Min veninde svigter min tillid

Portrait of happy young female embracing her friend from behindKære Suh:
Jeg har problemer med en af mine veninder. Vi har kendt hinanden i 5 år og har oplevet mange sjove og spændende ting sammen.
Problemet er, at hun nogle gange skuffer mig ved ikke at bakke mig op, som jeg regner med, eller ved at hun svigter min tillid (har flere gange erfaret, at hun har fortalt noget meget personligt om mig videre).
Jeg er af den holdning, at jeg gerne vil give folk en chance og selvfølgelig også hende, og desuden synes jeg også, Bibelen taler om, at man altid skal tilgive andre, men er der ikke også en grænse? Jeg bliver jo vildt ked af det og såret, hver gang det sker.
Vh Veninden

Kære Veninde
Jo, naturligvis er der en grænse for, hvad man skal byde sig selv.
Det er prisværdigt og godt at prøve at være rummende og overbærende overfor andre, og så længe det resulterer i positiv og konstruktiv udvikling af venskabet, altså hvor begge parter bliver klogere på hinanden og lærer nye og bedre måder at omgås hinanden på, så er man på rette vej.
Man vil her også opleve, at tilgivelsen og det at være overbærende ikke falder så svært. Det nytter jo, og svigtene og skuffelserne bliver færre og færre med tiden, fordi den anden part er indstillet på at ændre adfærd, så det ikke sker igen.
Men hvis rummeligheden og overbærenheden ender med at være i en sådan udstrækning, at det bliver nedbrydende og destruktivt for én selv, og den svigtende og skuffende part ikke er indstillet på (eller evner) at se på deres del af ansvaret for konflikterne/problemerne, er situationen anderledes.
Her kan man være nok så indstillet på at tilgive og bære over med, men det er meget svært at blive ved med, hvis der for det første ikke finder en sand anger sted, og for det andet, hvis den anden part ikke giver indtryk af at ville/kunne ændre på den pågældende adfærd.
Denne sidste konklusion – at det ikke er sandsynligt, at der sker nogen ændring – kræver naturligvis, at man har gjort sig den ulejlighed at tale med modparten om situationen, forklaret, hvordan den pågældende adfærd påvirker én og hvad man har brug for for at kunne genskabe tilliden.
Skulle dette alligevel ikke resultere i ændring af det dårlige mønster synes jeg, du skal overveje at stoppe venskabet.
Både fordi det vil blive ved med at gøre dig ked af det, men også fordi det bliver mere og mere svært for dig at være en oprigtig og god veninde for din nuværende veninde. Indestængt vrede og frustration har det nemlig med at samle renter i systemet, og det påvirker naturligvis forholdet til den anden part.
Husk, at der er forskel på at ikke at ville tilgive et andet menneske – og så på ikke at ville blive ved med at fortsætte mønsteret: du kan altså godt tilgive din veninde hendes sidste svigt – men samtidig holde fast i, at I ikke skal være (tætte) veninder mere. På den måde, er du selv med til at have indflydelse på, at hun ikke igen sårer dig/svigter dig.
Hilsen Suh