Det blev påskemorgen! – også i Mellemøsten

Af Palle Flyger Præst i Herning Frikirke
Af Palle Flyger
Præst i Herning Frikirke

Vi kan let blive grebet af frygt, når vi hører om de grusomheder, som finder sted i islams navn. Men midt i rædslerne møder mange muslimer den opstandne Jesus, og deres liv forvandles.

Jorden ryster voldsomt i Mellemøsten idag. Vi hører ikke længere kun rygter om krig. Vi er vidner til de værste grusomheder i nyere tid, som vi tavse vidner kan følge på sikker afstand.

I Syrien, Irak, ja overalt i Mellemøsten ligger drømme, håb og livsglæde knust og udslettet i massegrave og på hurtigt etablerede gravpladser. Ondskaben raser og søger at udslette kirken på dens historiske fødselsplads.
Og alligevel… er det påskemorgen, opstandelsesdagen i Mellemøsten.
Selv i et fængsel i Syrien, hvor min nye ven Mohammad og hans bror blev tortureret af Assads bødler. Fra smerten af deres brudte kroppe og deres brækkede ben var deres sidste håb, at døden kunne bringe lindring. Døende i Mohammads arme, sagde broren: ”Mohammad, Jesus vil ikke, at du skal dø i et fængsel, du skal leve!” Den nat blev hans påskemorgen.

Så Jesus i et syn

Mohammad fortalte om sit møde med den opstandne Jesus. Det skete i en drøm: ”Jeg så et lys komme nærmere; da det var helt tæt på, eksploderede det i et blændende lys, og Jesus stod frem og kaldte på mig. Da jeg vågnede, var mit liv forvandlet.” Nu bor han med sin kone og sine børn i Danmark og drømmer om at række ud til sine landsmænd.

Maleri af Peer Laigaard: ”Jesus viser sig for sine disciple, efter at han er opstået.”
Maleri af Peer Laigaard: ”Jesus viser sig for sine disciple, efter at han er opstået.”
Jorden ryster voldsomt i Mellemøsten, som Påskemorgen

Jesus mødte de to Maria’er dengang – og idag møder Den Opstandne Jesus muslimer, i drømme og syner. Mange møder Den Opstandne i kirker på deres flugt op igennem Europa. Andre møder evangeliet i flygtningelejre, i det vi så neutralt kalder nærområderne, men som er lejre, hvor livet kun med nød og næppe opretholdes.
Det er Påskemorgen i Mellemøsten. I disse lejre er der blevet etableret mindst 75 menigheder, bestående af tidligere muslimer. I Irak og Egypten vender unge muslimer islam ryggen som aldrig før. I Irak op mod 30% og i Egypten op mod 18%, fortæller kirkerne i disse lande os. I kirker overalt i Danmark oplever vi en bølge af muslimer, som forlader islam, konverterer, bliver døbt til at tilhøre Den Opstandne. Når de opdager forskellen på Muhammed og Jesus, vælger mange Jesus. Forskellen på Muhammed og Jesus i en sætning er: “Muhammeds grav er fuld af død og tørre ben, medens Jesu grav er tom – for han lever!”

Jorden ryster også voldsomt i Danmark!

Vi kan let gribes af frygt og bekymring. Vi forarges, når vi ser og hører imamer lyve. Og hvor er det svært at elske, når man er fortørnet og forarget. Men husk: Det du ser, er symptomer på, at islam er døende. Ligesom så mange andre ismer i verdenshistorien er dens grundlæggers, Muhammads, grav fyldt af død og tørre ben.
Englen sagde til kvinderne: “Kom og se, hvor han lå (Jesus) – og skynd jer så hen og fortæl hans disciple: “Jesus er genopstået fra de døde!”
Dem, som vi måske har sværest ved at elske, som vi ikke selv har villet række ud til, er Gud i færd med at drage til sig selv, de kommer til, og “han ånder på dem,” giver dem Jesu kraft og kærlighed til at være budbringere af Kristushåbet.
Menigheder i Danmark! Jorden ryster! Men det er påskemorgen! – Jesus lever, lad os åbne døre og hjerter vidt op – og invitere muslimer ind i vores fællesskaber. Frygt ikke! For Jesus vil også ånde på dig og mig, med kraft og kærlighed til dem, vi måske har sværest ved at elske.

Jorden ryster voldsomt! Men frygtens sten for mit hjerte blev rullet bort, så den Opstandnes kraft og kærlighed leves ud, også til dem jeg har svært ved at elske. Mit hjertes påskemorgen!

Dagens tekst: Matt. kap. 28:1-10

Teksten er fra Bibelen på hverdagsdansk


Artiklen fortsætter efter annoncen:Jesus er opstået
1Da sabbatten var forbi, og det var ved at blive lyst søndag morgen, begav Maria Magdalene og den anden Maria sig på vej ud for at se til graven. 2Pludselig rystede jorden voldsomt. En engel var kommet ned fra himlen, havde rullet stenen bort fra graven og sat sig på den. 3Hans klæder var blændende hvide, og han udstrålede et stærkt lys. 4Vagterne rystede af skræk og faldt lamslåede til jorden.
5Da kvinderne nåede derhen, sagde englen til dem: »I skal ikke være bange! Jeg ved, at I søger efter Jesus, som blev korsfæstet. 6Men han er ikke her! Han er genopstået, sådan som han forudsagde. Kom og se, hvor han lå. 7Og skynd jer så hen og sig til hans disciple: ‘Jesus er genopstået fra de døde! Og han vil tage til Galilæa for at mødes med jer der.’ Husk nu, hvad jeg har sagt.«
8Kvinderne løb af sted fra graven for hurtigst muligt at fortælle det til disciplene. De var dybt rystede, men jublende glade. 9Mens de var på vej, stod Jesus pludselig foran dem og sagde: »Fred være med jer!« De faldt på knæ, rørte ved hans fødder og tilbad ham.
10Jesus sagde til dem: »Vær ikke bange! Gå hen og sig til mine disciple, at de skal tage til Galilæa. Dér vil de få mig at se.«