efes. 1:11 fortæller os, at vi er ”forudbestemt dertil ved Guds beslutning; for han gennemfører alt efter sin viljes forsæt”.
Efes. 2:10 belyser også sagen: ”For vi er Guds (eget) værk (hans håndværk), genskabt i Kristus Jesus (født på ny) for at vi skal gøre de gode gerninger, som Gud har forudbestemt (planlagt i forvejen) for os” (fra The Amplified Bible).

Gud har en plan

Guds forudbestemmelse i henhold til, hvad vi læser i Rom. 8:29, er altid baseret på hans forudviden: ”For dem, han forud har kendt, har han også forud bestemt.”
Alle disse vers fortæller dig, at du ikke er en marionetdukke, som hænger i en snor uden at have nogle valg i livet.
Det er sådan, at inden verdens grundlæggelse gav Gud dig en vilje, og derefter ventede han op gennem historien på at se de valg, du ville træffe. Baseret på hans forudviden om dine valg planlagde han et udbytterigt, lønnende og tilfredsstillende liv for dig.
Vores største opgave i livet er altså ikke at arbejde på, at vores egne drømme går i opfyldelse.
Vores opgave er at søge Gud, finde hans plan og formål for vores liv og derefter søge at opfylde den med alt, hvad der er i os.
De fleste mennesker i denne verden er ikke glade for at gå på arbejde hver dag, fordi de ikke føler, at de opfylder noget formål eller nogen bestemmelse.
Mange forsøger at gøre ting, som de ikke er kaldet til at gøre, og de efterligner bare eller prøver at ligne andre. Enten du skal undervise, opdrage børn, være præst for en kirke eller bygge flyvemaskiner, så har Gud en god plan for dit liv, som vil give dig den største tilfredsstillelse, du kan opnå her på jorden.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Otte skridt i Guds plan

Her er otte skridt til at opdage, hvad Gud har bestemt for dig:

Tænk over, hvad du virkelig ønsker inderst inde, ikke på, hvad andre vil have dig til at gøre, eller på virkelighedsfjerne fantasier (Salme 37 :3-4).
Find ud af, hvad du brænder for (Johs. 2:17).
Bliv klar over, hvilke gaver og talenter, der flyder naturligt igennem dig (Rom. 12:4-6).
Søg vejledning fra modne kristne venner og ledere (Ordspr. 11:14;78:1).
Lyt til Helligåndens vidnesbyrd i din ånd (Rom. 8:14).
BIiv klar over, hvad du kan eller ikke kan give dig 100% til (1. Johs. 3:16).
Bliv klar over, hvad der giver god frugt i dit liv (Matt. 12:33).
Følg Guds fred inden i dig (Kol.3:15).

2 Vi må tro, at det, der styrer vores liv, er det, der er i vores indre, ikke omstændighederne omkring os.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Let at give de andre skylden

Det er let for alle at give regeringer, samfundet, familien eller andre begivenheder skylden for, hvordan man er i dag.
De fleste mennesker vil være enige med dig, når du begynder at beklage dig over de ting omkring dig, som du mener styrer dit liv – enten det er trafikken, der gjorde dig gal, regeringer, som tog dine penge, chefen, som behandlede dig forkert, eller ægtefællen, som hele tiden irriterer dig.
I virkeligheden træffer du valg med hensyn til alle disse ting. Dit engagement i dem, og måden du reagerer på, afgør du selv.
Mens der er hændelser og situationer, vi ikke vælger eller ønsker, så er det en kendsgerning, at de ydre omstændigheder ikke styrer vores liv – det gør vi.

Mistede spædbarn

Det er let at lade de negative ting, der sker, blive styrende faktorer i vores liv, men det behøver vi ikke. Vi kan rejse os, tage kontrollen over vores tanker og følelser og fortsætte fremad.
Da to af mine nære venner fx mistede en to måneder gammel baby på grund af det syndrom, der kaldes ”pludselig spædbarnsdød”, måtte de beslutte, hvordan de skulle forholde sig til det.
Det knuste deres liv – og mit – for en tid. Men til sidst rejste de sig i tro og kærlighed og fortsatte i deres tjeneste for andre, ifølge den særlige plan Gud havde for dem.
De tillod ikke denne tragedie at kontrollere dem og føre dem ind i et liv med bitterhed, vrede og tvivl. Jesus sagde i Matt. 12:35: ”Et godt menneske tager gode ting frem af sit gode forråd, og et ondt menneske tager onde ting frem af sit onde forråd”.
Det er ikke det, der er omkring dig, som bestemmer din fremtid. Det er, hvad der er i dig. Egentlig er din fremtid i dit hjerte.

3 Vi skal tro, at hvis vi giver det bedste, vil vi få det bedste.

Uanset hvordan økonomien og konjunkturerne er, så er Gud overflodens Gud. Han sagde til Abraham: ”Jeg er El Shaddai”, den Gud, som er mere end nok.
Abraham blev en meget rig mand, da han levede sammen med Gud (1. Mos. 22: 12-17). Hans rigdom var ikke kun på det økonomiske område. Han havde fremgang i sin familie, sine andre relationer og i sit åndelige liv. Hans søn Isak havde fremgang i et land, hvor der var hungersnød og dårlige tider, mens han levede sammen med Gud og adlød hans ord.
Jesus sagde i Johs. 10:10: ”Jeg er kommet, for at de skal have liv og have i overflod.”


Artiklen fortsætter efter annoncen:Tiende giver velsignelse

I Lukas 6:38 får vi at vide:
Giv, så skal der gives jer. Et godt, presset, rystet, topfyldt måI skaI man give jer i favnen. For det mål I måler med, skal I selv få tilmålt med.
Profeten Malakias siger, at vi skal bringe vores tiende, en tiendedel af vores indkomst, til kirken (egentlig templet, dvs. Guds riges arbejde, red.), så der vil være føde nok i Guds hus. Når vi tror, dette løfte er knyttet til vores bestemmelse, og handler efter det, kan Herren åbne himlens vinduer og hælde velsignelser ud over os.
Gud ønsker, at menneskene skal nyde hans skaberværk, inklusive alle de gode ting, han har placeret på jorden. De gode ting er her ikke for at fremme Satans tilhængeres liv i synd. De bedste ejendomme blev ikke skabt til værtshuse eller kasinoer. De er til Guds folk, så de kan gøre Guds arbejde og glæde sig over deres fællesskab med ham.
Gud anbragte ikke Adam og Eva i en ørken. Han satte dem i en smuk have, fordi han ønskede, de skulle være velsignet.
Når vi fornyer vores sind i overensstemmelse med Guds ord og lever efter hans principper, kommer vi til at opleve hans overflod åndeligt, mentalt, fysisk og økonomisk. Vi lever ikke for velsignelserne. Vi lever for Gud, og når vi lever for ham, bliver hans rige liv og velsignelser vores.

4 Vi skal ordne vores liv på en afbalanceret måde og sørge for, at vores prioriteter er i overensstemmelse med Guds vilje.

Hvis du prioriterer dit job højere end din familie, vil du snart miste din familie, som mange i vores land allerede har fundet ud af. Over halvdelen af ægteskaberne ender i skilsmisse, og hovedårsagen er forkerte prioriteter hos den ene eller begge ægtefæller.
Når vi sætter de forkerte ting først i livet, går det galt. Der er ikke nogen vej udenom at prioritere rigtigt. Jeg har hørt en af vores lands førende foredragsholdere og konsulent inden for erhvervslivet undervise om, at du ikke kan bruge tid på din familie og samtidig gøre alt, hvad der er nødvendigt, for at nå frem i erhvervslivet. Mange godtager denne filosofi og ofrer deres familier, helbred og sindsro.
Det er måske rigtigt, at du uden Gud ikke kan have fremgang uden at opgive alt andet. Men med Gud kan du.
Hvis du vil gøre Jesus til den vigtigste prioritet i dit liv, vil han sætte dig i stand til at lykkes i erhvervslivet, familien og på alle andre områder af dit liv.
Jesus sagde: ”Men søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt det andet gives jer i tilgift’. (Matt. 6:33).
Som du vil opdage, kan jeg godt lide at se på livets komplicerede forhold på en enkel måde.

De seks F’er

Derfor kommer der her seks F’er, som kan hjælpe dig med at undersøge dine prioriteter og lave en plan over dem:

1. Fundament:
Fællesskab med Herren gennem regelmæssig bøn, bibelstudium og kirkegang.

2. Fitness:
Psykisk og fysisk sundhed ved fornyelse af sindet, studier, regelmæssig motion, ordentlig hvile og ordentlig ernæring.

3. Familie:
Stærkt og lykkeligt fællesskab med ægtefælle og børn gennem daglig kommunikation og tid sammen.

4. Fællesskab:
Sunde relationer til venner, som bygger dig op og hjælper dig med at bevæge dig frem mod dine mål i livet.

5. Finanser:
En tilfredsstillende karriere, som giver dig fremgang og opfylder dine drømme.

6. Fest:
Rekreation og aktiviteter, som gør dig i stand til at nyde de velsignelser, du har fået.

5 Vi skal være fremragende!

At være fremragende er nøglen til at erfare Guds vilje på alle områder i livet. Men vi lever i en verden, hvor det anses som godt bare lige at klare den.
Vi skal forstå, at i Guds perspektiv er det gode fjende af det bedste. Mange mennesker gør ikke deres bedste på arbejdet. De gør kun det mest nødvendige. Problemet er, at de ikke forstår, at de kan få mere ud af det end den lønnings check, de modtager.
Nye muligheder fra Herren, forøgelse og fremgang kommer til dem, som er tro i det små. Hvis du giver dit bedste, når ingen andre end Gud ser det, vil du snart blive betroet mere (Luk. 1.6:10-72).

Profeten Daniel var fremragende

Daniel var en profet i Det gamle Testamente, som blev taget til fange og ført til Babylon som en ganske ung mand. Hans familie var blevet dræbt, og hans land ødelagt. Han var flygtning i en stor by uden familie og mennesker til at hjælpe sig.
Babylon var et sted præget af New-Age, verdslig humanisme og dæmoniske kræfter, som ikke på nogen måde tjente Gud.
Til trods for alle disse ting, som var imod ham, rejste Daniel sig til at være en leder i nationen og have indflydelse på mange mennesker.
Det har vist sig, at Daniel, som kongen gav navnet Beltshassar, besad en fremragende ånd, forstand og indsigt, evnen til at tyde drømme, løse gåder og besvare vanskelige spørgsmål. Dan.5:1.2
Fordi Daniel havde en fremragende ånd, blev han efterspurgt og respekteret af lederne i Babylon.
Hvis vi kristne kunne lade være med at have den holdning, hvor det kun drejer sig om lige at overleve, og begynde at gøre vores allerbedste på alle områder af livet, så kunne vi også få en højt respekteret indflydelse på vores land.

Undgå middelmådighed

Middelmådighed er en forbandelse, som får mennesker, familier, erhvervslivet og tjenester til at eksistere langt under deres potentiale. Det er kun ved at yde vores allerbedste, vi når til højdepunktet af vores evner.
Fordi middelmådighed er normen i samfundet og så meget lettere at opnå, er vi nødt til at kæmpe for at gøre det fremragende. Det skal være en drivkraft og lidenskab, som får os tidligere op om morgenen, får os til at arbejde længere om aftenen og motiverer os til at gøre mere, end der forlanges.
Salme 8:2 siger: ”Herre, hvor Herre! Hvor herligt er dit navn over hele jorden, du som har bredt din pragt ud på himlen.”
Guds navn beskriver hans væsen. Når der står, at hans navn er herligt, så betyder det, at hans karakter, natur, væsen og alt ved ham er herligt. Gud har ikke noget med middelmådighed og lunkenhed at gøre. Han går efter det bedste hele tiden og er altid fremragende.

Yd dit bedste!

Derfor skal vi på samme måde altid stræbe efter at yde det allerbedste. Vi er nødt til at begynde, hvor vi er, og bruge de midler, vi har. Men pointen er, at vi altid skal stræbe efter at gøre det bedre og have som mål at være fremragende.
Du er der måske ikke endnu (jeg ved, at jeg ikke er), men du er på vej. Accepter ikke et middelmådigt liv. Kæmp for at være fremragende på alle områder.

Vær fremragende på dit arbejde
Vær fremragende i opdragelsen af dine børn
Vær fremragende i dine relationer og din kommunikation
Vær fremragende i dit hjem
Vær fremragende i dit kristne liv
Vær et fremragende menneske

Mennesker, der er fremragende, stræber altid efter at gøre det bedre, og de lærer at elske forandring.
Ser du, når du lærer at elske forvandlingsprocessen – og de fem områder, hvor dit sind skal fornyes – så vil du forandre dig.

Artiklen er skrevet af Casey Treat og stammer fra bogen ”Sindets fornyelse” (Alstrups forlag på dansk). Casey & Wendy Treat har bl.a. grundlagt Christian Faith Center i USA og er internationalt anerkendte undervisere.
Artiklen er skrevet af Casey Treat og stammer fra bogen ”Sindets fornyelse” (Alstrups forlag på dansk). Casey & Wendy Treat har bl.a. grundlagt Christian Faith Center i USA og er internationalt anerkendte undervisere.

Skridt til personlig forvandling

1. Tror jeg, at Gud har en plan for mit liv?
2. Hvilke dele af Guds plan lægger jeg mærke til på nuværende tidspunkt af mit liv?
3. Hvilke ydre omstændigheder giver jeg lov til at styre mit liv?
4. Er jeg villig til at give det bedste til Gud for at få det bedste?
5. Hvilke prioriteter i mit liv er ude af balance?