Hvordan taler Gud til os?

Gud taler til dig ’i dit sinds teater’. Men du må teste ethvert budskab ved at studere Bibelen.

Af Elizabeth Alves. Oversat af Bodil Lanting

Hvordan taler Gud, hvis han ikke taler, så man kan høre det?

Svaret er, at Gud taler ’i dit sinds teater’ og gennem din åndelige høresans – på samme måde som du bruger dit naturlige sind og din naturlige høresans.

Vi tænker i billeder

Vi tænker ikke i ord men i billeder. Forestil dig, at en ven siger:
– Du skulle bare have set Tom (din bedste ven) på gadehjørnet i går sammen med hans lille pige. De fortalte mennesker om Jesus, og hans datter sang ’Jesus elsker mig’ på en helt fantastisk måde!
Når du hører det, ser du Tom for dig på et gadehjørne, mens pigen synger. Du kan se det for dig i dit sinds teater og høre det med dit indre øre, fordi du kender dem begge to så godt.
Hvis du lige var blevet forlovet og gerne ville fortælle din familie om det, ville du sikkert forberede dig mentalt ved at spille hele situationen igennem igen og igen. Og i dit sinds teater ville du se og høre, hvordan hvert enkelt medlem af din familie reagerer.
Hvis nogen siger ordene ’mand’, ’kvinde’ eller ’hus’, vil du ikke se fx bogstaverne
m-a-n-d for dit indre blik. Derimod ville du se en mand.
Men hvis nogen siger ’min far’, ’min mor’ eller ’mit hjem’, vil du se noget helt andet i dit sinds teater.
Hvem elsker du højest i hele verden? Nu er det et helt anderledes billede. Tænk på et helt særligt øjeblik, som du har oplevet sammen med din bedste ven. Du vil ikke se ord, men snarere en faktisk begivenhed, som har prentet sig i dit sind. Du kan høre og se, hvad der blev sagt og gjort.
Lige nu kan du hverken høre eller se, men fordi denne person betyder så meget for dig, og oplevelsen står så klart prentet i hukommelsen, kan du gennemleve det igen og igen.

Herrens ’billedsprog’

Det er på samme måde med Herren. Når du begynder at tilbringe tid sammen med ham og meditere over hans ord, vil du også se og høre ham og lære ham at kende – endda bedre end du kender din allerbedste ven.
Den tid, du bruger sammen med Herren, udvikler sig helt naturligt til et intimt, kærligt forhold mellem dig og Jesus.
Du har sikkert hørt hans røst mange gange, og Helligånden har uden tvivl også givet dig mange indtryk eller billeder, som du ikke vidste kom fra ham.
Mænd betegner ofte Helligåndens indskydelser som ’en mavefornemmelse’, mens kvinder taler om ’en dyb indre fornemmelse eller en indre viden’.
Men jeg kan ikke understrege det kraftigt nok, at Helligånden ALDRIG siger noget til dig, som er i modsætning til Guds ord.

Test det talte ord

Hvis du ’får et ord’ og du er i tvivl, hvorvidt det kom fra Gud, dig selv eller fjenden, må du først studere Bibelen for at se, hvad den siger om sagen. Måske har du brug for en bibelordbog, så du kan genfinde de ord eller billeder, du modtager.
Tænk på dengang, jeg fik et kald til bøn. Jeg hørte ordene: ”Elizabeth, jeg har brug for dig!” Derefter begyndte jeg at meditere over hvert af de ord, Herren havde sagt.
Jeg kendte selvfølgelig mit eget navn, og ordet ’jeg’ betegnede selvfølgelig Herren, ’har’ betegner enten noget nutidigt fremtidigt. Men hvad var det så, Jesus havde brug for?
Bibelordbogen viste mig, hvor jeg kunne finde ’brug for’. Faktisk var det kun én ting, Jesus havde ’brug for ’ i Bibelen – et æsel!
Hvad nu? Jeg fandt et leksikon og læste om æsler. Jeg fandt ud af, at et æsel er et dyr, som kan bære tunge byrder, faktisk flere gange sin egen vægt. Somme tider vil et æsel bære en mand, somme tider mandens oppakning. Ofte vil æslet gå side om side med manden.
Var det sådan, at Herren kaldte mig til at hjælpe med at bære en mand eller hans byrde? (Der gik lang tid, før det blev bekræftet, men jeg fandt ud af, at Gud kaldte mig til at bære både manden og byrden på forskellige tidspunkter i min forbøn).

Sådan kan du høre Guds stemme

Satan ønsker absolut ikke, at du hører Guds stemme, for dit partnerskab med Herren kan skade ham og hans rige. Hvis du husker, at du er nødt til at bekæmpe fjenden hver gang du sætter tid af til at være alene med Gud, vil du lettere kunne leve op til din målsætning om at bede. Du vil også finde disse redskaber vigtige, når det gælder at vinde kampen:
Bind fjendens stemme. Når du beder, vil Satan prøve at blande sig. Derfor må du binde hans stemme, før du begynder at bede. Gør det i Jesu navn og stol på Helligånden. Han vil lede dig ind i hele sandheden. (Mat. 16:19; Joh. 14:26; 15:16-27; 16:13-15; Jak. 4:7-8; 1 Pet. 5:8-9).
Overgiv din egen vilje og din fornuft til Helligånden. Tit og ofte vil din egen vilje og din fornuft stå i vejen for det, som Herrens Ånd vil dele med dig eller lære dig. Stol på Herren med hele dit hjerte, men stol ikke på din egen forstand (Sl. 119:104, 125; Ordspr. 3:5; 16:3; 1 Kor. 2.14-16; Jak. 4:7-8).
Tænk ikke på dine egne problemer. Det er ikke altid let, men det er nødvendigt for at sikre en god kommunikation. Hvis du koncentrerer dig om dine egne problemer, kan du sidde fast i en bestemt tankegang, og det skaber forvirring og en blanding af forskellige fortolkninger. (Sl. 37:5; 42:5; 43:5; Ordspr. 3:5; 14:30; Es. 26:3; Fil. 2:4; 4:6-7; 1 Pet. 5:7)
Koncentrer dig helt om Guds Ord. Fokuser på det, han siger. Man hører passivt, men det at lytte kræver aktiv handling. Det vil kræve både mental anstrengelse og opmærksomhed.
Satan vil kæmpe imod dig på dette område, for jo mere du ved om Guds Ord, jo mere vil du være en trussel mod mørkets rige. (Sl. 37:7; Ordspr. 4:4, 20, 23; 1 Kor. 2:10-12; 2 Kor. 10:5).
Tal så lidt som muligt. Når du har bedt og bønfaldet, skal du bruge tid til at være stille og lytte til Herren. Det gør du på samme måde, som når du taler med en kær ven. (4. Mos. 9:8; Sl. 18:28; 27:14; 31:24; 37:5; Højs. 2:14)
Skriv ned. Lyt til dine tanker og ideer. Herrens Ånd vil tale til dig gennem indtryk eller billeder i dit sinds teater. Når det sker, skal du skrive det ned, for man har tendens til at glemme, som tiden går.
Måske vil Herren tilføje noget mere senere. Du vil snart kunne se, at det, du har skrevet, danner et mønster. Når du bliver ved med at bede og ser svar på din bøn, vil visse billeder give særlig mening for dig. (2. Mos. 17:14; Sl. 16:7; 36:8b-9; 37:5; 77:6; Ordspr. 9:10; 16:3,9; 1 Kor. 2:9-16).
Diskuter ikke med Gud, når hans Ånd taler. Måske vil du argumentere imod budskabet indvendig og sige: ’Det er bare mig. Det er noget, jeg bilder mig ind.’ Men når du sammenligner med dine noter, vil Gud bekræfte det fra dine tidligere bedestunder, eller han vil tilføje flere ’vidner’ til sine fremtidsplaner. (Es. 46:10-11; Joh. 16:13; 1 Kor. 2:16; 2 Kor. 13:1b; Fil. 2:5)
Vent på Herren med hensyn til fortolkningen. Prøv ikke selv at finde ud af, hvad dine indtryk betyder, når du modtager dem. Vent på Guds timing og hans visdom. (Sl. 27:14; 37:7; Ordspr. 2:6; 16:3; Dan. 2:22, 23, 28,30; Joh. 10:4; Ef. 1:17; Kol. 1:9).
Gå ikke foran (og sak ikke agterud) i forhold til Helligånden. Når Herren viser os noget eller fortæller os noget, bliver vi ofte så begejstrede, at vi løber afsted for at dele det med andre. Men Herrens Ånd er ikke færdig med os endnu. Lad ham udvikle de tanker, han giver dig, vent indtil du ved, at nu er han færdig.
Prøv ikke at få tingene til at ske. Ordspr. 16:9 siger:
Et menneske kan udtænke gode planer, men Herren afgør, hvad der sker med dem. (Jer. 10:23; 1 Kor. 4:5a; 2 Kor. 4:6; 2 Pet. 3:9a).
Vær pålidelig. Herren vil dele tanker og planer med dig, ligesom du deler ting med din ven. Han forventer det samme af dig, som du forventer af den, som du betror dig til. Jo mere han kan stole på dig mht. dybe og intime ting, jo mere vil han betro dig. (1 Mos. 18:17-19; 4 Mos. 12:7,8; Sl. 25:14; Es. 45:3).
Helligånden taler gennem musik. Ind imellem vil du vågne om morgenen med en sang eller strofe i hjertet, fx ’Lyde og tro’. Lyt til ordene – i dagens løb kan de måske være den nøgle, du har brug for, til at opbygge din tro og vinde sejr. (2 Mos. 15:1; 2 Krøn. 20:21-22; Sl. 32:7b; 40:3; 42:8; 138:5; Ef. 5:19; Kol. 3:16).
Læg mærke til dine drømme. Herren taler ofte gennem drømme og visioner (ordbilleder). Før eller siden vil disse drømme passe sammen i et mønster, og visse billeder eller omstændigheder vil begynde at give mening, så du kan begynde at fortolke det, du har drømt.
Ikke alle drømme kommer fra Gud; men dem, der er fra Gud vil skille sig ud og gøre et dybt indtryk på dig. (Job 33:14-16; Dan. 2:19-23; 4:18; 7:1,2,7,13; 9:21,22; 10:14,21; Mat. 1:20; 2:13).
Vær ikke bange for stilhed. Somme tider er Herren tavs. Du må ikke blive bekymret, hvis du ikke hører noget, når du beder. Ofte vil Helligånden bare tilbede Herren.
Når dit hjerte er rent overfor ham, er der ikke noget galt mellem jer. Han længes bare efter, at du kommer og glæder dig over at være sammen med ham, fordi du elsker ham og længes efter at være sammen med ham. Vær stille og vid, at han er Gud (Sl. 456.11; 46:10; 96:9; Højs.1:4; Es.12:2,3; 30:15; 50:10).
Helligånden er den, der leder os ind i Guds sandhed. Når Helligånden taler, er hans stemme unik overfor hver enkelt af os. Derfor, jo mere du forstår Helligåndens personlighed gennem dig selv og andre, jo klarere vil du være i stand til at erkende Guds sandhed.


Artiklen fortsætter efter annoncen: