Påskens begivenheder i malerier

Billederne er malet af Peer Laigaard, som selv mødte Jesus for nogle år siden, da han blev helbredt og frelst.
Billederne er malet af Peer Laigaard, som selv mødte Jesus for nogle år siden, da han blev helbredt og frelst.

Kunstneren Peer Laigaard har illustreret påskens begivenheder med sine karakteristiske malerier. 

Skærtorsdag

Efter mørkets frembrud fejrer Jesus det jødiske påskemåltid med disciplene.
Mens de spiser siger Jesus: ”En af jer vil forråde mig”. Flere spørger: Det er vel ikke mig? Da Judas dypper sit brød i skålen sammen med Jesus, svarer Jesus, at det er ham. Judas går ud i mørket.

Nadveren

Jesus bryder brødet og deler vinen som et tegn på den nye pagt: »Drik alle heraf, for det er mit blod, som besegler den nye pagt, og som udgydes for mange, for at de kan få tilgivelse for deres synder. Jeg siger jer: Jeg skal ikke drikke vin mere før den dag, da jeg drikker den ny vin sammen med jer i min Fars rige.«

Alle vil forråde mig

Efter lovsangen går Jesus og disciplene ud til Olievenbjerget. Jesus siger, at den nat vil alle forråde ham. Peter bedyrer, at han ikke vil. Men Jesus forudsiger, at før hanen har galet to gange, har Peter forrådt ham tre gange.

Getsemane have

Jesus spørger disciplene om at våge sammen med ham: Han er sørgmodig og urolig. »Jeg er dødsens angst,« udbrød han. »Bliv her og hold jer vågne, mens jeg beder!«
Men disciplene falder i søvn.
Han vækker dem, men de falder igen i søvn.
Alene beder Jesus: »Far, hvis det her lidelsens bæger ikke kan tages fra mig, men jeg er nødt til at tømme det, så lad din vilje ske.«

Jesus fejrer den jødiske påske (til minde og befrielsen fra Egypten) sammen med de 12 nærmeste disciple.
Jesus fejrer den jødiske påske (til minde og befrielsen fra Egypten) sammen med de 12 nærmeste disciple.
Jesus tages til fange

Judas dukker frem af mørket med bevæbnede mænd. Han forråder Jesus – med et kys.
Peter trækker sit sværd og hugger ud efter ypperstepræstens tjener. Men Jesus læger mandens øre og følger frivilligt med, mens disciplene flygter.

Forhør – hanen galer

Jesus bringes i forhør hos de jødiske ledere. Falske vidner føres frem. Jesus indrømmer, at han er Messias. Han udsættes for slag i ansigtet og spot. De religiøse ledere dømmer Jesus til døden.
Imens nægter Peter af frygt, tre gange, at han kender Jesus.
Hanen galer for anden gang.
Peter går fortvivlet bort. Da Judas hører, at Jesus er blevet dømt til døden, kaster han bestikkelsen på 30 sølvpenge ind i templet og begår selvmord.

Langfredag

Tidligt om morgenen føres Jesus til den romerske guvernør Pilatus.
Jesus tier overfor jødernes anklager. Pilatus giver folket mulighed for at få Jesus eller forbryderen Barabbas løsladt. Men hoben forlanger Barabas frigivet og råber: Korsfæst ham! om Jesus. Pilatus vasker derefter sine hænder som tegn på, at han fralægger sig ansvaret. Derefter overgiver han Jesus til tortur, hån og korsfæstelse.


Artiklen fortsætter efter annoncen:



Lidelsens vej
Efter at have pint og plaget Jesus tvinger soldaterne ham til selv at bære sit kors ad Via Dolorosa ud til Hovedskalsstedet. Jesus segner under byrden, og Simon af Kyrene tvinges til at bære korset.

Korsfæstelsen

Jesus nagles til korset og hænger i timevis, før han dør.
Imens kastes der lod om hans tøj. Forbipasserende håner ham. Kun Johannes og Jesu mor og nogle få kvinder bliver hos ham. Jesus oplever endda at være forladt af Gud.
Ved 12-tiden bliver der solformørkelse i tre timer. Jesus råber herefter: ”Det er fuldbragt!” – og udånder med et højt skrig.
Et jordskælv ryster byen, og forhænget i templet revner fra øverst til nederst. Grave springer op, og flere døde opstår og går ind i byen.

Jesus lægges i graven

Sidst på eftermiddagen får Josef fra Arimatæa, som er tilhænger af Jesus, udleveret liget. Han får liget svøbt ind i et ubrugt lagen og lægger det i en ny gravhule, som er udhugget til ham selv. En stor sten rulles for indgangen.


Artiklen fortsætter efter annoncen:



Påskelørdag

Jødiske ledere vil have udleveret liget af frygt for, at disciplene skal påstå, at Jesus er opstået fra de døde. Pilatus sætter derfor vagt ved graven, som også forsegles.

En engel bekendtgør, at Jesus har sejret over døden.
En engel bekendtgør, at Jesus har sejret over døden.
Påskemorgen

Tidligt søndag, før det er lyst, går Maria Magdalene ud til graven. Pludselig rystes jorden voldsomt. En engel har rullet stenen bort fra graven og sat sig på den. Han udstråler et stærkt lys. Vagterne er faldet til jorden af skræk. Men englen siger til Maria, at Jesus er genopstået, og englen viser hende den tomme grav med ligklædet.

Jesus viser sig

Disciplene vil ikke tro det.
Peter og Johannes løber ud til den tomme grav. Peter tager nordpå til Galilæa for at fiske.
Men pludselig står Jesus foran de andre og siger: »Fred være med jer!« Tvivleren Tomas får lov at røre ved hans sår. Jesus aftaler at mødes med dem alle i Galilæa.
Jesus møder undervejs to disciple på vej til Emmaus.
De jødiske ledere bestikker vagterne til at sige, at liget blev stjålet.
Ved Genesaret sø møder Jesus igen Peter, tilgiver ham og kalder ham til hyrde.

Missionsbefalingen

På en bjergskråning i Galilæa tager Jesus afsked med disciplene.
»Gud har givet mig al magt i himlen og på jorden,« sagde Jesus. »Gå derfor ud og gør mennesker fra alle folkeslag til mine disciple. Døb dem til at tilhør Faderen og Sønnen og Helligånden, og lær dem at adlyde alt, hvad jeg har befalet jer. Og husk: Jeg er altid hos jer indtil verdens ende.«


Artiklen fortsætter efter annoncen: