Mediedag for unge på journalisthøjskolen

s22_mediedagKirkeligt Medieakademi stiller 10 gratis pladser til rådighed for kristne journalistikinteresserede unge på en studiedag på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i Aarhus den 23. oktober 2015.

Uddannelsesleder Henrik Berggren introducerer journalistuddannelsen, journalistelev Astrid Reuss Mikkelsen fortæller, hvordan hun kom ind på uddannelsen, og studievært ved P1-programmet Mennesker og Tro Anders Laugesen (billedet) fortæller om muligheder og udfordringer ved at formidle kristendom i medierne.
Medieakademiet har det forløbne år givet 150 unge fra Det kristne Gymnasium i Ringkøbing, Mariager Højskole, Kolding Internationale Højskole og Luthersk Missionsforenings Højskole i Hillerød en grundig introduktion til journalistfaget.
Projektet kulminerer med en studiedag på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole fredag den 23. oktober for særligt motiverede elever fra de nævnte skoler. Og det er her, Kirkeligt Medieakademi stiller 10 ekstra pladser til rådighed ganske gratis, fortæller Svend Løbner, som leder projektet.