DR Kirken

s21_Daab PresseDR Kirken i Løsning Kirke: Ved dagens gudstjeneste handler sognepræst Henrik Højlunds prædiken om de indre dæmoner, men der er også barnedåb, og nydøbte Aske finder sig uden at kny i at blive præsenteret for menigheden siddende på præstens arm. Foto: DR Kirken