Gud bruger mennesker

Ingeborg Kappelgaard: Rødder og vingesus, 259 sider - 249,95 kr. - Lohse
Ingeborg Kappelgaard: Rødder og vingesus, 259 sider – 249,95 kr. – Lohse

Ingeborg Kappelgaards erindringsborg er et vidnesbyrd om, hvordan Gud bruger mennesker.

Ingeborg Kappelgaard har skrevet en fin og stilfærdig bog med erindringer fra sit indholdsrige liv. Hun fortæller om et liv og om oplevelser, som ikke giver stor berømmelse eller omtale i medierne, men som har haft stor betydning både for de mennesker, hun har levet og færdedes iblandt, og for hende selv. Det er en bog om at kunne se det store i det små og om at se og erfare Guds plan og ledelse også gennem ydre omstændigheder. Ingeborg Kappelgaard tager os med til sin tidlige barndom og opvæksten i hjemmet i Sønderjylland.
Det var et gæstfrit hjem, med højt til loftet og plads til livsglæde og livsudfoldelse. Familien kom i Luthersk Mission, og vi får et indblik i, hvad den kristne tro og livsholdning, der prægede hjemmet, har lagt af frø, der har spiret og båret frugt i både ungdomsliv og voksenliv. Det er faldet Ingeborg Kappelgaard naturligt ved hvert nyt livsafsnit at søge og finde Guds vej, først for sig selv og senere, da hun og Arne bliver gift, for dem som ægtepar.

Blev en af IM’s pionerer

Vejene har ført vidt omkring: Som færdiguddannet lærer til Israel i kibbutz. Fra lærerstilling i Tarm til lærerstilling i Uganda i Afrika og senere Tanzania. Fra København, hvor hun mødte sin mand, Arne, til Rumænien. Og fra 1982 til Nørrebro i København. Ingeborgs møde med mennesker af forskellig tro og kulturer vidner om stor åbenhed og respekt. Med den baggrund er hun blevet en af pionererne i IM’s indvandrerarbejde og på integrationslinjen på LMH. I forbindelse med indvandrerarbejdet og bopælen på Nørrebro har hun haft evnen og kærligheden til at knytte venskaber med mennesker fra vidt forskellige baggrunde.

Indblik bag jerntæppet

Udover at være en personlig erindringsbog, er ”Rødder og vingesus” en bog, der formidler tidsbilleder og fortæller historie. Fx får vi både et indblik i, hvordan det var at leve i Rumænien i begyndelsen af 1980’erne, og hvor svært det var at drive kristent arbejde bag jerntæppet. Ligeledes får vi et indblik i, hvad kirken har gjort og kan gøre for at møde indvandrere og flygtninge med evangeliet.
”Rødder og vingesus” er en bog, der er interessant og berigende at læse, ikke mindst for alle, der har hjemme i ”baglandet”, Luthersk Mission, Indre Mission og KFS. Men bogen rækker også ud over den snævre sammenhæng, idet den i høj grad er en fortælling om, hvordan Gud bruger mennesker, både på det menneskelige og det åndelig plan i arbejdet med at udbrede evangeliet.

Anmeldt af  Vibeke Gregersen