Iran: Tre af mange fængslede kristne ledere vandt appelsager

To iranske kristne er blevet løsladt efter appelsager. Menneskeretsgrupper kalder det en sejr.

Benhram Irani fik en fængselsdom annulleret - men er stadig i fængsel.
Benhram Irani fik en fængselsdom annulleret – men er stadig i fængsel.
Den amerikanske statsborger Saeed Abedini er fængslet på tredje år trods mange internationale protester.
Den amerikanske statsborger Saeed Abedini er fængslet på tredje år trods mange internationale protester.

To kristne ledere, pastor Matthias Haghnejad og diakon Silas Rabbani er blevet løsladt, efter at deres domme på seks års fængsel blev annulleret. Pastor Benhram Irani er dog stadig i gang med at afsone seks års fængsel fra en tidligere dom. Samtidig har Iran arresteret endnu en kirkeleder.

Menneskeretsgruppen Christian Solidarity Worldwide (CSW)bekræftede rettens afgørelse over for The Christian Post forrige tirsdag.

Flere kristne fanger

Mervyn Thomas fra CSW beskriver gruppens ekstreme glæde over frigivelserne af fire fængslede kristne. Men samtidig er der stadig grund til bekymring for andre fængslede, nemlig Amin Khaki, Behnam Irani og Farshi Fathi. De har været fængslet længe uden retsligt grundlag.
Han tilføjede: ’Vi vil fortsætte med at opfordre den iranske regering til at overholde loven og tillade landets religiøse mindretal den trosfrihed, som de har krav på ifølge Irans egen grundlov og de internationale menneskerettigheder.
Thomas henviser i udtalelsen til frigivelsen af to andre kristne iranere, nemlig Hossein (Daniel) Baraunzadeh and Rahman (Zia) Bahman, der blev arresteret i forbidelse med en picnic i maj. En tredje kristen mand, Amin Khaki, som blev arresteret ved samme lejlighed, er stadig fængslet.

’Forbrydelser mod den nationale sikkerhed’

Haghnejad, Rabbani og Irani appellerede deres 6-års fængselsdomme for ’forbrydelser mod den nationale sikkerhed’ og for at ’forme et netværk for at vælte regeringen’ den 9. december.Appelsagen førte altså til, at de to førstnævnte blev frigivet.
Irani derimod er stadig i Ghezal Hesar Prison in Karaj, hvor han allerede har afsonet fire år af en fem-års dom for handlinger imod den nationale sikkerhed og en 1-års dom for handlinger imod staten.
CSW har tidligere udtalt, at den eneste ’forbrydelse’, de kristne ledere var skyldige i, var den, at de benyttede sig af landets påståede religionsfrihed.

Religionsfrihed bør sikres

Også andre iagttagere som the International Christian Concern (ICC) har rost rettens afgørelse om at annullere fængselsdommene. Samtidig understreger de, at der bør gøres mere for at sikre religionsfrihed i Iran.
– Det er opmuntrende at se, hvordan Irans retsstystem har dømt ud fra denne sags kendsgerninger i stedet for at udnytte systemet til at forfølge religiøse minioriteter, som det tit sker. Det er et fundamentalt aspekt ved religionsfriheden, at man kan mødes med andre, som man deler tro med. Det iranske regime har alt for længe opfattet den slags møder som en trussel mod den nationale sikkerhed, siger Todd Daniels fra ICC.
Han opfordrer systemet til at leve op til den grundlovssikrede religionsfrihed, så kristne ikke bliver fængslet for at praktisere deres tro.
– Vi opfordrer fortsat til frigivelse af pastor Benham Irani, Saeed Abedini og de over et dusin andre kristne, som er fængslet uretmæssigt.
Jason DeMars fra Present Truth Ministries tilføjer:
– Vi er meget taknemlige for al forbøn for de fængslede og det, som kristne har gjort ved at tale deres sag offentligt.