Tungetale findes i alle kirker

Tungetale som bedesprog forekommer i alle typer svenske frikirker og i dele af Svenska Kyrkan – og forekommer i tre af fire menigheder, viser en undersøgelse lavet af Dagen.
Samtidig med at tungetale under bøn bliver mere udbredt, er der mindre tungetale under gudstjenesterne. Det viser sig tydeligst blandt pinsefolkene, skriver Tomas Österberg i en artikel fra 31. oktober.
Åndsdåb og tungetale med uforståelige ord rettet til Gud bredte sig hurtigt i den voksende pinsebevægelse i begyndelsen af 1900-tallet. Nu, godt 100 år senere, findes det altså i alle kirker i Sverige, ifølge Dagens rundspørge blandt 400 pastorer og kirkeledere. Indenfor Svenska Kyrkan forekommer der mest tungetale i lægmandsbevægelsen EFS (Evangeliska Fosterlandsstiftelsen). Den katolske kirke indgik ikke i undersøgelsen. men også her forekommer tungetale, siger en talsmand for katolsk karismatisk fornyelse.
Bodil