De ”kendte” og deres tro

s15_Min troHelt ind til både benet og smertegrænsen er vi alle pinligt bevidste om, i hvor høj grad tiderne har skiftet.

Det viser sig på mange måder – fx også indenfor bogbranchen. Jeg kom til at tænke på det, da en bog med 17 kendte danskeres beretninger om deres personlige trosliv landede på mit bord til anmeldelse.
Tilbage i 1952 og 1953 udkom under samme overskrift nemlig to tilsvarende bind, det ene redigeret af biskop Erik Jensen og det andet af Aage Falk Hansen, en fremtrædende initiativtager på det kirkeligt-sociale område. Sidstnævnte skitserede baggrunden for det fælles projekt med disse ord:
”Diskussioner om livsanskuelsesspørgsmål har deres betydning, men måske har det for mange endnu større værdi at få et indblik i en livsanskuelse, en tro i funktion i et menneskeliv.”
Det er overvejelser, der har bibeholdt aktualiteten, må man sige. Der er dog én meget væsentlig forskel på de to udgivelser: déngang stod den kristne tro stort set uimodsagt; dét er ikke nogen given sag i vore dage.
Billedet er blevet mere broget: rådgiver og foredragsholder Lars Juhl, der beskriver sin gudstro som værende på tumlingestadiet, dvs. at han vælter lidt rundt og ikke helt ved, hvordan man skal være kristen på ”den rigtige måde”; den meget vidende udlandsredaktør Anna Libak, hvis tro bl.a. har vaccineret hende mod at sætte andre mennesker på en piedestal; justitsminister Søren Pind, der peger på de etiske fordringer i kristendommen, ”hvor vi vil falde, uanset hvad vi gør”; skuespilleren Solbjørg Højfeldt, der ”vil sige,” at hun er buddhist, og tidligere MF, Özlem Cekic, som er muslim og i taknemlighed overfor livet føler sig forpligtet til at gøre en forskel for andre. Og endelig skriver religionssociolog Ina Rosen om sit forhold til jødedommen.
Andre interessante bidrag vedrører den kristent inspirerede billedkunstner Maja Lisa Engelhardt, den tidl. borgmester og minister Thorkild Simonsen samt Jann Sjursen, der idag er formand for det landsdækkende Råd for Socialt Udsatte.
17 personlige og vedkommende indsigter, der selvfølgelig også pirker lidt til den jævne danskers nyfigenhed omkring ”de kendtes” gøren, laden og tænken.

Min tro. 17 personlige fortællinger • 208 sider • 250 kr.
Kristeligt Dagblads Forlag